Tracéoptimalisatie versnelt de energietransitie

15 juni 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Doordat de energietransitie voor een groot deel leunt op elektrificatie is er de komende jaren een flinke verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. Ondertussen kampt Nederland al jaren met een tekort aan technisch personeel. Opgeteld zorgt dit voor een grote uitdaging voor netbeheerders. Michiel Musterd, Service Line Leader Data & Analytics bij BearingPoint, legt uit hoe de tracé optimalisatie tool helpt bij het aangaan van deze uitdaging.

Met minder personeel meer werk verzetten vraagt om creatieve en vaak datagedreven oplossingen. Eén zo’n oplossing hebben we met het Data & Analytics-team van BearingPoint ontwikkeld. Met deze oplossing kan de doorlooptijd van het ontwerpproces van ondergrondse tracés substantieel verkort worden.

Onze tracé optimalisatie tool maakt gebruik van informatie die design engineers ook gebruiken om tot de efficiëntste route van A naar B te komen. Dit hoeft niet per se de kortste route te zijn, want een kabel onder een berm is bijvoorbeeld per strekkende meter aanzienlijk efficiënter in aanleg dan een kabel door een meer.

Tracé optimalisatie tool van BearingPoint.

Naast bepaling van de meest efficiënte route, draagt het gebruik van de tracé optimalisatie tool ook bij aan het uniform ontwerpen van tracés, wat in aanleg en eventueel onderhoud weer aanzienlijke voordelen biedt. 

Het hart van de tracé optimalisatie tool is een optimalisatiealgoritme dat gebruikmaakt van verschillende kaartlagen als input, zowel open data als data die eigendom is van de betreffende klant. Deze kaartlagen bevatten informatie die bij het ontwerp van belang is, zoals de grondbedekking (bijvoorbeeld open grond, open bestrating of gesloten verharding), de eigenaar van de grond (publiek/privaat), de mate van grondvervuiling en de aanwezigheid van andere ondergrondse infrastructuur. 

Deze informatie wordt gecombineerd met door de engineers opgegeven kostenfactoren voor het aanleggen van een meter kabel onder gegeven condities. Hiermee wordt een nieuwe kaart opgebouwd waarbij voor elke meter bekend is hoeveel het ‘kost’ om door die meter een kabel te leggen. Het algoritme zoekt vervolgens de goedkoopste route.

Daarnaast biedt de tool inzicht in waar bepaalde werkzaamheden plaats moeten gaan vinden, zoals bijvoorbeeld persingen en boringen (gebaseerd op de ondergrond).

Doordat niet alle informatie perfect in kaartlagen beschikbaar, dan wel te vangen is, is het in de tool ook mogelijk om van specifieke zones af te dwingen dat het tracé daar niet of juist wel doorheen moet lopen. Hiermee is bijvoorbeeld te voorkomen dat het tracé door een pas geplaatst speeltuintje heenloopt, of onder dat leuke nieuwe pop-up cafeetje. 

De tracé optimalisatie tool is dus ook niet bedoeld om het ontwerpproces compleet te vervangen, schouwen blijft bijvoorbeeld noodzakelijk. Zo kunnen de kostenfactoren gefinetuned worden door de engineers. Echter heeft hij wel de potentie om het ontwerpproces aanzienlijk te verkorten en op die manier een bescheiden, maar welkome bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie. 

Een artikel van Michiel Musterd, Service Line Leader Data & Analytics bij BearingPoint in Nederland.