M&A in de zorgsector: De stand van zaken (in 6 grafieken)

18 juli 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Advieskantoor JBR heeft zijn jaaranalyse over M&A in de zorg uitgebracht. De analyse biedt een gedetailleerd overzicht van de overname- en fusieactiviteit in de gezondheidszorg en de verschillende zorgsegmenten. Een rondje langs de belangrijkste bevindingen in zes grafieken.

Voor het onderzoek heeft JBR alle zorgtransacties die zorginstellingen hebben aangekondigd en die zijn goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als uitgangspunt genomen. De 2022-editie van het rapport brengt alle transactie die in de periode 2018-2021 werden gesloten in kaart.

In deze vier jaar zijn in totaal 658 Nederlandse zorgtransacties gesloten, zo blijkt uit de analyse. Met 267 transacties is het segment mondzorg goed voor het grootste aandeel (41%), op flinke afstand gevolgd door de langdurige zorg en medisch-specialistische zorg, met respectievelijk 102 en 70 transacties.

Totaal aantal zorgtransacties in de periode 2018-2021 ingedeeld per NZa zorgsegment

Na een krimp in het aantal zorgtransacties in 2020 (dit had voor een groot deel te maken met de rem op investeringen door de Covid-19-pandemie), stak het aantal zorgtransacties in 2021 uit boven de voorgaande jaren, met een eindtotaal van 216 gemelde en goedgekeurde zorgtransacties.

De cure-sector – waarbinnen partijen zorgdiensten leveren waarbij genezing centraal staat – was consistent goed voor het grootste aandeel van de Nederlandse zorgtransacties (79% tot 85% in 2018-2021).

Totaal aantal zorgtransacties ingedeeld per sector

Het hoge aantal deals in de cure-sector was vooral toe te schrijven aan de vele overnames/participaties in de mondzorg. Opvallend is dat het aantal mondzorg-transacties in 2021 bijna verdubbelde.

Totaal aantal zorgtransacties binnen Cure

Naast mondzorg waren de segmenten farmacie, paramedische zorg, ggz en medisch-specialistische zorg goed voor de meeste deals binnen de cure-sector.

In deze segmenten vindt momenteel veel consolidatie plaats, vooral gedreven door de groei van ketens. De belangrijkste aanjagers van deals: druk op tarieven, schaalvoordelen en aanscherping van inkoopcriteria bij zorgfinanciers.

NZa segmenten binnen de Cure sector (exclusief Mondzorg)

In de care-sector vormde langdurige zorg – de VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg), gehandicaptenzorg en welzijnsinstellingen – in de gehele periode van 2018-2021 het grootste segment. Met een aandeel van 75% is de VVT het grootste segment binnen de care.

Segmenten binnen de Care sector

Binnen de VVT zijn vooral private instellingen verantwoordelijk voor de consolidatiegolf. Zo wordt volop geïnvesteerd in intramurale zorg – denk aan het uitbouwen van vernieuwde woonvormen zoals assisted living, of het naar een hoger niveau tillen van de verpleeghuiszorg. Ook efficiency en regionale concentratie zijn aanjagers voor transacties binnen dit segment.

De rol van private equity

In het rapport maakt JBR onderscheid tussen private equity-gedreven transacties, aankopen door overige private partijen (zoals beursgenoteerde ondernemingen) en overnames door publieke organisaties (zoals stichtingen).

Totaal aantal zorgtransacties ingedeeld per type koper (exclusief Mondzorg)

Vorig jaar was private equity goed voor 57% van alle deals, vergelijkbaar met het aandeel in 2018. Wordt echter het mondzorg-segment uit de dataset gehaald, dan is de rol van private equity veel groter.

Het aantal private equity-gedreven transacties is in dit geval de afgelopen vier jaar gestegen van 17% naar 41%. Deze groei is voornamelijk afkomstig uit de segmenten paramedische zorg, medisch-specialistische zorg en ggz.