Game verhoogt betrokkenheid en productiviteit tijdens thuiswerken

18 november 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het mag inmiddels geen verrassing heten: thuiswerken is de nieuwe norm. Zoals bij elke vorm van verandermanagement geldt ook hier: uit nieuwe werkvormen volgen nieuwe uitdagingen en kansen. Hoe houd je collega’s bij frequent en langdurig werken op afstand betrokken bij de organisatie? En hoe kun je gelijktijdig sturen op meer productiviteit? 

Experts van AtHand – een specialist in gamification software – delen drie tips die zorgen voor verhoogde betrokkenheid én productiviteit bij structurele, digitale samenwerking en leggen uit hoe een serious game hieraan kan bijdragen.

Game verhoogt betrokkenheid en productiviteit tijdens thuiswerken

Tip #1: S(t)imuleer dagelijkse interactiemomenten

De dagelijkse interactiemomenten bij de koffieautomaat vormen normaliter een belangrijk onderdeel van de werkmoraal. Dergelijke informele sociale activiteiten geven energie en staan aan de basis staan van effectief teamwork. Zulke spontane intermezzo’s zijn bij thuiswerken moeilijk te realiseren en voelen al snel geforceerd. 

De gamification methodiek vormt een effectief middel om dit patroon te doorbreken. Met deze gedachte heeft AtHand de Move Forward Game ontwikkeld: een online traject van twee weken dat met korte en krachtige sessies van een kwartier per dag de zo belangrijke collegiale sfeer s(t)imuleert.

Binnen een spelomgeving delen collega’s op informele en plezierige wijze professionele suggesties voor effectiever thuiswerken en het optimaal inrichten van een goede werk-privébalans. Zo wordt samenwerking in wisselende werkomgevingen bevorderd. 

Tip #2: Benut digitale communicatietools effectiever

Een gestroomlijnde samenwerking vergt open communicatie. Weten waar je als team staat, is met name binnen de scrum/agile werkmethodiek bepalend voor de snelheid en effectiviteit waarin werkzaamheden kunnen worden opgeleverd.

Vergader- en communicatietools zoals Slack, Zoom en Microsoft Teams hebben zich bewezen als goede facilitators van de benodigde dagelijkse interactie. Maar hoewel velen al eerder in werkverband gebruik hebben gemaakt van dergelijke tooling, is er een discrepantie tussen ‘kunnen gebruiken’ en ‘optimaal benutten’. 

De Move Forward Game daagt deelnemers uit om buiten de Game-omgeving gebruik te maken van deze tools voor het faciliteren van contactmomenten met collega’s. Met groepsuitdagingen wordt een sterkere virtuele verbondenheid gecreëerd, die de basis legt voor een teammentaliteit waarbij elkaar vooruithelpen en motiveren bij het behalen van teamdoelen de uitgangspunten vormen. 

Tip #3: Vertrouw op de autonomie van medewerkers

Veel leidinggevenden beschouwen managen op afstand als uitdaging, zeker wanneer dit een nieuwe ervaring voor hen is. In dergelijke situaties nemen zij al snel een rol als micromanager aan, waarbij ze zich genoodzaakt voelen de voortgang en activiteiten van individuele medewerker actief te volgen.

Deze werkwijze is verre van optimaal: zo voelt de medewerker zich op de huid gezeten (“ik word niet vertrouwd”), terwijl de werkbalans van de managers zelf ook zoekraakt (“ik ben meer tijd kwijt aan randzaken dan aan het behalen van omzetdoelen”).

Door de Move Forward Game kunnen managers zich weer vooral richten op de macrotaken. De Game laat medewerkers eigenaarschap ervaren over hun eigen functioneren binnen het bedrijf, wat proactief gedrag bevordert. Dit verlaagt de werkdruk voor managers, die niet meer voortdurend 1-op-1 begeleiding hoeven te leveren, noch elk contactmoment tussen medewerkers meer hoeven te faciliteren.

Creëer meer betrokkenheid en productiviteit

De Move Forward Game geeft in een periode van twee weken tijd nieuwe focus en energie om teamwork op afstand te bevorderen. Diverse (middel)grote bedrijven, waaronder een wereldmerk in bedrijfssoftware, hebben de Game geïmplementeerd.

De managers die verantwoordelijk zijn voor de synergie binnen de desbetreffende organisaties zijn te spreken over de autonome wijze waarop de Move Forward Game contactmomenten en verbondenheid tussen teamleden faciliteert en begeleidt.