Geïntegreerde aanpak een ‘must’ voor datagedreven werken

15 juni 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Datagedreven werken. Iedereen wil het, maar lang niet elke organisatie slaagt erin. Bestuurders die succesvol de transitie willen maken naar een datagedreven organisatie moeten bovenal een geïntegreerde aanpak hanteren, zo benadrukt Karim Henkens, Managing Director van Cegeka Nederland.

“Alles staat of valt bij een integrale blik op datagedreven werken”, begint hij resoluut. Zoals bij elke verandering vraagt dat in de eerste plaats commitment en focus vanuit de top van de organisatie. “Het is van belang om vanuit een gedragen en heldere strategie te werken, met daarin oog voor de doelstellingen die belangrijk zijn voor de organisatie.”

Boiling the ocean

Dit betekent dat er een duidelijk beeld moet zijn van de waarde die data kan hebben voor jouw specifieke organisatie. “Veel organisaties zitten op een berg data waarvan ze weten dat ze er íets mee kunnen en moeten – maar wat dan precies blijft vaak een beetje vaag”, aldus Henkens. “Ze realiseren zich dat data van enorme waarde is en willen deze graag ontsluiten, maar om dat potentieel te benutten zullen ze eerst nog een aantal essentiële keuzes moeten maken.”

Karim Henkens, Managing Director, Cegeka

Zonder duidelijk gedefinieerde doelstellingen loop je als organisatie het risico dat je alles probeert te doen – zonder de zo belangrijke focus – en daardoor met heel veel moeite juist heel weinig bereikt; het bekende ‘boiling the ocean’. “In dat geval schiet datagedreven werken zijn doel voorbij en kost het organisaties meer dan dat het oplevert”, geeft Henkens aan.

Datagedreven feedbackloop

Als de doelstellingen wel helder zijn geformuleerd kan de vertaalslag worden gemaakt naar het implementatieplan. Niet geheel verrassend is datamanagement hierbinnen een cruciale randvoorwaarde. “Datagedreven werken is pas echt mogelijk als je de data op orde hebt en herkent dat data de belangrijkste asset is binnen je bedrijf. Daarvoor moet je data centraal plaatsen binnen je organisatie.”

Door dit goed te doen wordt datamanagement een continu proces – data wordt accuraat ingevoerd, met zorg beheerd en zo optimaal ingezet. “Daartoe richt je een platform in dat gevoed wordt door data, waaraan je intelligentie toevoegt die je teruggeeft aan je organisatie. De reacties die daarop volgen sla je ook weer op in je dataplatform. Zo creëer je als het ware een digitale feedbackloop of datagedreven werking.”

“Infrastructuur, applicaties en data zijn dan in één samenspel met elkaar verbonden, waarbij elk onderdeel op orde moet zijn”, legt de Managing Director uit. “Als je aan één onderdeel sleutelt, is het verstandig om te kijken wat de consequenties zijn voor de andere onderdelen.”

Datagedreven mindset

Hiermee is het succes van de datagedreven aanpak echter nog altijd niet gegarandeerd. Want hoe vaak komt in de praktijk niet voor dat het technologische gedeelte vlekkeloos is uitgevoerd, maar dat de mensen geen gebruikmaken van al dat technologische potentieel. “Inderdaad”, beaamt Henkens. “Ook het bewustzijn – het verankeren van een datagedreven mindset – is een cruciale succesfactor voor de transitie.”

Het veranderen van deze mindset is makkelijker gezegd dan gedaan. Het begint met het in kaart brengen van wat de gebruikers echt willen. In een proof of value en de blueprints van de nieuwe processen moeten de wensen van de eindgebruikers centraal staan. Daarnaast moet in de bouwfase rekening worden gehouden met hoe de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt.

Daarnaast dienen medewerkers meegenomen te worden in de reis naar datagedreven werken. “Waarom is het belangrijk voor de organisatie? Welk voordeel kunnen zij, en hun collega’s, hiermee behalen? Het middels communicatie bouwen van bewustzijn is van groot belang en hierin moet het management het goede voorbeeld geven.”

Als medewerkers eenmaal aan boord zijn, is het natuurlijk ook belangrijk dat ze beschikken over de juiste vaardigheden. Hiervoor kan zowel training als ‘on the job’-coaching worden ingezet.

Schouder aan schouder

Cegeka helpt organisaties bij elk van deze stappen binnen de zo cruciale integrale benadering. “We ondersteunen klanten in de volle breedte als end-to-end digitaliseringspartner”, aldus Henkens. “Ongeacht het vertrekpunt realiseren we samen met onze klanten de groei naar de volgende stap in datagedrevenheid. Dan spreken we niet alleen over het implementeren en beheren van IT-oplossingen, maar doen we juist ook de consultancy aan de voorkant.”

Daarbij zoekt Cegeka altijd nadrukkelijk de verbinding met de klant, geeft de Managing Director tot slot mee. “We staan altijd schouder aan schouder. Wij werken niet voor de klant, maar mét de klant!”