Hoe til je agile in de financiële sector naar een hoger niveau?

22 juli 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Met behulp van agile kunnen financiële instellingen hun organisatie snel en effectief verbeteren. Maar hoe doe je dat? Robert Voogt, Head of Consulting bij Delta Capita Benelux, legt het uit.

Het omarmen van de agile-aanpak is al langere tijd onmisbaar voor financiële instellingen. Met wendbaarheid als uitgangspunt kunnen organisaties hun klanten beter van dienst zijn. Bovendien kunnen ze met agile de marktintroductie van nieuwe producten versnellen, hun interne efficiëntie opschroeven en hun risk management en controles versterken. 

Niet voor niets is praktisch elke leidinggevende actief binnen het financial services-segment momenteel in de weer met het naar een hoger niveau te tillen van zijn agile-aanpak. Eerste cruciale stap in deze reis vormt het vaststellen van het huidige volwassenheidsniveau. Die beoordeling zal duidelijk maken welke voordelen nog kunnen worden bereikt en welke stappen er in de transitie nodig zijn om deze te realiseren.

Robert Voogt, Head of Consulting for Benelux, Delta Capita

Vanzelfsprekend bestaan er verschillende agile-volwassenheidsniveaus. Doorgaans karakteriseren professionals het eerste niveau als het toepassen van de aanpak op IT-ontwikkeling en projectrollen. Vervolgens worden nieuwe rollen en artefacts toegevoegd en wordt de agile-aanpak ook elders in de organisatie ingezet. 

Binnen dit niveau van het transformatieproces dient de focus te liggen op de direct betrokken teamleden, die een belangrijke rol innemen. Zij trainen de developers, gebruiken artefacts en coachen teams in de nieuwe manier van werken. Verder is er op dit volwassenheidsniveau mogelijk sprake van frictie tussen het management van de agile-ontwikkeling en managers binnen andere delen van de organisatie. 

Binnen het tweede agile-niveau zijn meer afdelingen van een organisatie betrokken. Denk bijvoorbeeld aan marketing, procesmanagement, productmanagement en datamanagement. In deze fase worden zogenaamde T-vormige profielen geïntroduceerd en vaste multidisciplinaire teams gevormd – wat vooral gebeurt aan de voorkant van de waardeketen. 

Dit niveau staat vooral in het teken van het op één lijn brengen van teams en het introduceren van verantwoordelijkheid voor front-end klant- en bedrijfsdoelen, in lijn met de agile teamstructuur. In deze fase vormt ‘afstemming’ een algemeen thema, dat onder meer betrekking heeft op de planning, de budgettering, performance management en de senior managementstijl. 

Op het derde volwassenheidsniveau wordt doorgaans een agile-filosofie geïntroduceerd die fungeert als nieuwe organisatiestructuur. Daarbij dienen functies te worden geherdefinieerd en worden binnen de gehele waardeketen nieuwe samenwerkingsmodellen gehanteerd. Door deze verschuivingen moeten medewerkers zich mogelijk geheel nieuwe functieprofielen aanmeten. Daarnaast is een organisatiebrede mentaliteits- en cultuurverandering nodig. 

Agile en lean worden in deze fase vertaald naar geïntegreerde structuren en omarmd binnen alle delen van een organisatie. Complete eindverantwoordelijkheden voor de bedrijfsdoelstellingen worden eveneens toegewezen aan afzonderlijke functies binnen de nieuwe, getransformeerde organisatie. Verder wordt ook een nieuwe manier van besturen binnen de gehele organisatie geïntroduceerd – van front-end tot mid-end en back-end. 

De agile-aanpak naar een hoger niveau tillen

Het bereiken van het volgende volwassenheidsniveau biedt enorme voordelen, maar vereist een aanzienlijke organisatorische transformatie langs de gehele waardeketen, met tal van implicaties voor bestuursstructuren, functieclassificaties en samenwerkingsmechanismen. Deze transformatie vereist daarom bijzonder veel ervaring en expertise, vooral ook omdat er in iedere fase valkuilen op de loer liggen. 

Robert Voogt heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van transformaties in de financiële sector, waaronder op het gebied van agile- en scrum-verbetermethodieken.