Hot ITem helpt BNG Bank bij verbeteren van rapportages

22 oktober 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Na ING, Rabobank en ABN Amro is BNG Bank naar balanstotaal de vierde grootste bank van Nederland. De bank opereert in een sector die de laatste jaren erg in beweging is onder invloed van onder andere fintech en de kredietcrisis. Daarnaast is het voor BNG Bank belangrijk om op maatschappelijk relevante thema’s zoals klimaatverandering en transparantie in te spelen.

Business Issue

De rapportagedruk voor banken is sterk toegenomen na de crisis. Wanneer dit tot fouten leidt, zullen de toezichthouders het niet laten hiervan melding te maken. Vooral de aansluiting tussen risico-informatie en de financiële informatie dient bij banken, en dus ook bij BNG Bank, verbeterd te worden.

Betere data moet de bank ook verder helpen om de eigen relevantie als publieke-sectorbank te kunnen verzekeren. Data moet niet alleen worden ingezet om te verantwoorden, maar ook om de eigen organisatie te besturen. Door wendbaar te zijn in tijden van verandering kan BNG Bank haar koers houden.

Hot ITem helpt BNG Bank bij verbeteren van rapportages

Aanpak en oplossing

Adviseurs van Hot ITem hebben eerst de staande organisatie rond data en informatie onderzocht. Door middel van interviews en workshops is een goed overzicht gecreëerd van de huidige en de gewenste situatie. Daarnaast is een waardenscan uitgevoerd. Deze scan heeft in kaart gebracht wat er bij BNG Bank nodig is om veranderingen duurzaam te verankeren.

Uiteindelijk is een meerjarig integraal veranderprogramma overeengekomen, waarbinnen we samen met BNG Bank werken aan een Enterprise Datawarehouse met Data Governance. Een nieuwe afdeling Data- en Informatiemanagement zorgt ervoor dat data en informatie blijvend een prominente plaats krijgen in de organisatie en medewerkers datagedreven gaan werken. Daarnaast zetten we onze kennis en ervaring in op het gebied van bijvoorbeeld cloud-architectuur, continuous delivery en privacy om de informatievoorziening bij BNG Bank continu up-to-date te houden.

Baten: combineren van verplichtingen en wensen

Het programma draagt direct bij aan enkele speerpunten van de bank: operational excellence en het vergroten van datakwaliteit. Het automatiseren van allerlei handmatige activiteiten leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. BNG Bank is steeds beter in staat om op elke informatievraag – intern of extern – snel met het juiste antwoord te komen.

Een van de eerste innovaties vanuit het nieuwe datawarehouse heeft geleid tot het creëren van een inzicht, dat de bank jaarlijks een aanzienlijke kostenbesparing oplevert en voor meer grip zorgt op het proces van het scherp geprijsd afsluiten van derivatentransacties. BNG Bank is nu sneller en in een keer goed voorbereid om hierover performance-gesprekken met tegenpartijen aan te gaan. De bank wordt verder geholpen met rapportages die helpen bij het reageren op gebeurtenissen zoals de Brexit, verbeterde rapportages ten behoeve van het uitvoeren van de kredietrisicofunctie, het zorgen voor één klantbeeld in het kredietverleningsproces en nog veel meer. 

BNG Bank wordt op deze manier nog beter in waar het al goed in was. Doordat BNG Bank haar data eenvoudiger beschikbaar heeft, kan zij sneller en beter sturen op het gewenste resultaat. Het programma geeft BNG Bank het antwoord op de toegenomen rapportagedruk en zij kan haar missie beter ten uitvoer brengen door snel te kunnen inspelen op nieuwe behoeften in de markt.