Profit4Agile trapt 2022 af met een groeiambitie

07 januari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het is deze week exact twee jaar geleden dat Hans Jan Bosscha Profit4Agile lanceerde, een advies- en detacheringsbureau voor agile-vraagstukken. Alle reden om met Bosscha terug te blikken op wat zoal bereikt is én vooruit te kijken naar wat de toekomst gaat brengen.

Gefeliciteerd met het tweejarig jubileum! Welke ontwikkelingen hebben jullie in de afgelopen 24 maanden doorgemaakt?

“We zijn in twee jaar gegroeid naar tien medewerkers en hebben hiermee een mooie basis gelegd. We zijn ontstaan in een jaar dat elkaar ontmoeten er niet in zat en hebben in 2021 voor het eerste een live teammeeting gehad.” 

“We merkten dit jaar dat we de behoefte hebben om elkaar toch één keer per week in een standup te zien en spreken. Hier wisselen we ervaringen uit over de opdrachten bij onze klanten.” 

Hans Jan Bosscha, Oprichter, Profit4Agile

Een nieuw bedrijf oprichten kort voor de coronacrisis, welke uitdagingen bracht dit met zich mee?

“Je ziet dat in die periode het aantrekken van nieuwe mensen en het vinden van nieuwe opdrachten voor een remmende factor heeft gezorgd. Wat voor ons heel goed werkt is de persoonlijke benadering en het ondernemende karakter van al onze functies.” 

“Intern is binding een uitdaging omdat wij elkaar in het eerste jaar van ons bestaan nog niet live hebben gesproken. We hebben hier in 2021 meer aandacht aan besteed en zullen dit ook in 2022 blijven doen.” 

Wat voor soort trackrecord hebben jullie opgebouwd bij klanten?

“Onze mensen hebben vooral veel ervaring in het specifieke vakgebied en dienen naast de opdrachten die we doen ook als sparringpartner voor agile-transities. Bij alle organisaties merken we dat bedrijven zoekende zijn hoe dit ingevuld kan worden en met name op directie en hoger managementniveau zien we mogelijkheden om hier door middel van coaching en opleiding meer invulling aan te geven.”

Jullie hebben flinke groeiambities voor 2022? Kun je een tipje van sluier oplichten?

“Onze ambities gaan voorbij het jaar 2022. Hiermee willen we niet alleen onze kortetermijndoelstelling duidelijk hebben – zoals groei in aantal medewerkers – maar ook vormgeven aan de langetermijnvisie en -ambitie: de agile agency zijn.” 

“Hiermee bedoelen we dat onze expertise en executievermogen liggen in het begeleiden van agile transities bij onze klanten. We hebben hiermee een prachtige uitdaging voor de boeg en werken graag aan onze ‘big hairy audacious goal’.”

Tot slot, Profit4Agile werkt met een HybridLance-model. Wat houdt dit precies in en welke voordelen heeft dit voor de freelancer/medewerker?

“Als freelancer sta je vaak op jezelf, dit is een voordeel maar het kan fijn zijn een achterban te hebben om te sparren en spiegelen. Als medewerker voel je niet altijd de mate van vrijheid en autonomie die je verlangt terwijl freelance niet past binnen jouw risicobereidheid.” 

“Met het HybridLance-model verzeker je jezelf van een vast inkomen wat voorziet in je maandelijkse financiële behoefte (ook bij geen opdracht), een netwerk van potentiële opdrachten en sparringpartners. Tegelijkertijd hou je je vrijheid om opdrachten te accepteren die jou helpen in je ontwikkeling en ambitie.”