Michel Degeling bouwt telecom en utilities-praktijk van BearingPoint uit

20 juni 2022 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BearingPoint heeft zijn senior team in Nederland versterkt met Michel Degeling. “Ik ben onder de indruk van het trackrecord van BearingPoint en kijk ernaar uit om bij te dragen aan de groei van het bureau in Nederland.”

Degeling brengt meer dan twintig jaar ervaring in de telecomsector mee naar het consultancykantoor. In zijn nieuwe rol zal hij zich vooral richten op klanten in de telecommunicatiesector en sectoren die sterk afhankelijk zijn van technologieën van telecomproviders (zoals de nutssector).

Zo zal hij klanten helpen de vruchten te plukken van technologie-gedreven kansen in de markt. “Denk aan 5G, Internet of Things (IoT), cybersecurity, artificial intelligence, blockchain, de uitrol van glasvezel, edge computing en de metaverse. De mogelijkheden hiervan zijn ongekend”, aldus Degeling.

Michel Degeling bouwt telecom en utilities-praktijk van BearingPoint uit

Binnen de telecomsector zijn al tal van use cases voor slimme technologie. Degeling licht toe: “Telco’s maken netwerk en planning geavanceerder met behulp van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld door patronen in grote hoeveelheden gegevens te volgen om te detecteren, te voorspellen en actie te ondernemen, waarmee bijvoorbeeld de kwaliteit van het netwerk en de klantervaring kan worden verbeterd. Kunstmatige intelligentie kan ook worden ingezet voor fraudedetectie of churn-voorspelling.”

Het dienstenpalet van BearingPoint reikt echter veel verder dan enkel technologie. Van oudsher is BearingPoint een management consultancykantoor en helpt het telecombedrijven ook met diensten op het gebied van strategie, businessmodellen, klantervaring, prestatiemanagement en procesoptimalisatie, analytics, finance, post-fusie integratie en duurzaamheid.

“Onze benadering is vanuit een totaalperspectief”, geeft Degeling aan. “Dat betekent dat we kijken naar onderlinge verbanden en niet alleen aan symptoombestrijding doen, maar het werkelijke probleem oplossen.”

Hij legt uit dat opdrachtgevers deze aanpak en de expertise van het adviesbureau waarderen. “Klanten van BearingPoint zijn zeer tevreden; ze geven onder andere aan dat de servicekwaliteit uitstekend is en dat het fijn is om met de mensen van BearingPoint samen te werken.”

Dit was voor Degeling zelf een van redenen die hem deden besluiten zich aan te sluiten bij BearingPoint. Eerder werkte hij zo’n twintig jaar voor KPN, waar hij rollen vervulde binnen de verschillende units en tevens fungeerde als salesmanager.

Vanuit die hoedanigheid maakte hij destijds kennis met BearingPoint en ervaarde hij zelf hoe de consultants te werk gaan. “Vanuit een sterke expertise en prettige manier van samenwerken leveren ze toegevoegde waarde.”

Een voorbeeld uit de praktijk

Een mooi voorbeeld van een klantcasus is volgens Degeling de langlopende samenwerking met een internationale telecomprovider. De huidige scope: “Ze wilden beter worden in het aangaan van complexe uitdagingen in de markt- en technologieomgeving, en tegelijkertijd de tevredenheid onder de medewerkers verhogen. Daarnaast wilden ze ook de operationele kosten verlagen.”

“Dit vereiste een cultuurverandering van een productorganisatie naar een cross-functionele organisatie gericht op standaardisatie en harmonisatie tussen verschillende landen en platforms. We werkten samen met de provider om een nieuw bedrijfsmodel te creëren. Daarna zijn verschillende verbeteringen in het operating model doorgevoerd.”

Over de resultaten zegt hij: “De communicatiekanalen zijn vereenvoudigd, cross-functionele en cross-country samenwerking is verhoogd, teams werken meer agile en de workload balancing is geoptimaliseerd. Verder is geïnvesteerd in kennisdeling en ontwikkeling. De telecomprovider heeft nu vertrouwen in de toekomst en de medewerkerstevredenheid is toegenomen.”

“BearingPoint is veel meer dan een typische management- en technologieconsultant.”

Degeling geeft nog een voorbeeld, dit keer in de nutssector – een andere branche waar hij zich als Business Development Manager op zal gaan richten. “BearingPoint heeft de afgelopen vijf jaar een bedrijf in de laadinfrastructuur begeleid met strategie en productontwikkeling, opschaling van de business, procesoptimalisatie en systeemimplementatie. We zijn nog steeds actief bij deze klant.”

“Beide sectoren zijn onderdeel van de vitale infrastructuur van de Nederlandse maatschappij. En ze zijn ook onderling verbonden. Energie is essentieel voor telecom en telecom is essentieel voor energie. Het is deze dynamiek, de impact op de maatschappij, en de toegevoegde waarde die BearingPoint daarin kan leveren waar mijn hart sneller van gaat kloppen.”

Een diverse uitdaging

Hoewel Degeling zich binnen BearingPoint heeft aangesloten bij het business development-team, zal zijn rol aanzienlijk breder worden dan de gemiddelde business development manager gewend is. “Iedereen bij BearingPoint is in essentie een consultant”, geeft hij aan. En dus gaat Degeling heel dicht op de transformatietrajecten van het bureau opereren “BearingPoint is veel meer dan een typische management- en technologieconsultant”, benadrukt hij.

“BearingPoint zet de strategie neer, ontwerpt en implementeert, met een duidelijke focus op resultaat, waardecreatie voor klanten en hun business, waarbij de juiste kennis en vaardigheden worden overgedragen naar de mensen. Dat doen we op basis van co-creatie met de klant. En we combineren consultancy met een technologie-, solutions- en venturesbenadering. De hele combinatie maakt ons sterk in de markt.”

Op basis van zijn ervaring in de telecom- en IT-sector kan Degeling klanten helpen met de vertaalslag van hun vraagstuk naar een concrete behoefte richting de markt. En natuurlijk vanuit BearingPoint aangeven waar er een match is.

Op een enkele opdracht zal Degeling ook zelf te vinden zijn als consultant. “Het gaat dan vooral over commerciële vraagstukken.” Hij kan hierbij putten uit eerdere ervaring als managementconsultant – Degeling werkte als zelfstandig consultant en in consultingrollen bij KPN. “En ik heb verschillende lijnmanagementrollen bekleed binnen de commercie.”

Ook richt hij zich op het verder internaliseren van sales binnen de firma. “Want”, zo stelt hij, “in mijn visie is business development een verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie, net zoals elk ander managementaspect. Dat is ook mijn missie: om iedereen te mobiliseren op het gebied van business development.”

Inmiddels is hij een kleine maand in dienst bij BearingPoint, en kan hij nu al tevreden terugblikken op zijn keuze voor het kantoor. “Tijdens mijn gesprekken kwam ik al gauw tot de ontdekking dat de bedrijfswaarden – commitment, teaming, excellence, passie, stewardship – overeenkomen met die van mij. Geweldig dat ik dit nu ook dagelijks in de praktijk meemaak. Je merkt dat BearingPoint mensen op de eerste plaats zet.”