Drie Young Improvers over hun huidige consultancyproject

04 februari 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Britt Lardée, Jelmer Veldman en Wouter Bruel zijn alle drie werkzaam bij Improven. De ‘Improvers’ vertellen over de opdrachten die ze uitvoeren en hoe hun werkzaamheden als consultant eruitzien.

Britt Lardée

Werken als consultant betekent voor mij een functie met veel afwisseling. Op dit moment heb ik twee opdrachten, namelijk bij de Belastingdienst en bij het GVB.

Bij de Belastingdienst werk ik samen met een team van finance consultants, waarmee we het project ‘Financieel Fit’ uitvoeren. Hierin brengen we onder andere de financiële processen in kaart door middel van deskresearch, workshops en interviews met belangrijke stakeholders. Ook identificeren we per proces de risico’s, beheersmaatregelen en mogelijke verbeterpunten. Een mooie uitdaging waarbij ik veel kan leren van mijn ervaren collega’s.

Britt Lardee, Jelmer Veldman en Wouter Bruel - Improven

Bij het GVB houd ik me bezig met de implementatie van portfoliomanagement in het IT-domein. Dit is een opdracht waarbij ik veelal werk op kantoor, maar ook zo met stalen neuzen aan op een tramwerkplaats kan staan. De initiatieven uit het IT-portfolio worden daarmee direct zichtbaar in het product. Daarnaast heb ik mogen bijdragen aan het opstellen van het IT-jaarplan, waarin de langetermijnvisie en strategie voor het IT-domein zijn vastgelegd.

Bovendien voer ik bij het GVB een Data Driven Decision Making-scan uit. Deze scan is ontwikkeld door Improven. Het is een onderzoek waarmee het volwassenheidsniveau van organisaties op het gebied van data analytics wordt gemeten, uiteindelijk resulterend in een rapport met een nulmeting en concrete aanbevelingen.

Jelmer Veldman

In mijn eerste jaar als consultant bij Improven heb ik opdrachten uitgevoerd bij het ministerie van VWS, Martini Ziekenhuis en het ministerie I&W. Sinds augustus vorig jaar ben ik werkzaam bij Schiphol als Data Steward. Schiphol heeft de ambitie om ’s werelds meest duurzame en hoogwaardige luchthavens te creëren. Een behoorlijke ambitie, waarbij datagedreven werken een belangrijk middel is om dit doel te bereiken.

Op Schiphol is een enorme hoeveelheid data beschikbaar, bijvoorbeeld vliegtuigbewegingen of data uit sensoren en informatiesystemen. Als Data Steward ben ik actief in het Data Quality Management Team. Dit team is onderdeel van het domein Data, AI & Analytics en is verantwoordelijk voor de verzameling van data, data-analyse en betrouwbaarheid van de data.

Momenteel breng ik de data van het centrale vluchtinformatiesysteem in kaart. De volgende stap is om in pressure cookers, dit zijn sessies met de procesverantwoordelijke, in korte tijd kwaliteitsregels en dashboards op te stellen voor deze data. Hiermee ondersteun ik bij het meten van de datakwaliteit, datavisualisatie en de verbetering van datakwaliteit. De verbeterde datakwaliteit heeft impact op AI (betrouwbare forecasts en simulaties) en BI (betrouwbare rapportages).

Uiteindelijk is het doel om hiermee de dienstverlening van Schiphol te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan kortere wachttijden voor passagiers (bij inchecken, paspoortcontrole en bagagebanden), vluchten die vaker op tijd vertrekken en een efficiëntere (duurzamere) inzet van de Schiphol-gebouwen.

Het leuke aan deze opdracht vind ik de samenwerking en afstemming met verschillende afdelingen en de vertaling van data naar informatie met behulp van dashboards. Daarnaast krijg ik in deze opdracht de kans om impact te maken en de dienstverlening van Schiphol verder te verbeteren.

Wouter Bruel

Na enkele mooie opdrachten ben ik in september 2020 gestart bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij deze overheidsinstantie heb ik meerdere rollen vervuld binnen de afdeling PIANOo/TenderNed.

Allereerst heb ik samen met een collega van Improven gewerkt aan de herinrichting van het team Interne Bedrijfsvoering – het team dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van alle primaire processen. Het voornaamste doel was om grip te krijgen op de processen en meer structuur aan te brengen.

Bij deze herinrichting hebben we de agile werkwijze geïntroduceerd en de werkzaamheden vastgelegd in de workflow management tool JIRA. Hierdoor kregen we inzicht in de werkvoorraad en waren we in staat de werkzaamheden te prioriteren, waardoor we beter konden inspelen op de klantwensen.

Daarnaast hebben we alle ondersteunende processen in kaart gebracht en de doorlooptijden verkort door foutmarges te minimaliseren en activiteiten te automatiseren. 

Na deze opdracht ging ik als consultant aan de slag bij TenderNed (het aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid). In deze rol ondersteun ik de Chief Product Owner van TenderNed bij de herijking van de visie en strategie voor 2022 – 2026.

Om de wensen en ambities op te halen heb ik workshops georganiseerd met de interne medewerkers en belangrijkste stakeholders. Het was erg leerzaam om met elkaar in interactieve vorm te werken aan de toekomst van de organisatie.

Daarnaast heb ik diverse interviews gehouden met kennishouders binnen RVO, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken om inzicht te verkrijgen in hun strategie en de kansen en uitdagingen op het gebied van digitalisering en datagedreven werken.

Op basis van deze input werken we aan een visie, strategie en bijbehorend actieplan inclusief roadmap om deze ambities te verwezenlijken. Het leuke aan deze opdracht is dat ik zowel bezig ben met het ontwikkelen van de strategie als het voorbereiden van de implementatie.