Vertrouwen in politie hoog, maar niet onder alle bevolkingsgroepen

17 mei 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Gemiddelde genomen hebben Nederlanders aardig wat vertrouwen in de politie. Toch zijn er ook best wat burgers voor wie dat niet opgaat. Dat blijkt uit een studie van adviesbureau Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van de politie.

De Nederlandse politie laat geregeld peilen hoe de samenleving aankijkt tegen de overheidsdienst. De legitimiteit van de politie valt of staat immers bij de hoeveelheid vertrouwen die burgers hebben in deze handhavers van de openbare orde.

Volgens een recente analyse van consultancykantoor Kantar Public – onderdeel van de Kantar Group – geniet de politie vandaag de dag best wat vertrouwen. De ruim 3.400 respondenten geven de politie een gemiddelde reputatie- en vertrouwensindexscore van 57, wat op de schaal van Kantar Public overeenstemt met de eindbeoordeling ‘goed’.

Vertrouwen en reputatie index

De meerderheid van de ondervraagden (55%) vindt zelfs dat de politie het nog beter doet dan ‘goed’. Zo beoordeelt 12% de politie op het gebied van reputatie en vertrouwen met ‘zeer goed’, terwijl maar liefst 43% de onderzoekers laat weten zich in de beoordeling ‘uitstekend’ te herkennen.

Ongeveer 30% van respondenten geeft de politie een onvoldoende. Dat komt overeen met een reputatie- en vertrouwensindexscore die lager is dan 40 – waarbij een score tussen de 30 en 40 overeenstemt met de beoordeling ‘matig’ en een score lager dan 30 met ‘slecht’.

Om een reputatie en vertrouwensindexscore vast te stellen, vroegen de adviseurs de respondenten om de politie op grond van vijf pijlers te beoordelen. Wat opvalt is dat de ruime meerderheid (63%) zelf een (zeer) positieve indruk heeft van de politie, terwijl maar 32% een (zeer) positief algemeen beeld heeft van de politie.

Vijf vragen voor het vaststellen van vertrouwen en reputatie

Een mogelijke verklaring voor dit verschil heeft van doen met beeldvorming (in de media): veel mensen zijn zelf slechts een enkele keer in aanraking geweest met de politie, wat ze prima beviel, maar tegelijkertijd lezen ze in de krant of zien ze op de televisie geregeld negatieve berichten over deze overheidsdienst voorbijkomen.

Burgers met weinig vertrouwen

Nadat Kantar Public de onderzoeksresultaten had gepresenteerd, vroeg de politie zich af wie deze burgers zijn die maar weinig vertrouwen hebben in de politie. Daarom werd het bureau opnieuw ingeschakeld, voor een vervolgonderzoek.

Daaruit komt onder andere naar voren dat burgers met weinig vertrouwen in de Nederlandse politie over het algemeen mensen zijn die kritisch of wantrouwend staan tegenover overheidsinstellingen.

“Verder heeft een aantal mensen weinig vertrouwen omdat ze onvoldoende van de politie hoorde na het doen van een aangifte”, aldus de onderzoekers. “Anderen zijn teleurgesteld in het gedrag van de politie. Bijvoorbeeld omdat zonder duidelijke aanleiding steeds hun auto’s worden gecontroleerd.”

Een vierde reden dat sommige burgers weinig vertrouwen hebben in de politie vloeit voort uit een negatieve ervaring. Deze mensen zijn veelal in het verleden in aanraking geweest met de politie, maar zijn daar ontevreden over. “Bijvoorbeeld over de manier waarop de politie meewerkte aan een uithuiszetting”, aldus Kantar Public.

Reden voor contact met de politie

Niet-westerse migratieachtergrond

In de vervolgstudie van het adviesbureau komt ook naar voren dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld genomen minder vertrouwen hebben in de politie: het gaat volgens het onderzoek om een indexscore van 43, aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde.

De politie wil daar de komende tijd graag wat aan doen. “Het vertrouwen van alle bevolkingsgroepen is cruciaal voor het functioneren van de Nederlandse politie”, vertelt een persvoorlichter op de website van de politie.

Daarom wordt momenteel hard gewerkt om dit vertrouwen te vergroten. Zo streeft de politie er onder andere naar om bij de werving meer aspirant-politieagenten aan te nemen met een niet-westerse migratieachtergrond.