Daphne de Leeuw treedt in dienst bij Reos

08 februari 2021 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na anderhalf jaar als zelfstandig adviseur te hebben gewerkt voor Reos, treedt Daphne de Leeuw nu in dienst bij de adviespartner voor de eerstelijnszorg.

Sinds 1 januari is Daphne de Leeuw als Programma-adviseur werkzaam bij Reos, een adviespartner voor de eerstelijnszorg. Reos richt zich op de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord en Hollands Midden.

De Leeuw gaat zich voornamelijk richten op domein- en organisatieoverstijgende zorgvraagstukken. Een verantwoordelijkheid die ze in zekere zin voortzet vanuit haar betrokkenheid bij verschillende projecten. Zo draagt ze bij aan de best mogelijke start van een kind in het programma Kansrijke start Leiden en binnenkort ook in Alphen aan den Rijn.
Daphne de Leeuw, Programma adviseur, ReosDaarnaast is De Leeuw nu projectleider bij Stevit, een initiatief om binnen de wijk Stevenshof (Leiden) patiënten met een risico op hart- en vaatziekten zelf thuis metingen te laten doen. Hiermee monitort de patiënt zelf de gezondheid en kan deze zelf keuzes maken om zijn of haar leefstijl aan te passen. Periodiek heeft de patiënt contact met de huisartsenpraktijk die de metingen monitort.

Ook ondersteunt ze als procesbegeleider de werkgroep Astma/COPD en de werkgroep Diabetes Mellitus van Knooppunt Ketenzorg en begeleidt ze Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) bij het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg aan moeder en kind en de integrale samenwerking in de regio.

Alvorens ze besloot zich aan Reos te verbinden, werkte De Leeuw voor meerdere opdrachtgevers in de zorg, onder andere voor ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg. Ze adviseerde onder meer directie en management van gefuseerde ziekenhuizen in Noord-Holland over hoe werknemers zich na een fusieproces weer betrokken kunnen voelen bij de organisatie.

Reos wordt sinds de zomer van 2020 geleid door Maurits Hesselmans.