KplusV lanceert nieuwe positionering

29 april 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KplusV heeft een nieuwe positionering gelanceerd – “we bieden ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties werkende oplossingen op weg naar een duurzame, sociale en innovatieve toekomst”. Om meer te weten over de aangescherpte focus stelden we vier vragen aan Dorien van Leeuwen, Marketing & Salesmanager bij KplusV. 

Om te beginnen, wat vormde de aanleiding voor de nieuwe positionering?

KplusV is al jaren actief op verschillende werkterreinen. Onze adviseurs weten, kunnen en doen heel erg veel. Die veelzijdigheid zorgde ook voor onduidelijkheid; wat doen we nu eigenlijk precies en waar staan we voor? 

Met onze nieuwe positionering hebben we dit scherp in kaart gebracht, en onze nieuwe site deelt relevante voorbeelden, cases, aanpakken en werkwijzen; onderbouwd met de expertise van de adviseurs.

KplusV lanceert nieuwe positionering

We helpen ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties met het bouwen van een duurzame, sociale en innovatieve toekomst. We helpen ze met het maken van impact op de belangrijke vraagstukken van nu. 

Dit doen we samen met onze opdrachtgevers en partners in het ecosysteem. Want niemand kan de maatschappelijke opgaven van nu alleen oplossen; die uitdagingen vragen erom dat we onze krachten bundelen en ieder vanuit een eigen rol bijdragen aan het behalen van de gezamenlijke ambities. 

Bouwen aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst: heb je enkele concrete voorbeelden van jullie werk?

We hebben bijvoorbeeld voor elke Nederlandse gemeente in beeld in hoeverre men op koers ligt met de VANG-doelstellingen [een programma dat het scheiden van huishoudelijk afval stimuleert met het oog op de circulaire economie doelstellingen van de overheid]. 

Bij het stimuleren van sociaal ondernemerschap lopen we voorop; bijvoorbeeld door de vele gedragen actieagenda's die we voor gemeenten hebben neergezet, of met het coachingsprogramma Move2Social voor ondernemers. Ook zijn we expert in de financiële kant van maatschappelijke vraagstukken en fondsmanagement. We brengen bijvoorbeeld vraag naar en aanbod van kapitaal bij elkaar via het platform Money Meets Ideas. 

Maar denk ook aan vraagstukken als: Hoe krijgen we onze zeeën plasticvrij, hoe houden we iedereen aan boord in een samenleving waarin het tempo hoger ligt dan ooit en hoe zetten we innovatie daar slim en op tijd bij in? Dit soort belangrijke vraagstukken schreeuwen om werkende oplossingen. Dat is waar KplusV in beeld komt.

Een duurzame, sociale en innovatieve toekomst vraagt nu om actie. Niet zomaar actie, maar gericht, onderbouwd en door alle relevante partijen. Bij KplusV zetten we elke dag de schouders onder oplossingen die de toekomst mooier maken. En die effectief bijdragen aan het realiseren van bijvoorbeeld de klimaatdoelen en een 100% circulaire economie in 2050.

Hoe zien jullie klanten en partners de nieuwe positionering terug?

Onze website draait om werkende oplossingen voor belangrijke vraagstukken. Maatschappelijke opgaven die we nú van oplossingen moeten voorzien. Dat kan niemand alleen. Wij zijn goed in het verbinden van de juiste partijen. Op onze website zie je voorbeelden van hoe we dat aanpakken.

Ook hebben we onze huisstijl opgefrist; transparanter en meer van nu. We zoeken de interactie op en delen kortere, toegankelijkere content. Voor verdieping kun je uiteraard ook nog steeds bij ons terecht.

In een goede samenwerking is een persoonlijke relatie essentieel. Wij weten graag wie onze klant is en wat hem bezighoudt en onze klant mag ook weten wie wij zijn. Onze mensen zíjn KplusV, dus zij springen er extra uit in onze uitingen. 

Tot slot, wat willen jullie hiermee bij collega’s en opdrachtgevers bereiken?

Op onze nieuwe website delen we veel informatie over de aanpak en werkwijzen; onderbouwd met de expertise en projectvoorbeelden van de adviseurs. We hopen hiermee te inspireren en kennis te delen. Want we werken aan vraagstukken die niet kunnen wachten tot een volgende generatie. 

Hoe meer ondernemers en overheden werken aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst, hoe beter voor iedereen. Als we daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren, is ons doel bereikt.