Rebel stelt actieplan op voor terugdringen van huisartsentekort

01 juni 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rebel heeft de afgelopen anderhalf jaar acht Nederlandse regio’s ondersteund bij het aanpakken van hun huisartsentekort. Aan de hand van die ervaringen schreef het consultancybureau een adviesrapport. 

Een huisarts bekleedt een belangrijke taak in onze maatschappij. Doorgaans is deze het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsklachten. En als die goed worden ingeschat door de huisarts, bijvoorbeeld door een patiënt met een vreemd bultje door te verwijzen naar het ziekenhuis, kan dat een hoop nare problemen voorkomen. 

Het is wat dat betreft zorgwekkend dat het huisartsentekort in ons land blijft toenemen. Zo slagen steeds meer Nederlanders er vandaag de dag niet in om in hun woonplaats een nieuwe huisarts te vinden – veel praktijken hebben namelijk noodgedwongen patiëntenstops ingesteld. 

Adviesbureau Rebel draagt bij aan verhelpen van huisartsentekort

Vanwege de cruciale rol die huisartsen vervullen, schakelden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en beroepsorganisatie Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in 2020 de experts van adviesbureau Rebel in. En wel met de vraag wat nodig is om de tekorten aan te pakken. 

Acht regio’s

De afgelopen anderhalf jaar onderzochten de specialisten van Rebel acht regio’s die kampen met een huisartsentekort: Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen, Twente, Flevoland, de Achterhoek, Noordoost Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg. 

Deze regio’s zeiden voorafgaand aan de samenwerking met het adviesbureau dat ze doordrongen waren van de problematiek, maar tegelijkertijd nog niet beschikten over een aanpak om die te verhelpen. Rebel heeft ze zowel geholpen bij het opstarten van activiteiten als bij het stimuleren en uitbreiden van bestaande initiatieven om iets te doen aan het tekort.

Daarnaast hebben de adviseurs – aan de hand van hun ervaringen – een onderzoeksrapport geschreven met daarin hun belangrijkste bevindingen en verschillende adviezen die kunnen helpen om het huisartsentekort in ons land zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Bevindingen en adviezen

In het eindverslag is onder andere te lezen dat de problematiek die speelt per regio sterk verschilt. Zo hebben sommige regio’s te maken met een tekort aan arbeidskrachten, terwijl andere vooral te maken hebben met een tekort aan huisvesting. 

Om die reden stellen de onderzoekers dat “een one size fits all-aanpak” niet de beste manier is om het tekort weg te werken. In plaats daarvan lijkt “een maatwerkaanpak” juist veel meer kansen te bieden op regionaal niveau, aldus het adviesbureau. 

In lijn hiermee zou de problematiek kunnen worden verkleind als binnen iedere regio meer wordt ingezet op het verbeteren van het matchingstraject tussen bestaande huisartspraktijken (vraag) en potentieel geïnteresseerde nieuwe huisartsen (aanbod). 

Dat kan enerzijds worden gerealiseerd door vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden “via toegankelijke kanalen”, aldus de specialisten van Rebel. “Anderzijds door huisartsen te stimuleren proactief toe te werken naar huisartspraktijken die aantrekkelijk zijn voor de nieuwe generatie.” 

Daarnaast zouden de regio’s ook baat hebben bij enige overkoepelende ondersteuning. Zo zou de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de regio’s landelijk gefaciliteerd moeten worden, net zoals verbinding tussen de contactpersonen van de verschillende regionale huisartsenorganisaties.

Ook kan de problematiek deels worden verholpen als de langetermijnresultaten meer voor ogen worden gehouden. “Een deel van de regionale huisartsenorganisaties zet nog in op veel verschillende kortetermijnresultaten.” 

Een gedeeld belang

Huisarts Hilly ter Veer zegt op de website van LHV het daarmee eens te zijn. De problematiek vraagt volgens haar niet alleen om een kortetermijnaanpak op die plekken waar de problemen nu acuut zijn, “maar óók om inzet op de langere termijn, om zo problemen door tekorten voor te zijn”.

Toch ligt deze verantwoordelijkheid volgens Ter Veer niet alleen bij huisartsen en verwante organisaties. “Het belang om de huisarts in de wijk te houden zou een gedeeld belang moeten zijn, dus ook van de overheid en zorgverzekeraars. […] Het komt er nu echt op aan dat [die] partijen daar ook naar gaan handelen.”