Hot ITem ontwikkelt Power BI-opleidingen voor BNG Bank

10 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Hot ITem werkt al jaren samen met BNG Bank aan het verbeteren van de informatievoorziening. In een van zijn meest recente projecten voor de vierde bank van Nederland ondersteunde Hot ITem bij de ontwikkeling en uitrol van Power BI-trainingen.

Eerder hielp Hot ITem BNG Bank al met het inrichten van het fundament voor factbased sturen. Dit fundament bestaat uit onder meer een datawarehouse met opgeschoonde data, een proces voor datamanagement en een rapportage-omgeving.

Met als doel om meer waarde te halen uit data is vorig jaar gestart met het verder ontwikkelen van de Power BI-kennis binnen de organisatie. Hiermee kunnen gebruikers in de business de aanwezige informatie beter benutten en meer zelfstandig inzichten ontsluiten, met als bijkomend voordeel dat de gespecialiseerde IT-afdeling op den duur minder belast wordt met supportvraagstukken.

BNG Bank breidt zijn kennis in Power BI uit

In samenwerking met Hot ITems trainingspraktijk, Hot ITem Academy, is een trainingsprogramma ontwikkeld. Aan de hand van BNG-cases en -data zijn twee trainingen ontwikkeld voor twee doelgroepen: de ‘lichte’ gebruikers (mensen die Power BI rechttoe-rechtaan gebruiken) en meer gevorderde gebruikers (mensen die analyseren, doordrillen en verder willen ontwikkelen).

Voor beide typen gebruikers heeft Hot ITem maatwerkopleidingen verzorgd. Een basiscursus, waarin de beginselen aan bod kwamen, was voor alle gebruikers toegankelijk. De opleiding was laagdrempelig, maar gebruikers moesten wel over basiskennis van Excel en zogeheten pivottables beschikken.

Deze basiscursus bestond uit twee workshops. Hierin hebben gebruikers geleerd zelf eenvoudige overzichten, analyses en rapportages te maken en hoe ze vragen op basis van BNG-data kunnen beantwoorden.

Voor een kleinere groep ervaren gebruikers – IT’ers en gevorderde eindgebruikers – is een superuser-opleiding ontwikkeld. In deze training leerden deelnemers om daadwerkelijk complexe analyses en overzichten te maken, waarbij belangrijke praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt.

Inmiddels zijn de eindgebruikers getraind. Met als resultaat dat ze meer waarde halen uit data dan voor de opleiding, bijvoorbeeld door beter onderbouwde besluiten te nemen. Ook worden meer IT-issues door de eindgebruikers nu zelf opgelost.

André van der Tol, IT Manager bij BNG Bank, is zeer te spreken over het proces en de resultaten. “De kracht zit in het maatwerk dat Hot ITem biedt. De opleiding was volledig toegespitst op onze situatie. De docenten straalden een grote passie uit, het gevoel dat werk ook hobby kan zijn. Dat werkte aanstekelijk op de groep.”