Hot ITem helpt NS met verbeteren van de informatievoorziening

31 mei 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

NS werkt hard aan het verbeteren van zijn informatievoorziening. Samen met Hot ITem is de afgelopen periode gewerkt aan het vernieuwen van de organisatieinrichting, de manier van werken en het opleiden van zowel de dataspecialisten als de business.

Goede informatievoorziening is van groot belang voor de NS. Zo kan de spoorvervoerder reizigers naar behoren informeren, werken aan operational excellence binnen de bedrijfsvoering en zorgen dat goed kan worden gestuurd op de belangrijkste key performance indicatoren die door de Rijksoverheid zijn opgesteld.

Het fundament van goede informatievoorziening ligt in data. Samen met Hot ITem is de NS van start gegaan met het op orde brengen van het datafundament voor de totale bedrijfsvoering. Er is een duurzame, wendbare omgeving ontwikkeld met een onderliggende uniformiteit in definities, specificaties en datakwaliteit.

NS zet stappen op het gebied van de informatievoorziening

Vervolgens is gewerkt aan het optuigen van de juiste governance en manier van werken. Hot ITem Academy startte met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en het formuleren van de gewenste situatie. Het bureau keek daarbij naar rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en teams.

“Op basis van de ambities en doelstellingen hebben we profilingsessies georganiseerd om, in nauwe samenwerking met de betreffende medewerkers, de nieuwe governance en rollen vast te stellen”, legt Larissa van Keulen, Business Manager van de Hot ITem Academy, uit.

Vervolgens werd overgegaan op het menselijke aspect. Want als het gaat om het onderhouden van data staan mensen aan de basis, en om data om te zetten naar strategische inzichten zijn ook de juiste menselijke competenties nodig.

Voor elke rol in de nieuwe manier van werken is helder omschreven welke competenties en kennis nodig zijn. Aan de hand van de nieuwe rollen vond een vlootschouw plaats. Vervolgens is een competentieontwikkelplan opgesteld dat bestond uit een mix van trainingen, on-the-job learning en digitale tools.

Door middel van trainingen zijn eindgebruikers bekend geraakt met de nieuwe processen, technieken en tools. Naast het volgen van trainingen draaiden de medewerkers direct mee in de teams, die al werkten met het nieuwe datafundament. Zo ontstond een link tussen de theorie en praktijk en konden ze de opgedane kennis meteen toepassen.

Na het ontwikkeltraject zijn de medewerkers ondersteund door middel van coaching-on-the-job, om zo het geleerde te borgen en goed te laten beklijven. Ook zijn gildes opgericht waarin vakspecialisten kennis kunnen delen om zo nog sterker te worden in hun rol.

IT als enabler van de business

Om het realiseren van de organisatiedoelen optimaal te ondersteunen, is gezorgd voor een nauwe samenwerking tussen de business en IT. Zo zijn bijvoorbeeld de business- en dataontwikkelingen bij elkaar gebracht en zijn routekaarten opgesteld om deze continue samenwerking te borgen.

Met behulp van metadatatools kunnen medewerkers eenvoudig met elkaar afstemmen welke informatie waar wordt opgeslagen en kunnen ze terugvinden waar benodigde expertise aanwezig is. Hiermee blijft de consistentie in het nieuwe datafundament gewaarborgd en wordt er efficiënt samengewerkt.