Adviesbureau onderzoekt overlast van windmolenpark in Ospeldijk

13 mei 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Limburgse Nederweert heeft de afgelopen twaalf maanden veel klachten ontvangen van inwoners over windturbinepark Ospeldijk. Een onafhankelijk adviesbureau is ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken.

In 2018 besloot de gemeenteraad van Nederweert (aantal inwoners: 17.320) dat in Ospeldijk – een dorp dat onderdeel is van de gemeente – een windmolenpark gebouwd mocht worden. In februari 2021 startte de realisatie ervan, sinds afgelopen zomer draaien de turbines.

Vanaf dat moment krijgt de gemeente Nederweert allerlei klachten binnen van haar inwoners over de windmolens in Ospeldijk. Ze zouden overlast veroorzaken bij omwonenden, wat de Limburgse gemeente vanzelfsprekend betreurt en waar het derhalve graag wat aan wil doen.

Adviesbureau onderzoekt overlast van Limburgs windmolenpark

Om die reden werd op verzoek van de gemeenteraad een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld, dat momenteel de zaak onder de loep neemt. De belangrijkste onderzoeksvraag: voldoen de turbines aan de wet- en regelgeving?

Daarbij wordt onder andere bekeken hoeveel lawaai de windmolens produceren door middel van geluidsmetingen. Ook wordt vastgesteld of de slagschaduw van de turbines binnen de normen valt en hoe het staat met de externe veiligheid van de torenhoge apparaten.

Verder zal het adviesbureau onderzoeken wat voor invloed de windmolens hebben op de hoeveelheid fijnstof in de nabije omgeving van Ospeldijk en in welke mate de turbines trillingen veroorzaken.

Wetgeving in beweging

Voor deze laatstgenoemde twee aspecten bestaan tot op heden geen wettelijke normen voor windmolenparken. Dat omwonenden hierover wel klachten hebben ingediend was voor de gemeente Nederweert aanleiding om deze aspecten toch te laten onderzoeken.

Daarbij speelt ook mee dat de wet- en regelgeving voor windmolenparken in ons land betrekkelijk nieuw is, en dus nog in beweging is. Tegen deze achtergrond heeft de Rijksoverheid recent ingenieurs- en adviesbureau Arcadis aan boord gehaald om deze wetgeving aan te scherpen.

Even afwachten

De experts van het onafhankelijke adviesbureau zijn de komende maanden nog bezig met hun onderzoek naar windmolenpark Ospeldijk. Dat komt ook omdat het verzamelen van de data best ingewikkeld is. Zo kan bijvoorbeeld niet onder alle weersomstandigheden een geluidsmeting worden uitgevoerd.

Aan de hand van het eindrapport van het adviesbureau kan de gemeente Nederweert – die geen eigenaar is van het windpark, maar wel handhaver ervan – eventueel optreden en de windturbines tijdelijk laten stilleggen totdat deze aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.