Hans van de Pas (Match Plan) over de M&A-markt in de groothandel

24 februari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het aantal fusies en overnames in de groothandelsector blijft doorgroeien. Vorig jaar werd met 850 transacties een nieuw record gevestigd. Waar komt deze enorme stijging vandaan? We vroegen het aan Hans van de Pas, M&A-specialist bij Match Plan Fusies en Overnames.

“De laatste jaren is er een sterke stijging te zien in het aantal transacties”, trapt Van de Pas af. Hier zijn verschillende redenen voor, waarbij schaalvergroting, internationalisering en natuurlijk niet te vergeten de coronapandemie de belangrijkste aanjagers vormen.

“Er is een trend ontstaan waarbij de relatief kleinere bedrijven worden overgenomen door hun grote concullega’s”, aldus Van de Pas. Met deze schaalvergroting kunnen de twee partijen beter omgaan met verstoringen in de markt en hogere marges boeken op onder meer inkoop. Ook zijn ze beter in staat om broodnodige investeringen te doen.

Hans van de Pas - Match Plan

Door de veranderde markt wordt vooral dat laatste steeds belangrijker. “Klanten willen niet alleen de beste prijs maar er wordt ook in toenemende mate verwacht dat ondernemers investeren in logistieke oplossingen, innovatie en duurzaamheid. Ook is het duidelijk dat een digitaliseringsslag voor veel ondernemers noodzakelijk is. Dit is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt.”

“Schaalvergroting zorgt ervoor dat het makkelijker is om met deze uitdagingen om te gaan, hetgeen zich heeft vertaald in een toename in het aantal overnames”, licht Van de Pas toe.

Steeds meer partijen vinden elkaar in het buitenland. Lag het aandeel van Europese grensoverschrijdende transacties in 2013 nog rond de 40%, afgelopen jaar was dit al circa 50%. “Deze ontwikkeling kan gerelateerd worden aan het toenemende belang van internationaal zakendoen. De klanten van de groothandel worden natuurlijk ook internationaler en om aan de wensen van de klanten te blijven voldoen, moet je als groothandel volgen.”

Toekomstverwachting

Volgens Van de Pas zal de overnameactiviteit in 2022 aanhouden. “Omdat de hoogconjunctuur, de internationalisatieslag en de consolidatieslag naar verwachting aankomend jaar nog zullen voortzetten, zal ook de overnameactiviteit aanhouden.”

De ontwikkeling van de algehele economie in 2022 zal een bepalende rol spelen: “Van oorsprong is de groothandel conjunctuurgevoelig en internationaal georiënteerd. Mocht het economisch goed blijven gaan en de wereldhandel floreren, dan kan dit direct worden teruggezien in de sector.”