Cegeka helpt Pon met datamigratie naar nieuw ERP-systeem

05 oktober 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Pon werkt in verschillende Europese landen samen met Cegeka aan een grootschalig datamigratie-traject. Inmiddels is de eerste grote mijlpaal bereikt: de migratie van alle data van de Deense werkmaatschappij.

Met bijna 13.000 mensen verspreid over 250 vestigingen in 27 landen behoort familiebedrijf Pon tot een van de grootste handels- en serviceorganisaties van ons land. De belangrijkste activiteiten van Pon zijn in te delen in de groepen personenauto’s, bedrijfsauto’s en grondverzetmachines.

Pon Power en Equipment specialiseert zich in grondverzetmachines, en is de vertegenwoordiger van Caterpillar (een van de grootste spelers in dit segment wereldwijd).

Pon migreert miljoenen datarecords naar M3 van Infor

Als onderdeel van zijn digitale strategie is Pon Power en Equipment bezig met de migratie van de huidige systemen naar één centrale ERP-oplossing (M3 van leverancier Infor). Door middel van deze consolidatieslag wil het bedrijf de processen professionaliseren en de efficiency vergroten. Ook zorgt één centrale oplossing na de volledige go-live voor verbeterde samenwerking tussen de verschillende landenorganisaties.

Pon Power en Equipment heeft Cegeka gevraagd om alle data van negen werkmaatschappijen, verspreid over de landen Denemarken, Nederland, Zweden en Noorwegen, te migreren naar M3. Deze data is verspreid over meer dan 200 deelsystemen inclusief DBS, het administratiesysteem van Caterpillar zelf.

Cegeka begon de opdracht (uitgevoerd door de Data Solutions-praktijk) met het uitvoeren van een vooronderzoek, waarin de mogelijkheden en impact van de datamigratie naar het ERP-doelsysteem zijn onderzocht. Na afronding van het vooronderzoek is de conversiestrategie vastgesteld en een plan van aanpak opgesteld.

Vervolgens zijn alle business requirements omgezet naar functionele en technische beschrijvingen, die als input hebben gediend bij het opstellen van de validatie- en mappingregels. Deze zijn vervolgens geconfigureerd in Cegeka’s Smart Data Quality Suite.

Ter voorbereiding op de datamigratie is eerst gewerkt aan het opschonen van alle data in de bronsystemen. Immers, het overhevelen van ‘vervuilde data’ voegt geen waarde toe. Samen met de business is gewerkt aan deze opschoning, waarbij Cegeka de data-stakeholders op de hoogte heeft gehouden van de voortgang door middel van wekelijks rapportages.

Na een aantal maanden voorbereiding is de go-live van de eerste werkmaatschappij in Denemarken inmiddels een feit. Ruim 1 miljoen records (met een voorraadwaarde van meer dan €50 miljoen) is succesvol gemigreerd naar M3. Dit alles met een financiële aansluiting van 100%, inclusief volledige vastlegging van de migratiehistorie en een end-to-end audit trail, die is goedgekeurd door de auditor (KPMG).

De komende maanden worden de overige werkmaatschappijen op dezelfde wijze gemigreerd. Het totale migratietraject duurt nog zo’n twee jaar.