Valcon implementeert financial crime-platform bij Nederlandse bank

14 oktober 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Valcon heeft een Nederlandse bank geholpen bij de implementatie van een financial crime-dataplatform. Met het nieuwe platform heeft de bank meer controle over financiële delicten en is tegelijkertijd de interne efficiency opgeschroefd.

Het opsporen van financiële criminaliteit is een ‘hot topic’ voor financiële instellingen. Om ernstige financiële delicten zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen zijn instellingen gebonden aan strenge wet- en regelgeving. De naleving hiervan wordt scherp gemonitord door toezichthouders.

Om hieraan te voldoen voeren financiële instellingen diverse (preventieve) controles uit. Door verouderde technologie en een hoge mate van complexiteit in klantprocessen zijn de bijbehorende operationele kosten vaak hoog. Het is dus een belangrijk doel voor Nederlandse banken deze controles (kosten)efficiënt uit te voeren.

Valcon implementeert financial crime-platform bij Nederlandse bank

Zo ook bij een klant van Valcon, die sinds kort een dataplatform in gebruik heeft genomen. Door het nieuwe IT-platform kan de bank haar financial crime-werkprocessen efficiënter uitvoeren.

Het platform zorgt ervoor dat de werkbezetting van financiële controles effectiever gedistribueerd en benut wordt. Hierdoor kunnen risicoanalisten in de financial crime-operatie sneller de juiste (veelal domein-specifieke) cases oppakken en beoordelen. Controleprocessen verlopen hierdoor sneller en het human capital aan hoogopgeleide risicoanalisten wordt beter benut.

Door deze automatisering zijn hiernaast minder fte’s nodig voor het uitvoeren van (repetitieve) handmatige werkzaamheden. Bovendien stelt het de bank in staat om ook in de toekomst beter te (blijven) voldoen aan steeds wijzigende wet- en regelgeving vanuit toezichthouders.

Geïntegreerde aanpak

In dit project heeft Valcon een maatwerk dataplatform gerealiseerd, passend binnen de enterprise-architectuur van de organisatie. Het platform is in nauwe samenwerking met verschillende businessafdelingen en IT tot stand gekomen. Valcon heeft in dit traject de IT-implementatie in fases uitgevoerd en het projectmanagement verricht.

Daarnaast gaf het consultancybedrijf leiding aan de procesmatige en changekant van de verandering, met als doel om de IT-oplossing zo goed mogelijk in de organisatie te laten landen en draagvlak te creëren. Het platform wordt door Valcon in fases doorontwikkeld, waarbij steeds nieuwe functionaliteiten ter ondersteuning van business- en compliancebehoeften worden toegevoegd.

Slimme werkvoorraadplanning

Het dataplatform is initieel neergezet om de semi-handmatige distributie van financial crime-cases volledig te automatiseren. Gedurende het project zijn nieuwe inzichten, business- en compliancebehoeften ontstaan, gericht op verdere optimalisatie van de werkvoorraaddistributie.

Samen met de bank werkt Valcon aan een slimmere werkvoorraadplanning. Door onder meer de toepassing van data science en machine learning kan de effectiviteit van de operatie (denk aan distributie en planning van cases) in de toekomst nog verder worden verhoogd.