Bouwsector ondervindt hinder van trage betalingen door Rijksoverheid

12 april 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Door een nieuwe wet moeten grote bouwbedrijven hun kleinere onderaannemers betalen binnen 30 dagen, terwijl ze hun geld van het Rijk gemiddeld genomen pas na 75 dagen krijgen. Hierdoor verslechtert hun kaspositie, aldus onderzoekers van adviesbureau Cash Discovery. 

Vorige maand stemde de meerderheid van de Tweede Kamer vóór een wetswijziging. Hierdoor is het in ons land op termijn voor grote organisaties verplicht om facturen van kleine en middelgrote bedrijven binnen 30 dagen in plaats van binnen 60 dagen (of 90 dagen) te betalen.

Op het eerste oog is dat een prima ontwikkeling. Kleine en middelgrote bedrijven beschikken over veel minder kapitaal dan grote organisaties en de kortere betalingstermijn verbetert hun kaspositie – wat veel ondernemers bovendien goed kunnen gebruiken in nasleep van de coronacrisis.

Bouwsector ondervindt veel hinder van trage betalingen door Rijksoverheid

Volgens de bouwsector kent de wetswijziging echter een keerzijde, vertelt Joep Rats van branchevereniging Bouwend Nederland in het FD. “Dit legt binnen onze sector beslag op miljarden. Met de grote onzekerheid door Oekraïne en fors gestegen bouwkosten is dat uitermate schadelijk.” 

Rats baseert zich op een studie van Cash Discovery, waaruit blijkt dat grote bouwbedrijven in ons land gemiddeld genomen 75 dagen moeten wachten voordat de Rijksoverheid hun factuur betaalt.

Voor hun onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland, nam het adviesbureau twaalf infrastructuurprojecten van ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf onder de loep. Bij deze projecten waren in totaal vijf verschillende grote bouwbedrijven betrokken.

Slechtere kaspositie belemmert innovatie

De combinatie van de wetswijziging en de betaaltermijn die het Rijk hanteert treft grote bouwbedrijven om verschillende redenen. Zo verslechtert het hun kaspositie en daarmee maakt het dergelijke organisaties kwetsbaarder voor eventuele tegenvallers.

En op zijn beurt leidt een slechtere kaspositie weer tot slechtere voorwaarden op de kapitaalmarkt waar bouwbedrijven geld lenen. “En ten slotte houdt de bouw meer over voor investeringen als er sneller betaald wordt. Bijvoorbeeld voor innovatie of voor elektrische machines als hijskranen en graafmachines”, zegt Rats in het FD. 

Van 75 naar 28 dagen?

Deze maand vindt in de Tweede Kamer een vergadering plaats over de betalingstermijnen die door de Rijksoverheid worden gehanteerd. Mogelijk besluit het parlement dan om deze naar beneden te schroeven, waardoor grote bouwbedrijven en andere partijen die met de overheid samenwerken op dit vlak minder hinder zullen ondervinden.

Volgens de onderzoekers van Cash Discovery is daar beslist de ruimte voor. Zij becijferden in hun rapport dat het mogelijk is om de gemiddelde betalingstermijn die de Rijksoverheid hanteert bij grote bouwbedrijven te verlagen van 75 dagen naar slechts 28 dagen.