Zakelijk geld lenen als zzp’er

22 december 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor de meeste zelfstandige professionals komt er een punt in hun loopbaan waarop ze een forse investering moeten doen in hun bedrijf. Is het geld hiervoor niet beschikbaar, dan kan een zakelijke lening of zakelijk krediet uitkomst bieden.

Bij een zakelijke lening leen je als ondernemer geld van een kredietverstrekker, zoals een bank, om het geld te gebruiken als investering voor je bedrijf. Belangrijkste doelstelling? Denk aan het financieren van een aankoop, het aannemen/inhuren van een nieuwe collega, of het ontwikkelen van een product.

In dit artikel lopen financiële experts uit de adviesbranche door enkele aandachtspunten die van belang zijn om als zzp’er zakelijk geld te lenen.

Zakelijk geld lenen als zzp’er

Zakelijke lening voor startende ondernemers

Niet alleen grote bedrijven of ondernemers hebben de mogelijkheid om een zakelijke lening aan te vragen. Ook startende ondernemers – waaronder zelfstandige consultants – kunnen een zakelijke lening aanvragen. De Kamer van Koophandel spreekt van een startende ondernemer als de inschrijftijd bij de Kamer van Koophandel korter is dan een jaar. De inschrijftijd is dus leidend. En je zou het misschien niet verwachten, maar dit geldt ook voor ondernemers die al eerdere bedrijven hebben gehad.

Een belangrijke voorwaarde om zakelijk geld te kunnen lenen, is het beschikken over een zakelijke rekening. Geld dat voor zakelijke doeleinden geleend wordt kan nooit op een privérekening gestort worden. Deze procedure is vooral vanuit een veiligheidsoogpunt geïntroduceerd door kredietverstrekkers. Hiermee kunnen ondernemers (in principe) het zakelijk geld niet misbruiken voor bijvoorbeeld persoonlijke doeleinden.

Je zakelijke lening aflossen

Bij geld lenen hoort rente. Dit geldt zowel voor particulieren als een zakelijke lening. Kijk bij het afsluiten van een zakelijke lening altijd goed naar de te betalen rente. De aanvrager van de zakelijke lening zal moeten kijken of de rente wel terugbetaald kan worden en of het de investering waard is. Aan de andere kant van de tafel zit de kredietverstrekker. Die kijkt uiteraard of er genoeg rendement tegenover het risico staat.

Veel ondernemers staren zich in de praktijk echter blind op de hoogte van rente. Helaas is het niet altijd het geval dat de laagste rente ook het beste aanbod is. Lenende partijen krijgen namelijk ook te maken met bepaalde voorwaarden, zoals looptijd, aflossing en termijnbedragen.

Bij veel kredietinstellingen speelt de grootte van een bedrijf een rol in de renteberekening. Grote bedrijven betalen vaak minder rente. Dit heeft een logische reden. De kredietverstrekker berekent namelijk het risico, zij schatten het risico dat de lening en de rente worden terugbetaald bij een groot bedrijf lager in dan bij een kleine, startende ondernemer.

Wie verstrekt een zakelijke lening?

Naast banken zijn er ook verschillende andere financierders die actief zakelijke leningen verstrekken in Nederland. Bij sommige financiers is het bijvoorbeeld ook mogelijk aflossingsvrij te lenen. Dit is vooral voor startende ondernemers een mooie kans.