Meerderheid Nederlanders positief over land- en tuinbouwsector

09 september 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Meer dan 60% van de Nederlanders is positief tot zeer positief over de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau Direct Research.

Iedereen herinnert het zich nog wel: in oktober 2019 trokken duizenden boze agrariërs met hun tractoren over de snelwegen naar het Malieveld in Den Haag. De directe aanleiding: vanwege de stikstofcrisis waar ons land in verkeert gingen in de Tweede Kamer stemmen op om de veestapel te halveren. 

In eerste instantie konden de Nederlandse boeren op veel steun van hun landgenoten rekenen. Maar volgens verschillende nieuwsmedia nam deze naar verloop van tijd af, onder andere omdat sommige boeren er nogal agressieve protestacties op nahielden. Denk bijvoorbeeld aan een boer die met zijn tractor de deur van het Groningse provinciehuis eruit trok.

Wat vinden Nederlanders van de binnenlandse land- en tuinbouwsector?

Meerderheid is positief

Desondanks blijkt uit een studie van Direct Research – in opdracht van branchevereniging LTO Nederland – dat de boerenprotesten het vertrouwen in de Nederlandse land- en tuinbouwsector niet rigoureus hebben geschaad. “Twee op de drie Nederlanders is positief tot zeer positief over deze twee branches. Slechts 9% is negatief”, aldus de onderzoekers.

Voor hun studie gingen de experts van Direct Research in gesprek met ruim duizend Nederlanders. De ruime meerderheid daarvan beschouwt professionals uit onze land- en tuinbouwsector als deskundig (75%), kwaliteitsbewust (69%), innovatief (67%) en efficiënt (66%). Met dat soort labels kun je beslist thuiskomen.

Naast welke economische bedrijvigheid wonen Nederlanders het liefst?

Niettemin hebben agrariërs ook enkele onvoldoendes op hun rapport. Zo beschouwt de ruime minderheid van de respondenten binnenlandse land- en tuinbouwers als transparant (41%) en flexibel (45%). En dat is best zorgelijk voor sectoren die juist nu de steun van het volk nodig hebben – het voortbestaan van de sector in zijn huidige vorm hangt immers aan een zijden draadje. 

Een goede boer als buur

In het onderzoek komt verder naar voren dat de meeste Nederlanders – in zekere in – een goede boer als buur verkiezen boven een verre vriend. Zo zegt maar liefst 77% het geen enkel probleem te vinden om naast een akkerbouwer te wonen.

Toch zijn er ook bepaalde agrariërs die Nederlanders liever niet als buurman of -vrouw hebben. Zo heeft 50% van de respondenten een probleem met grootschalige kassen naast zijn of haar huis. En daarnaast ziet 62% van de ondervraagden een melkveehouder als buur niet zitten, terwijl maar liefst 89% geen varkenshouderij naast zijn of haar huis wenst te hebben.