Tensing helpt NS met virtuele blauwdruk van alle stations

17 juni 2022 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zo’n drie jaar geleden ontstond binnen NS Stations de behoefte voor een virtuele weergave van de stations. Het doel: zorgen dat alle betrokkenen, ook degenen die niet op locatie zijn, weten wat de actuele situatie van alle assets op de stations is. Met deze informatie kunnen slimmere en betere besluiten worden gemaakt.

NS Stations vroeg aan Esri partner Tensing om het platform Stationsdata te ontwikkelen. Daarbij sloten enkele medewerkers van Tensing aan in het DevOps-team dat werkt aan het platform. Dit is een GIS-applicatie waarin alle 400 stations en relevante data zijn opgenomen.

Elk station valt onder de verantwoordelijkheid van een stationsmanager. Voor de stationsmanagers, maar ook voor ander intern personeel van NS Stations, is een virtuele weergave van het station een handige manier om de voor hen belangrijke informatie van de actuele situatie in te kunnen zien.

Stationsdata is dé plek voor alle informatie over het station

Het platform dat dit faciliteert heet Stationsdata, waarin alle data van de Nederlandse stations wordt verzameld en inzichtelijk gemaakt. 

Jeannet Kober, Product Owner van Stationsdata, vertelt hoe de wens voor een integraal systeem ontstond: “We hadden veel data van alle stations, maar deze werd gefragmenteerd en soms dubbel verwerkt. Diverse gebruikers raadpleegden verschillende systemen.”

“Hier wilden we graag één integraal geheel van maken, zodat we processen en ondersteuning voor de interne business en externen beter en nauwkeuriger konden ondersteunen. We wilden ‘één versie van de waarheid ondersteunen’, zodat een medewerker op kantoor bijvoorbeeld station Amersfoort kan bekijken en in één oogopslag ziet hoeveel liften en roltrappen daar zijn.”

Van data verzamelen naar functionaliteit

Om het platform Stationsdata te realiseren werd een DevOps-team samengesteld. Jeannet: “We hadden binnen NS Stations geen expertise in geographic information system (GIS). Daarom zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons kon helpen bij een vliegende start. Zo kwamen we uit bij de experts van Esri-partner Tensing.”

Een groot voordeel is dat de specialisten van Tensing gecertificeerd zijn en altijd over de meest up-to-date Esri kennis beschikken. En door het netwerk van professionals binnen Tensing wordt kennisdeling, zoals specifieke branche-ervaring, benut om de klant beter te bedienen.

“Het is mooi om te zien wat we bereikt hebben. Een grote win is de verbeterde samenwerking met andere partijen op en rond de stations.”
– Jeannet Kober, NS Stations

Het team van Stationsdata bestaat nu uit zeven personen, waaronder Gert-Jan Boos, GIS-consultant vanuit Tensing. Hij is met name bezig met het maken van informatieproducten voor intern gebruik.

“Toen we begonnen met Stationsdata lag de focus op het verzamelen van alle data, maar inmiddels is dat verschoven naar het leveren van functionaliteit,” vertelt Gert-Jan. “We richten ons hierbij op eenvoudige opslag en meervoudig gebruik. En op het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke webapps en dashboards.”

Dat is ook volgens Jeannet een belangrijk resultaat. “We willen onder andere de stationsmanagers goed ondersteunen, zodat zij via bijvoorbeeld een tablet direct inzicht hebben in de situatie en hiervoor niet afhankelijk zijn van een desktopcomputer op kantoor.”

Toepassingen van Stationsdata

Inmiddels is Stationsdata in het stadium dat in de basis alle stations erin staan. Jeannet: “We zijn er zeker nog niet helemaal. Je komt er gedurende het traject soms achter dat niet alle data helemaal op orde is.”

“We komen nu in de fase dat we vanuit Stationsdata werkprocessen kunnen gaan ondersteunen en dat we alle gebruikers en andere medewerkers meenemen in de nieuwe manier van werken. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Alle verandering is natuurlijk een beetje eng. Maar stap voor stap merken we dat Stationsdata omarmd wordt.”

Het DevOps-team van Stationsdata

De toepassingen waarvoor Stationsdata nu wordt ingezet zijn niet enkel facilitair, ook de eigendomsverdelingen van NS en kadasterdata staan erin. Voor de schoonmaak, het onderhoud en bijvoorbeeld glasbewassing worden al applicaties met Stationsdata gebruikt. Al naar gelang de behoefte wordt dat steeds verder uitgebreid.

Momenteel is het DevOps-team bezig de mogelijkheid voor realtime toepassingen te onderzoeken. Gert-Jan: “In de toekomst willen we graag met behulp van Azure IoT Hub inregelen dat sensordata realtime in het platform binnenkomt wanneer bijvoorbeeld een lift een storing heeft. En dat je wellicht vervolgens ook in Stationsdata kunt zien dat er een monteur onderweg is.”

Verbeterde samenwerkingen

Een grote win van Stationsdata is volgens Jeannet de verbeterde samenwerking met andere partijen op en rond de stations. “NS Stations is natuurlijk niet de enige partij die data van de stations verzamelt en gebruikt,” legt Jeannet uit. Ook NS zelf (de vervoerder), ProRail en gemeentes en provincies maken hier gebruik van.

“ProRail beheert bijvoorbeeld de data van de perrons. We hebben veel contact met ProRail over hoe we elkaar hierin kunnen versterken. Ze gebruiken hetzelfde platform als wij en hebben veel openbare data, dat is natuurlijk handig. Bovendien merk ik dat we bij NS Stations door het gebruik van Stationsdata en de samenwerking met Tensing veel meer kennis hebben van GIS en beter begrijpen wat er mogelijk is.”

Innovatiekansen

Jeannet is blij met de stappen die al gezet zijn met Stationsdata. “Het is mooi om te zien wat we nu al bereikt hebben met Stationsdata. Doordat we zelf geloven in waar we voor staan nemen we mensen in de organisatie hierin mee. Ik merk dat steeds meer collega’s geloven in de kracht van datagedreven werken.”

“De fase waarin we nu zitten is heel fijn. De basis staat, de nieuwigheid is er een beetje vanaf en we gaan steeds meer de vruchten plukken van wat we met elkaar neerzetten. Ik merk dat Stationsdata binnen de organisatie steeds vaker naar voren komt en dat er samenwerkingen ontstaan.”

Voorzichtig kijkt het team ook al vooruit naar nieuwe innovatieve aspecten voor Stationsdata, zoals 3D-meshes en digital twin.”