p2 en inno-V winnen aanbesteding OV-Klantenbarometer

14 juni 2012 Consultancy.nl

P2 projectmanagement gaat in samenwerking met inno-V en I&O Research de komende 5 jaar de OV-Klantenbarometer uitvoeren. Dit klanttevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Het team van drie adviesbureaus won de opdracht via een openbare aanbesteding. De partners zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het eerste onderzoek dat in het najaar 2012 plaats vindt.

De OV-Klantenbarometer is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek)vervoer. De reizigers geven rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben, zoals de kans op een zitplaats, de sociale veiligheid, informatie bij vertraging en gebruiksgemak van de OV-chipkaart. Afgelopen jaar werden meer dan 85.000 enquêtes afgenomen, in ruim 7.000 ritten, verspreid over 87 onderzoeksgebieden.

Opzet blijft gelijk
De afgelopen 5 jaar werd het onderzoek uitgevoerd door de combinatie Goudappel Coffeng en DTV Consultants. Het onderzoek zal met de nieuwe combinatie niet veranderen van opzet, vertelt Gerard van Kesteren van KpVV: ‘Het moet natuurlijk vergelijkbaar zijn met vorige resultaten.’

Minder onderzoeksgebieden
Tot nu toe werd de OV-Klantenbarometer voor de helft betaald door het ministerie van I&M en voor de helft door de OV-autoriteiten. Het ministerie moet echter bezuinigen, met als gevolg dat het KpVV genoodzaakt is om het aantal onderzoeksgebieden terug te brengen van 87 tot zo’n 65 in 2016.

Nieuws