Adviesbureau Ecologica onderzoekt bijenstand in waterschap Rivierenland

13 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De komende vijf jaar wordt binnen het waterschap Rivierenland onderzocht hoe de bijenstand ervoor staat. Experts van adviesbureau Ecologica ondersteunen dit onderzoek.

Bijen zijn van groot belang voor de mens. Zo zijn deze insecten verantwoordelijk voor de bestuiving van vele land- en tuinbouwgewassen zoals appels, pompoenen, komkommers en kersen. Derhalve is het cruciaal om voldoende aandacht te schenken aan de bijenstand.

Waterschap Rivierenland – dat zich uitstrekt van de Duitse grens ten oosten van Nijmegen tot en met natuurgebied de Biesbosch nabij Dordrecht – tracht sinds afgelopen jaar zijn bijenstand te verbeteren. Dat doet Rivierenland (net zoals enkele andere waterschappen uit ons land) met behulp van een nieuw maaibeleid.Adviesbureau Ecologica onderzoekt bijenstand in waterschap RivierenlandTot 2020 werden de dijken en kades waar Rivierenland verantwoordelijk voor is op twee momenten per jaar in zijn geheel gemaaid. Sinds afgelopen jaar wijkt men daarvan af. Vooral omdat dit de biodiversiteit en dus de bijenstand ten goede komt, zegt natuurspecialist Jaap Bronsveld, al meer dan vijfentwintig jaar werkzaam bij waterschap Rivierenland.

De eerste jaarlijkse maaibeurt – die plaatsvindt in het voorjaar – wordt sinds 2020 opgesplitst. Eerst wordt de binnenkant van de dijk gemaaid en een aantal weken later de buitenkant. Op die manier zijn de planten die als eerste zijn gekortwiekt weer aangegroeid als het tweede deel onder handen wordt genomen. En daardoor wordt de leefomgeving van insecten stukken minder rigoureus aangetast.

Maar werkt het ook?

Het idee achter het nieuwe maaibeleid is zeer helder. Maar of het gefaseerd kortwieken daadwerkelijk de biodiversiteit laat groeien, kan alleen met empirisch bewijs worden vastgesteld. En daar houdt waterschap Rivierenland zich de komende vijf jaar dus mee bezig. 

Het waterschap beheert op dit moment meer dan 550 kilometer aan dijken die zijn voorzien van de nodige begroeiing. Op ruim veertig plekken op deze dijken doet Rivierenland momenteel onderzoek naar de biodiversiteit. De bij is volgens het waterschap een goede graadmeter daarvoor. En dus wordt tot en met 2026 de bijenstand op deze veertig plekken in kaart gebracht.

Het bijenonderzoek wordt ondersteund door adviesbureau Ecologica uit het Brabantse Maarheeze. Ons land telt vandaag de dag circa 370 verschillende bijensoorten. Inmiddels hebben de adviseurs – die sinds dit voorjaar bezig zijn – al zo’n honderd verschillende bijensoorten waargenomen in waterschap Rivierenland. En meer dan twintig daarvan zijn bedreigde soorten. 

“We zien in het onderzoek gelukkig nog veel zeldzame soorten, zoals de driedoornige metselbij, de boshommel, de Texelse zandbij en de knautiawespbij”, zegt een persvoorlichter van Rivierenland op de website van het waterschap. “Dit zijn onverwachte vondsten die hoop geven voor de toekomst.”

Niettemin benadrukt Bronsveld dat het nu nog onmogelijk is om een conclusie over de bijenstand te trekken. Een vergelijkbaar Duits onderzoek nam namelijk dertig jaar in beslag. “Dan is een of twee jaar en zelfs vijf jaar, veel te kort. Maar je moet ergens beginnen en als overheid hebben wij die plicht”, aldus Bronsveld op de website van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk.