Möbius kennispartner van ‘The Week of Growth’

30 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Volgende week organiseert The Growth Collective ‘The Week of Growth’ – een week die volledig in het teken staat van kennisdeling en inspiratie. Möbius heeft zich als een van de kennispartners verbonden aan deze week.

Möbius heeft zich dit jaar voor het eerst als kennispartner aangesloten bij We Share Talent, de community building-organisatie van The Growth Collective. “Omdat We Share Talent één van de grootste netwerkorganisaties is van ons land”, vertelt Leon van der Loo van Möbius. “Als Möbius delen wij graag onze kennis met anderen en daarnaast vinden we het belangrijk om zelf ook onze kennis te blijven uitbreiden.”

Margot Venhuizen van We Share Talent, voegt toe: “WeShareTalent gelooft in de kracht van kennisuitwisseling over organisatiegrenzen heen, waarbij het uit Afrika afkomstige gezegde: ‘Als je snel wilt gaan, ga alleen, als je ver wilt gaan, ga samen’ de organisatie op het lijf geschreven staat!’’

The week of growth

Op 7 april levert Möbius een bijdrage aan de ‘The Week of Growth’. Dan zal Leon – een van de meest ervaren consultants van het adviesbureau – een (online) workshop verzorgen gericht op operational excellence.

Hoewel dit vakgebied al tientallen jaren bestaat, vormt het voor organisaties nog altijd een van de belangrijkste aandachtsgebieden – vooral omdat continue verbetering in thema’s als kwaliteit en efficiency nodig is om voorop te blijven lopen.

In zijn workshop pleit Leon ervoor dat organisaties hun operational excellence-praktijken upgraden met de mogelijkheden van de huidige tijd. “Door slim gebruik te maken van tooling en analytics kunnen betere besluiten worden gemaakt .’’

Focus op de zachte kant van verandering

Ook zal Leon ingaan op het belang van een integrale aanpak, waarbij de focus vooral dient te liggen op de ‘soft side’ van verandering. “Het is in de praktijk opmerkelijk om te zien dat bedrijven beginnen met een initiatief en vervolgens proberen om in één jaar tijd hetzelfde te bereiken als Toyota in 50 jaar tijd heeft gedaan. Ook is het opmerkelijk om te zien dat organisaties vooral tools naar binnen werken, terwijl dit niet tot succesvolle veranderingen leidt.”

“Waar het om gaat bij veranderen is het gedrag van de mensen in de organisatie”, benadrukt hij. “De mensen moeten mee zijn in hoe je die verandering echt laat gebeuren en kunt laten beklijven in de organisatie.”

Hoe belangrijk het laten beklijven van verandering is valt te herleiden uit recent onderzoek. Daarin constateerden onderzoekers dat de meeste operational excellence-initiatieven binnen vijf jaar verdwenen zijn en dat slechts 10% van de implementaties binnen organisaties duurzaam en succesvol zijn.
Leon van der Loo, Mobius

Duurzaam succes

In de aanpak van Möbius staat people & change centraal, geeft Leon aan: “Onze aanpak is uniek in de markt omdat wij niet beginnen met een checklist, maar eerst kijken naar het daadwerkelijke gedrag van medewerkers en leiders in de organisatie. Dit doen we door middel van observatie en dialoog. Vervolgens vertalen wij het gedrag met behulp van het Shingo Model door naar tastbare handvatten.”

“We zien in de praktijk dat deze aanpak werkt en het bijdraagt aan het succes van organisaties op de lange duur”, concludeert Leon.