Het nieuwe normaal: 12 business- en technologietrends

05 mei 2021 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Met de wereld nog altijd vol in de greep van de coronacrisis ligt 2021 op koers om de boeken in te gaan als een van de meest ontwrichtende jaren ooit. Experts van The Next Organization delen twaalf trends die de grenzen verleggen van onze economie, samenleving, organisaties én mensen, en samen de opmaat vormen naar het ‘nieuwe normaal’.

1. Verantwoord consumentisme

Consumenten zijn zich steeds bewuster van de impact die hun keuzes hebben op de wereld waarin we leven. Ze willen gezonder leven (voeding), of de lokale economie stimuleren (in tegenstelling tot immense multinationals). Ook willen ze inzicht krijgen in de herkomst van hun voedsel en goederen. Duurzaamheid vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Het nieuwe normaal: 12 business- en technologietrends

2. Stedelijke versus landelijke innovatie

Volgens de Verenigde Naties zal tegen 2030 70% van de wereldbevolking in stedelijke regio’s wonen – een groei van 1,5 miljard mensen ten opzichte van 2010. Al deze mensen hebben energie, gezondheidszorg, water, vervoer, huisvesting en meer nodig.

Deze voortdenderende verstedelijking gaat gepaard met ecologische, logistieke en sociale uitdagingen, die tezamen een bedreiging zullen vormen voor de kwaliteit van het stadsleven en het welzijn van mensen. Om deze bedreiging het hoofd te bieden zullen innovatieve stedelijke omgevingen ontstaan, evenals nieuwe mogelijkheden om het landelijke leven aantrekkelijker te maken.

3. Autonome Mobiliteit as a service

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben onze auto’s gemaakt tot het ultieme vervoermiddel. Ze worden almaar sneller, persoonlijker, luxer en flexibeler, met als keerzijde dat onze snelwegen en het openbaar vervoer steeds voller raken. Dit moet en zal de komende jaren gaan veranderen.

Vanuit de Europese overheid zijn de ambities voor 2030 groener dan ooit, met als belangrijkste doel een 40% CO2-reductie. Deze en andere gerelateerde doelstellingen hebben grote gevolgen voor het huidige mobiliteitsecosysteem. Slimme wegen, onderling verbonden zelfrijdende voertuigen, auto- of ritdelen en productieve reistijd zullen onze toekomstige mobiliteitsmix bepalen.

4. Biotech: de voorbode van supermensen?

Mensen worden zich steeds bewuster van hun eigen gezondheid en de beschikbare mogelijkheden om ziekte en arbeidsongeschiktheid te overwinnen. Nieuwe technologieën veranderen ons zorgdomein ingrijpend, waarbij toegankelijkheid en schaalbaarheid van deze nieuwe mogelijkheden een cruciale rol spelen. Het zorgtechnologiedomein staat aan de vooravond van de introductie van tal van nieuwe vakgebieden, variërend van biohacking tot CRISPR/cas9-genbewerking.

5. Real deep fake: het desinformatietijdperk

Ons digitale leven blijft zich uitbreiden. Dag in dag uit raadplegen mensen foto’s, video’s, menselijke stemmen, geschreven teksten en recensies. Maar wat als die allemaal vervalst kunnen worden? Deze zogeheten ‘infocalypse’, gebaseerd op deep fake-technologie, verandert de manier waarop we met informatie omgaan ingrijpend. Steeds vaker zullen we onszelf de vraag moeten stellen: is het echt of is het nep?

6. De toenemende kloof tussen vertrouwen en wantrouwen

Vertrouwen opbouwen bij mensen is voor zowel bedrijven als overheidsinstellingen altijd van cruciaal belang geweest. Voor bedrijven is vertrouwen de sleutel tot winstgevend zakendoen op de lange termijn en voor de overheid speelt het een cruciale rol in het creëren van maatschappelijke stabiliteit. In turbulente tijden als deze is dit vertrouwen extra belangrijk, maar staat tegelijkertijd extra onder druk.

7. Everything as a service

De belevingseconomie bestaat inmiddels alweer zo’n twintig jaar. Gedurende die twee decennia zijn organisaties een andere rol gaan spelen in de samenleving. Zo gaan ze tegenwoordig anders om met klantenservice.

Ze bieden klanten niet langer alleen maar producten en diensten, maar ook persoonlijke en memorabele ervaringen. In een voortdurend verder digitaliserende wereld heeft dit gezorgd voor een tegengestelde beweging – van online naar offline.

8. Privacy wordt de volgende USP

Organisaties verankeren privacy steeds vaker en beter in hun dagelijkse processen. Dat komt deels door de invoering in 2016 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die voorschrijft hoe data gedeeld en opgeslagen dient te worden.

Tegelijkertijd is privacy echter uitgegroeid tot meer dan een kwestie van compliance. Ook klanten stellen steeds hogere eisen, zodat bedrijven zich kunnen onderscheiden door producten en diensten te leveren waarin de privacy van gebruikers goed is gewaarborgd

9. Menselijke merken boven productmerken

Bij het selecteren van producten of diensten hechten consumenten steeds meer waarde aan de ervaringen en meningen van andere consumenten. Voordat ze zelf een aankoop doen kijken ze uitgebreid wat eerdere kopers te melden hebben over het product. Deze ontwikkeling is gaande sinds de opkomst van de ‘360-graden consumentenfeedbackcultuur’ en is inmiddels uitgemond in de huidige ‘recensie-economie’.

10. Meer druk vanuit consumenten

Transparantie en authenticiteit worden almaar belangrijker. De huidige (post-)Covid-19-consument verwacht dat bedrijven aandacht geven aan sociale en milieukwesties. Dit vergt van bedrijven niet alleen dat ze inspelen op deze behoefte, maar ook dat ze daarover helder communiceren richting consumenten en stakeholders.

Bedrijven moeten deze ontwikkelingen niet zien als een bedreiging, maar juist als kans om zichzelf te kunnen onderscheiden, hun bedrijfsvoering te innoveren en hun klantrelaties te versterken.

11. Zinvolle businessmodellen

Om relevant te blijven in het snel veranderende landschap moeten organisaties zich aanpassen aan allerlei ontwikkelingen. Digitalisering en nieuwe technologieën zorgen voor meer kansen en transparantie, wat betekent dat organisaties snel moeten handelen om toekomstbestendig te kunnen blijven.

Het businessmodel van de toekomst zal niet langer (puur) om winst en omzet draaien, maar zal zich richten op zingeving in de breedste zin van het woord. Flexibiliteit, creativiteit, klantgerichtheid en betrokkenheid moeten centraal staan binnen iedere afdeling.

12. Hoogwaardige ‘next generation’-platforms

We leven in een wereld waarin technologie ons in staat stelt met elkaar in contact te komen, over de hele wereld. De volgende stap is om echte betrokkenheid te ontplooien en waardevolle verbindingen te leggen. Dit betekent dat het tijd is voor een volgende generatie high-touch- en hightech-waardeketens, op basis van netwerk- en platformdenken-principes en -technologie.

Onze samenleving wordt immers steeds meer georganiseerd via netwerken, die onderlinge verbinding, de uitwisseling van goederen en diensten, socialisatie en zakelijke kansen gemakkelijker maken. Succesvolle netwerken zijn er legio, denk aan LinkedIn, Facebook, Instagram of bijvoorbeeld Amazon.

Download het rapport ‘2021 Outlook: Radical Transformation’ voor meer informatie over deze twaalf trends.