Capgemini: Big Data als productiefactor voor bedrijven

02 juli 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Data wordt door 90% van topmanagers gezien als de vierde productiefactor; net zo fundamenteel voor een onderneming als land, arbeid en kapitaal. Zij geven aan dat het gebruik van Big Data hun bedrijfsperformance gemiddeld met 26% heeft verbeterd en dat de impact ervan zal toenemen met zo’n 41% in de komende drie jaar. Logischerwijs geeft een ruime meerderheid (58%) dan ook aan dat ze de komende 3 jaar meer willen investeren in Big Data. Dit blijkt uit het onderzoek “Big Data & Decision Making” onder 600 CxO’s van Capgemini in opdracht van de Economist Intelligence Unit. 

Data basis van bedrijfsstrategie
Twee derde van de CxO’s vindt hun eigen organisatie “datagedreven”, dat wil zeggen dat het verzamelen en analyseren van data aan de basis staat van hun bedrijfsstrategie en van dagelijkse besluitvorming. Leiders die hun oordeel baseren op een combinatie van instinct en ervaring worden steeds zeldzamer. Meer dan de helft (54%) van de ondervraagde managers staat afwijzend tegenover managementbesluiten die puur op intuïtie of evaring worden genomen; 65% zegt dat besluiten meer en meer op basis van “harde analytische informatie” worden genomen. Dit laatste percentage stijgt naar 73% voor de Financial services sector, naar 75% voor de zorgsector, farma en biotechnologie en naar 76% voor bedrijven die zich bezighouden met energie en grondstoffen.

“Het is niet zozeer de grote hoeveelheid data die organisaties hoofdbrekens bezorgt, maar vooral hoe snel en hoe goed je die data kunt analyseren en inzetten om bedrijfsprocessen te optimaliseren of competitief voordeel te behalen”, zegt Edwin Steenvoorden, Vice-President Business Information Management bij Capgemini.

Obstakels voor effectief gebruik van Big Data
Organisatorische silo’s vormen een van de grootste obstakels voor bedrijven die het beste willen halen uit Big Data, zegt 56 procent. Het delen en integreren van data over business units heen wordt hierdoor verhinderd, zodat een meer holistische blik op datamanagement achterwege blijft. Daarnaast wordt ook het gebrek aan expertise op het gebied van Big Data genoemd als een van de voornaamste uitdagingen genoemd door de respondenten (51%). Het gat tussen vraag en aanbod van gekwalificeerde data-analisten wordt het hoogst ervaren in de sectoren retail en consumer goods. Twee derde van de deelnemers aan het onderzoek uit deze sectoren, zien het gebrek aan competente professionals als het grootste obstakel om te komen tot datagedreven besluitvorming.

Enkele overige bevindingen uit het onderzoek:

  • Investeringen in Big Data leveren meer resultaat op dan investeringen in het verbeteren van backoffice processen.
  • Er liggen vooral kansen op het gebied van online en social media, sales optimilisatie en fraudebestrijding.
  • 58% van de topmanagers vertrouwt analyses van ongestructureerde data zoals tekst, voiceberichten, beelden en video

Download het Capgemini rapport Big Data & Decision Making.