Grant Thornton: Nederlandse M&A-markt bezig met inhaalslag

15 maart 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse fusie- en overnamemarkt is in rap tempo aan het herstellen van de grote dip in het eerste helft van 2020. Volgens onderzoek van Grant Thornton is momenteel een heuse inhaalslag gaande.

Door de coronacrisis werd er begin 2020 hard op de rem getrapt in de M&A-markt. Het aantal deals in Nederland daalde naar 308 ten opzichte van de 355 in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit het meest recente halfjaarlijkse M&A-onderzoek van Grant Thornton, een wereldwijd opererend accountants- en advieskantoor.

De daling in ons land lag in lijn met de Europese en wereldwijde ontwikkelingen. Ter illustratie: het aantal Europese deals daalde van ongeveer 7.800 in de eerste helft van 2019 naar iets meer dan 6.100 in de eerste helft van 2020.

Aantal M&A transacties in Nederland

Inmiddels kan echter worden vastgesteld dat 2020 voor de Nederlandse M&A-markt een jaar was met twee gezichten. In de tweede helft van het jaar was er sprake van een krachtig herstel: met 381 transacties tegenover 348 in dezelfde periode vorig jaar. “Hiermee kwamen we in 2020 op bijna hetzelfde aantal transacties uit als een jaar eerder”, zegt Evert Everaarts, partner Corporate Finance bij Grant Thornton.

Investeringen trekken aan

Collega Wilfred van der Lee, partner Transaction Advisory Services, vult aan: “Veel deals die door corona tijdelijk in de ijskast stonden zijn alsnog uitgevoerd. Investeerders en ondernemers wilden eerst weten wat de gevolgen van de crisis waren. Nu de directe gevolgen van de coronamaatregelen beter te overzien zijn, wordt er weer volop geïnvesteerd en ondernomen.”

Met name de sectoren ICT en software en healthcare doen het goed, en dan vooral deals waarbij automatisering en digitalisering centraal staan. “Dit merken wij ook in onze dagelijkse praktijk”, zegt Everaarts. Grant Thornton richt zich vooral op mid-market deals en wist in 2020 meer dan twintig transacties tot een goed einde te brengen. 

Aantal Europese M&A transacties

Hoge waarderingen

Opvallend is volgens de onderzoekers dat in de huidige periode van de crisis – de Nederlandse economie is in 2020 gekrompen met 3,8%, de grootste terugval sinds de financiële crisis van 2008 – de waarderingen hoog zijn gebleven. De vorige crisis zorgde bijvoorbeeld voor een duidelijke neerwaartse druk op waarderingen.

“De impact van corona op bedrijfswaarderingen is beperkt. Corporate transacties (deals tot €100 miljoen) werden in 2020 iets lager gewaardeerd dan in 2019. Voor mkb-transacties met een omzet tot €30 miljoen zagen we halverwege 2020 weliswaar lagere waarderings-multiples (4,70X EBITDA), maar in de tweede helft van het jaar zijn de waarderingen aangetrokken naar 4,85X EBITDA.”

Waardering: Ondernemingswaarde / EBITDA

Van der Lee voorspelt dat de rebound van M&A-activiteit de komende periode aanhoudt. “Mogelijk krijgt de markt nog een verdere impuls als de vaccinatie effectief blijkt en we de coronacrisis achter ons kunnen laten. Wel heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat er meer onzekerheid heerst bij kopers, waardoor deals meer begeleiding en onderbouwing behoeven.”

Vanzelfsprekend heeft de opkomst van thuiswerken ervoor gezorgd dat ondernemers en dealmakers hun werk anders zijn gaan inrichten. “De dynamiek van M&A-processen is veranderd door het werken op afstand”, geeft Van der Lee aan.

“Bedrijfsbezoeken zijn moeilijker te organiseren, maar soms is het toch noodzakelijk om elkaar in de ogen te kijken, of om te zien waar en hoe het bedrijf opereert”, vult Everaarts aan. “Aan de andere kant is gebleken dat er digitaal veel mogelijk is en dat het organiseren van een digitale meeting vaak laagdrempeliger is dan een fysieke bijeenkomst.”