Finance Ideas begeleidt Magentazorg bij financieringsaanvraag

15 januari 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Magentazorg is bezig met de realisatie van een nieuw modern revalidatiecentrum op het huidige terrein in Oudorp. Het nieuwe centrum, dat naar verwachting in juni 2022 in gebruik wordt genomen, biedt na oplevering ruimte aan 82 plaatsen voor revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. 

Het huidige expertisecentrum van Magentazorg – een aanbieder van wonen, welzijn, zorgdiensten in de regio Noord-Kennemerland – dateert uit 1972 en is volgens topman Gerrit Jan Vos “verouderd en in de toekomst niet meer toereikend.” En dus begon de zorginstelling afgelopen oktober met de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwbouw. 

Een van de thema’s die in deze fase aan bod kwam was de financiering. Na een oriëntatie besloot Magentazorg om de investeringen grotendeels te financieren met bancaire leningen. Daarnaast heeft Magentazorg het WFZ aangeschreven om (deels) borging te krijgen. Om de financieringsaanvraag in goede banen te leiden werden experts van Finance Ideas aan boord gehaald.

Nieuwbouw van Magentazorg

Lesley Zanen, senior adviseur bij Finance Ideas, was betrokken bij de opdracht. Zij vertelt over de begeleiding van Finance Ideas en welke stappen zijn doorlopen: 

De eerste stap van een financieringsaanvraag was het inzichtelijk maken van de benodigde omvang van de geborgde en/of ongeborgde financiering en het financieel toetsen van de businesscase. Het stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering geeft inzicht in de benodigdheden. Hiervoor is door Magentazorg een businesscase opgesteld. 

Onze adviseurs hebben hier vervolgens een second opinion op uitgevoerd. De businesscase is afgezet tegen het vooraf vastgestelde financiële kader. De uitkomst was een positief projectrendement dat ruim voldeed aan de interne financiële kaders. 

De volgende stap was het in kaart brengen van de financierbaarheid op concernniveau. Om dit te realiseren dient er echter een integrale meerjarenraming te worden opgesteld. Hierin wordt de exploitatie uit de businesscase verwerkt. Voor Magentazorg resulteerde dit in een haalbaar basisscenario waarin de investeringsbehoefte financierbaar is gebleken.

De laatste stap betrof het aanvragen van de financiering. Hiervoor is een informatiememorandum en financiële analyse opgesteld. Dit vormde de basis voor de financieringsaanvraag en het borgingsverzoek richting de potentiële financiers en het WFZ. In het informatiememorandum wordt de investeringsopgave van Magentazorg zowel strategisch als financieel onderbouwd.

Het resultaat?

Op basis van het informatiememorandum heeft het WFZ volledige borging verleend voor de financieringsaanvraag. De kunst hierbij was om de gevraagde informatie te verzamelen en vervolgens te structureren tot een volledig en overzichtelijk informatiepakket. 

Begin deze maand is begonnen met de bouw van het nieuwe revalidatiecentrum.