KplusV ondersteunt grensoverschrijdende verduurzaming

27 mei 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KplusV heeft een plan geschreven om de samenwerking tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en Oost-Nederland op het gebied van de energietransitie te verbeteren. 

Weinig problemen zijn zo grensoverstijgend als klimaatverandering. Landen en overheden zijn echter wel aan grenzen gebonden, wat de aanpak van dit wereldwijde probleem soms flink belemmert. Een voor de hand liggende oplossing is internationale samenwerking, maar hier is nog veel ruimte voor verbetering.

Zo constateerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat Noordrijn-Westfalen en de twee oostelijke Nederlandse provincies Overijssel en Gelderland slechts incidenteel en voor korte periodes samenwerken aan de energietransitie.

Adviesbureau KplusV ondersteunt grensoverschrijdende verduurzaming

Omdat er behoefte was aan een vorm van structureel organiserend vermogen, dat succesvolle grensoverschrijdende samenwerking tussen de beide ecosystemen aanjaagt en faciliteert, schakelde de RVO samen met Stichting Kiemt – een organisatie gericht op het versnellen van de klimaat- en energietransitie – de hulp in van KplusV.

Het bureau werd gevraagd een verkenning uit te voeren. De adviseurs spraken met tal van experts uit ons land en uit de Duitse deelstaat. Denk bijvoorbeeld aan professionals die veel ervaring hebben met grensoverschrijdende samenwerkingen en deskundigen die veel weten van onderwerpen die met de energietransitie te maken hebben (zoals infrastructuur en waterstof). 

Op basis van dit kwalitatief onderzoek stelden de adviseurs een plan van aanpak op met aanbevelingen voor het vervolg richting daadwerkelijke realisatie. Het plan bevat een roadmap voor het opzetten en implementeren van structureel en effectief organiserend vermogen, inclusief beoogde taken, financiering en governancestructuur.

Structurele verbinding

De voorgestelde werkwijze levert volgens KplusV “een belangrijke stap aan de structurele verbinding en ontsluiting van kennis, netwerken en bedrijven in grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energietransitie.”

Het bureau verwacht daardoor onder andere “meer economische en maatschappelijke spin-off” en “bovenal een versnelling in het bereiken van de klimaatdoelen”.

“KplusV heeft laten zien dat ze, gebruikmakend van hun ervaring en netwerken, een zeer onafhankelijke en bedrijfsgerichte analyse kunnen doen naar het gewenste ecosysteem voor structurele grensoverschrijdende samenwerking”, aldus Jacques Kimman, senior nationaal en internationaal energietransitie-adviseur bij de RVO.