David Vos: ‘Bij Finance Ideas maak je maatschappelijke impact’

21 januari 2022 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

David Vos werkt als adviseur bij Finance Ideas. “Een organisatie waar niet geld, maar impact centraal staat. Meer impact met maatschappelijk kapitaal door toekomstplannen op een duurzame en financieel verantwoorde wijze te realiseren. Dat is in een notendop wat Finance Ideas doet.”

Het in Utrecht gevestigde Finance Ideas adviseert en ondersteunt woningcorporaties, zorginstellingen en pensioenfondsen. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Wat voor impact maak je dan? Hoe vertaalt zich dit in de werkzaamheden? En waarom is ‘impact maken’ zo belangrijk? We gingen in gesprek met David om te horen waar hij elke dag zijn bed voor uitkomt.

Maatschappelijk kapitaal, wat is dat eigenlijk volgens jou?

“Ik zou het eerder omschrijven als maatschappelijke impact of sociaal maatschappelijke impact. Kapitaal wekt de indruk dat het om geld gaat. Dat is natuurlijk ook zo, maar geld is niet het belangrijkste. Het is in dit verband meer een middel om het doel te bereiken. Geld zo goed mogelijk inzetten om maatschappelijke impact te maken. Eigenlijk gebruik je het kapitaal om een zo groot mogelijk bereik te creëren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen.”

David Vos, Adviseur, Finance Ideas

Maak dit eens concreet?

“We ondersteunen instellingen met maatschappelijke doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau zodat zij hun impact nog beter kunnen benutten en dus vergroten. Woningcorporaties hebben de taak om voor genoeg kwalitatief goede betaalbare woningen te zorgen. Om dit mogelijk te maken heeft een woningcorporatie een goede financiële basis nodig.”

“In mijn werk ondersteun ik hen bijvoorbeeld met het uitwerken van hun financiële beleid. Hiermee zorgen we voor een doordachte financiële basis, zodat woningcorporaties hun maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. Dit doen we door bijvoorbeeld het opstellen van financieel beleid, het maken van risicoanalyses en het doorrekenen van een portefeuillestrategie voor zowel de korte als de lange termijn. Zo ontstaat inzicht in wat een woningcorporatie de komende tien jaar kan doen, met behoud van kapitaal voor de huurders van 2050.”

Met welke maatschappelijke vraagstukken heb je te maken?

“Met thema’s als bijvoorbeeld vergrijzing, duurzaamheid en betaalbaarheid. Bij vergrijzing spelen vraagstukken een rol, zoals hoe zorg je voor genoeg woningen? Hoe breng je de doorstroom op gang? Hoe werk je samen met de verschillende partijen?”

“Bij de veelbesproken thema’s duurzaamheid en daarmee betaalbaarheid, worstelt de sector met keuzes en het stellen van prioriteiten. Woningcorporaties stellen zichzelf de vraag ‘geef ik mijn geld uit aan de verduurzaming van 1.000 woningen of aan 250 extra woningen?’.”

“Het kan in de meeste gevallen niet allebei, dus ondersteunen wij hen met het maken van doordachte keuzes door scenario’s door te rekenen. Maar ook door gewoon het gesprek aan te gaan over welke risico’s de corporatie bereid is te nemen. Hiermee ontvangen zij de handvatten om keuzes te maken en kapitaal zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.”

Wat betekent het werken met maatschappelijke vraagstukken voor jou persoonlijk?

“Aan het einde van de dag wil je jezelf toch recht in de spiegel aankijken en zeggen: ‘Ik heb wat bereikt vandaag waar ook een ánder blij van wordt.’ Dat is natuurlijk een open deur, maar het voelt gewoon heel goed om écht iets toe te voegen met het werk dat je doet.”

Hoe komt impact maken tot uiting in je werkzaamheden?

“Eigenlijk op verschillende manieren. Enerzijds heel duidelijk, klein en concreet. Anderzijds als groot, complex en indirect. Om een voorbeeld te geven: wij ondersteunen corporaties bij de bijzondere inkomensberekeningen voor het toewijzen van de woningen. Wij helpen de huurder en corporatie om toch een sluitend dossier te krijgen en zo de woning te kunnen verhuren. Dat geeft direct voelbare voldoening: quick wins, quick gains.”

“Finance Ideas is een organisatie met een hele vriendelijke, open en platte structuur.”

“Anderzijds werk ik ook veel aan grote projecten zoals bijvoorbeeld fusies van woningcorporaties. Dit soort projecten is complex en kent vaak een lange doorlooptijd. De toegevoegde waarde die je levert is indirect, maar op de lange termijn heel groot.”

Waarom geven die grote projecten je zoveel energie?

“De complexiteit zorgt voor een grote uitdaging en veel leermomenten. Daarnaast is de toegevoegde waarde die je creëert enorm. Neem bijvoorbeeld de Leningruil Vestia, waar ik de afgelopen maanden druk mee bezig ben geweest. Daarbij leveren 250 corporaties een vrijwillige bijdrage aan een andere woningcorporatie die er financieel minder goed voorstaat.”

“Met deze operatie levert meer dan 95% van de sector een vrijwillige bijdrage om Vestia structureel financieel gezonder te maken, zodat ze kan investeren in haar eigen bezit. Dit is een unieke operatie in Nederland en ik vind het heel bijzonder dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren om het mogelijk te maken.”

Wat maakt dit project voor jou persoonlijk zo bijzonder?

“De schaal, de complexiteit en de impact van dit project is gigantisch. Er wordt voor honderden miljoenen aan leningen geruild, wat Vestia een jaarlijkse rentebesparing van enkele tientallen miljoenen oplevert. Dat betekent dat Vestia meer kan uitgeven aan haar 70.000 woningen zodat 200.000 mensen straks weer in een woning zitten die aansluit bij de eisen van deze tijd.”

“Ik heb dit project samen met Victor Burger [partner bij Finance Ideas] als procesbegeleider mogen doen. Dat is echt een waanzinnig mooie uitdaging vol met interessante leermomenten. Een proces waarbij je heel veel belangen van verschillende partijen moet afwegen, maar waarbij iedereen wel hetzelfde doel nastreeft.”

Waar word je nog meer blij van?

“Fusietrajecten vind ik altijd bijzonder om te mogen doen. Ik heb vorig jaar een fusie mogen begeleiden tussen twee woningcorporaties, waar de impact van de fusie snel zichtbaar werd. De ene woningcorporatie had onvoldoende financiële middelen om haar nieuwbouw- en duurzaamheidsambities te verwezenlijken en de andere liep tegen het probleem aan dat zij wel de financiële middelen had, maar te weinig grondposities had om te bouwen.”

“Door de fusie konden ze gezamenlijk hun maatschappelijke doelstellingen realiseren. Het is leuk en uitdagend om onderdeel te zijn van dit soort projecten.”

En waarom een bedrijf als Finance Ideas?

“Ik ben iemand die afgaat op zijn onderbuikgevoel. Via via kwam ik in contact met Finance Ideas en direct bij het eerste gesprek voelde het goed. Het is bijna een soort familiegevoel. Een organisatie met een hele vriendelijke, open en platte structuur. Ik kan ook met de partners, hoogleraren en seniors op een laagdrempelig niveau communiceren. Dat spreekt mij erg aan, omdat je daardoor ruimte krijgt om van collega’s te leren en te groeien.”

“Met rond de 30 collega’s is Finance Ideas professioneel, maar nog steeds heel informeel.”

En waarom deze sector?

“Vastgoed trekt mij enorm aan. Leuk weetje: ik ben zo iemand die elke dag op Funda zit te scrollen om te kijken wat voor woningen er allemaal op de markt komen. Een soort ‘Kopen zonder kijken’, maar dan andersom.”

“Als er dan op werkgebied een kans voorbij komt waarbij je vastgoed, financiering en maatschappelijke doelstellingen kunt combineren en de cultuur van de organisatie ook nog goed voelt. Ja, dan is het natuurlijk een hele makkelijke keuze. En na bijna drie jaar bij Finance Ideas kan ik die goede keuze alleen maar bevestigen!”