Future Communication werkt mee aan extra taxibaan op Schiphol

01 februari 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Schiphol breidt ondanks de coronacrisis verder uit. Om de veiligheid in de toekomst te garanderen en te verbeteren, heeft de luchthaven de afgelopen jaren een serie maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is de verdubbeling van de bestaande taxibaan die met een viaduct over de A4 gaat. Voor gestroomlijnde communicatie met alle stakeholders in dit complexe bouwproject – dat wordt uitgevoerd door Heijmans – werkt Schiphol samen met communicatieadviesbureau Future Communication.

Rond de terminal van Schiphol liggen bijna overal dubbele rijbanen die de stroom vertrekkende en aankomende vliegtuigen moeten verwerken. Maar de cirkel die ze vormen was in de oude situatie niet volmaakt. Sinds afgelopen jaar is de luchthaven daarom gestart met de bouw van een nieuwe rijbaan inclusief een nieuw viaduct voor vliegtuigen over de A4.

De nieuwe rijbaan moet goed aansluiten op de reeds bestaande rijbanen rondom het terminalgebied. De bestaande rijbanen worden opgehoogd, in lijn met richtlijnen van de European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Future Communication werkt mee aan extra taxibaan op Schiphol

Alle bouwinspanningen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat het aantal vliegtuigen dat start- en landingsbanen kruist drastisch wordt teruggebracht. Op die manier hoeven vliegtuigen straks niet meer lang in de file staan en wachten. Bovendien betekent dit voor de luchtverkeersleiding een overzichtelijkere situatie, wat bovendien de veiligheid ten goede komt.

De grootschalige Design & Construct (D&C)-opdracht, met een waarde van zo’n €50 miljoen, werd in 2019 na een aanbesteding uiteindelijk gegund aan bouwconcern Heijmans. Het bouwconcern sloot in januari van dat jaar met Schiphol eveneens een strategische samenwerking voor maximaal negen jaar. In die periode zal Heijmans ook de bestaande infrastructuur van de percelen Start- en landingsterreinen en Terminal 1 & 2 onderhouden en (ver)bouwen.

Het verdubbelen van de rijbaan, het aanleggen van een tweede viaduct over de A4, het verwijderen van gebouwen, een nieuw onderkomen vinden voor de huurders: er kwamen nogal wat uitdagingen kijken bij het grootschalige en complexe project, dat uiteenlopende stakeholders en belangen kent. Voorbeelden van belangrijke stakeholders zijn onder meer de provincie, Luchtverkeersleiding Nederland, Rijkswaterstaat en ProRail. En dan zijn er nog diverse interne stakeholders zoals collega’s binnen andere afdelingen op Schiphol die dagelijks met de rijbanen werken.

Gestroomlijnde communicatie

Bij een dergelijk complex programma is het van groot belang dat de communicatie met en tussen al deze stakeholders gestroomlijnd verloopt. Voor dit aandachtsgebied heeft Schiphol een beroep gedaan op de expertise van communicatieadviesbureau Future Communication.

Namens het bureau, dat gespecialiseerd is in onder meer omgevingscommunicatie, interne communicatie, verandercommunicatie en employer branding, heeft adviseur Nadine Biegstraaten luchthaven Schiphol bijgestaan.

“Aan mij de opdracht om ervoor te zorgen dat het project bekend is bij de stakeholders en ze mee te nemen in de noodzaak van het project. Ook is het van belang dat ze weten wat de werkzaamheden voor hen betekenen en dat ze trots kunnen zijn op hun bijdrage aan het project. Het is een complexe opdracht, met een complex stakeholderveld!”

Biegstraaten hielp onder meer bij het opzetten van de communicatiestrategie, waarvoor ze een storyline en kernboodschappen ontwikkelde. “Het was namelijk belangrijk dat we alle stakeholders zoveel mogelijk meekregen, zij maken of breken zo’n project: goodwill is erg belangrijk. Daardoor is het van groot belang dat alle werkzaamheden inzichtelijk zijn en dat helder is wie welke hinder kan gaan ervaren.” Ook organiseerde Biegstraaten stakeholderbijeenkomsten.

De Future Communication-adviseur kijkt tevreden terug op het project: “De strategie is succesvol geïmplementeerd. Daarmee kon ik op juiste momenten en op de beste wijze verbinding leggen tussen de verschillende stakeholders, bijvoorbeeld door (digitale) bijeenkomsten. De projectsite was te allen tijde up-to-date en nieuwsbrieven en andere updates vlogen de deur uit.”

Ook is ze tevreden over de interne communicatie: “Deze is eveneens succesvol opgezet. Stakeholders wisten waar ze aan toe waren en wanneer ze updates konden verwachten. Ook hebben we, zelfs in coronatijden, succesvol enkele mijlpalen weten te vieren. Mijn favoriet was de livestream van de eerste paal van het viaduct!”

De bijdrage van Biegstraaten kan rekenen op lovende woorden van Martine van Genderen, Executive Opdrachtgever Schiphol: “Nadine heeft ons geweldig geholpen in het vooruitdenken welke communicatie paste bij projectontwikkelingen om ook in tijden van corona betrokkenheid te creëren.”

Future Communication werkt al langer samen met Schiphol. De afgelopen jaren was het bureau al meermaals betrokken bij veranderopgaven en grootschalige bouwprojecten binnen de luchthaven.