'PwC laat zich in deze uitdagende tijd van zijn beste kant zien'

09 november 2020 Consultancy.nl 11 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Begin dit jaar trad Petra van Zuijlen als partner toe tot de Deals-praktijk van PwC. Zes weken later sloeg de coronacrisis in alle hevigheid toe. Uiteraard pakte haar eerste jaar als partner daardoor heel anders uit dan verwacht. Tegelijk bevestigde de crisis dat ze de juiste keuze heeft gemaakt door zich bij PwC aan te sluiten. “In moeilijke tijden tonen organisaties hun ware gezichtPwC heeft zijn betrokkenheid laten zien, zowel naar de eigen mensen als de samenleving.”

Toen Petra van Zuijlen in februari begon bij PwC nam ze een schat aan ervaring met zich mee – zowel vanuit de adviesbranche als het bedrijfsleven. “Ik ben mijn carrière begonnen bij EY. Daar ben ik begonnen op de audit-afdeling en uiteindelijk doorgegroeid tot partner Transaction Services, waarbij ik me richtte op due diligence. Na twintig jaar besloot ik dat het tijd was voor iets nieuws. Ik wilde als het ware de wijde wereld intrekken.”

Zo geschiedde, en de afgelopen acht jaar vervulde Van Zuijlen management- en bestuursrollen bij netbeheerder TenneT en HR-dienstverlener Staffing Associates. Dat deed ze met veel plezier, maar de adviesbranche begon toch weer te lonken.

“Ik vind het vak toch wel heel leuk. Wat me met name trekt is het persoonlijk contact met mensen, het helpen en adviseren van klanten. Ik heb er veel plezier in en het biedt me persoonlijke uitdagingen. Tegelijk ben ik blij met de ervaring die ik heb opgedaan in het bedrijfsleven. Ik heb waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven meegenomen. Als adviseur heb ik er veel aan dat ik nu ook weet hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten.”

Petra van Zuijlen, Partner, PwC

Van Zuijlen besloot zich bij PwC aan te sluiten vanwege de cultuur binnen het kantoor. “Bij elke baan gaat het uiteindelijk grotendeels om de mensen waarmee je werkt. Vanaf de eerste gesprekken voelde het bij PwC helemaal goed. Daarnaast sprak ook de grote maatschappelijke betrokkenheid me enorm aan.”

Onwerkelijke situatie

Juist dat persoonlijke contact waar ze zoveel waarde aan hecht, werd kort na haar start echter grotendeels onmogelijk. Door de coronapandemie werd iedereen plotseling gedwongen vanuit huis te werken.

“Dat maakte het starten natuurlijk wel wat pittiger. Gelukkig waren mijn eerste zes weken nog vóór de intelligente lockdown. Daardoor had ik wel kunnen kennismaken met veel van mijn collega’s en medepartners. Tegelijkertijd zijn er ook velen die ik nog altijd alleen maar via mijn beeldscherm heb gezien. De waarde van digitale technologie bewijst zich in deze tijd natuurlijk dubbel en dwars, maar het laat ook zien dat persoonlijk contact met mensen heel waardevol is, zeker als je mensen voor het eerst ontmoet.”

Ook zou Van Zuijlen net starten met een project toen de lockdown begon. “Dat werd direct stilgelegd. Al met al was het even een onwerkelijke start.”

Maatschappelijke rol

Daarbij relativeert ze direct haar eigen situatie. “Voor mij was het ietwat vervelend, maar dat is natuurlijk niets vergeleken met het leed dat corona heeft veroorzaakt bij veel andere mensen. Het was daarom heel mooi dat PwC vanaf het begin zijn maatschappelijke betrokkenheid liet zien via verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld zijn we een Covid-19-helpdesk begonnen, waarmee we kleinere ondernemingen, goede doelen en social enterprises helpen met de vele vragen en uitdagingen die op ze afkomen. Ook vanuit de Deals-praktijk waar ik deel van uitmaak, is die wil om te helpen sterk aanwezig.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is wellicht niet het eerste waar veel mensen aan denken bij een Deals-praktijk. Het vakgebied wordt vaak geassocieerd met snelle jongens in dure pakken die wekelijks miljoenendeals sluiten.

Van Zuijlen benadrukt echter dat dit beeld allang niet meer klopt. “Ten eerste vormt het helpen van bedrijven in nood een vast onderdeel van de praktijk. Vanuit de restructuring-afdeling ondersteunen we ondernemingen in verschillende stadia van ‘distress’, zoals wanneer ze bij het bijzonder beheer van hun bank terechtkomen. Dus vanuit Deals zijn we niet alleen bezig met M&A, maar met het creëren en behouden van waarde in bredere zin.”

“Ten tweede heeft ook het M&A-vakgebied zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Dat uit zich bijvoorbeeld in de due diligence, waar ik mij persoonlijk op richt. Natuurlijk is het financiële aspect daarin een belangrijke, maar dat financiële aspect is uiteindelijk het resultaat van hoe een bedrijf als geheel opereert. Daarom nemen we de organisatie veel breder onder de loep. En wat daarin een steeds belangrijkere rol speelt is de maatschappelijke waarde die een bedrijf genereert: op welke manier draag je als onderneming bij aan een betere wereld?”

“Ik vind het mooi om te zien dat PwC in deze uitdagende tijd zijn maatschappelijke betrokkenheid laat zien via verschillende initiatieven.”

Waardecreatie

Dergelijke overwegingen spelen zeker ook een essentiële rol in de branche waarop Van Zuijlen zich richt: de gezondheidszorg. “De sector staat natuurlijk voor enorme uitdagingen. Dit jaar in het bijzonder, maar ook voor de langere termijn. De vergrijzing zet door, waardoor het steeds lastiger wordt om voldoende hoogwaardige zorg te leveren. Wij leveren graag een waardevolle bijdrage aan het aangaan van deze uitdagingen.”

Een belangrijk wapen in de strijd tegen tekorten in de zorg is digitalisering. “Je ziet in deze coronaperiode hoe belangrijk dat is – denk aan de e-healthoplossingen die zorg op afstand mogelijk maken – maar op termijn wordt het belang van digitalisering alleen nog maar groter. Om die slag te maken is echter nog flink wat kapitaal nodig. En anderzijds is de groeiende zorgmarkt interessant voor investeerders, dus daar ontmoeten vraag en aanbod elkaar. Dit is een goed voorbeeld van hoe M&A kan bijdragen aan betere en betaalbare zorg.”

Het realiseren van dergelijke waarde speelt een sleutelrol in het werk van de Deals-praktijk. “We richten ons op de hele M&A-cyclus. Vanaf de strategiebepaling voorafgaande aan de deal en het voorbereiden van de deal tot de daadwerkelijke executie en het integratietraject daarna. De overkoepelende gedachte door die hele cyclus heen is waardecreatie. Daar moet je in elke stap aan werken. In de strategie, maar ook in het integratietraject, waarin je het potentieel van de transactie moet zien te realiseren.”

Op afstand verbonden

Naast hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, hebben bedrijven natuurlijk ook een verantwoordelijkheid richting de eigen medewerkers. En ook op dat gebied blijkt 2020 het jaar van de waarheid.

“Het gevoel dat ik in die eerste gesprekken met PwC kreeg is het afgelopen halfjaar gelukkig helemaal bevestigd. Als nieuwkomer die vanuit huis moest werken had ik me zomaar alleen kunnen voelen, maar ondanks de fysieke afstand heb ik een grote verbondenheid ervaren. Voor velen is het natuurlijk ook een periode van onzekerheid. Om die zoveel mogelijk weg te nemen is vanaf het begin heel veel gecommuniceerd, waarbij ook duidelijk werd uitgesproken dat alles op alles wordt gezet om iedereen aan boord te houden, ook de mensen die net zijn begonnen.”

Terwijl Van Zuijlen ook een nieuwkomer is, bevindt ze zich als partner in de bijzondere situatie dat ze zelf op afstand moest starten maar tegelijk meteen een leidende rol had in het ondersteunen van haar medewerkers in deze moeilijke tijden.

“Dat klopt, maar het ging eigenlijk vrij natuurlijk. Ik heb die eerste maanden de nodige virtuele koffiedates gehad met mensen ter kennismaking. Die momenten heb ik ook heel bewust aangegrepen om mensen te vragen hoe het met ze ging, of er dingen waren waar ze zich zorgen over maakten en op welke manier wij daarbij zouden kunnen helpen.”

Daarnaast werd centraal vanuit PwC en vanuit het Deals-partnerteam de nodige ondersteuning georganiseerd. “Zoals ik zei is ten eerste communicatie essentieel: wekelijkse updates, veel calls. Ook aan wellbeing moet je in tijden als deze extra aandacht besteden. We hebben verschillende sessies georganiseerd om mensen daarin te begeleiden en steunen. En je wilt natuurlijk ook op een gezellige manier met elkaar in contact blijven, dus zoals veel bedrijven hebben we de nodige sociale activiteiten gehouden, denk onder meer aan de virtuele pubquizzen en borrels.”

Vooral voor jonge werknemers blijkt het werken op afstand vaak lastig: zij missen veel van het contact met collega’s dat zo belangrijk is voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

“Dat is zeker een uitdaging. Gelukkig biedt PwC al langere tijd veel leermodules online aan. Voor al onze medewerkers hebben we op bepaalde inhoudelijke thema’s nog extra webinars georganiseerd. Het opleiden van young professionals zit daarnaast toch grotendeels in ‘training on the job’. Dat is op lopende projecten nu weer wat lastiger, sinds de coronaregels opnieuw zijn aangescherpt. Maar toen er van de zomer wat meer ruimte voor was hebben we die onmiddellijk aangegrepen om – uiteraard op veilige afstand – samen te komen op kantoor en zo intensievere begeleiding te bieden.”

 “De organisatie profiteert enorm van mensen met allerlei verschillende achtergronden – of dat nou cultureel is of anderszins – die daardoor op verschillende manieren denken.”

Steeds diverser

2020 is niet alleen het jaar van corona, maar ook van Black Lives Matter. De laatste jaren is er binnen organisaties al steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie, en dit thema heeft nu nog een flinke impuls gekregen.

“Wat de beweging ook weer heeft laten zien is dat diversiteit draait om veel meer dan alleen de man-vrouwverhouding. Daarop is zeker binnen de van oudsher door mannen gedomineerde M&A-wereld nog de nodige winst te boeken – bij de Deals-praktijk zijn nu vier van de dertig partners vrouw – maar diversiteit moet veel breder worden gezien. Ik geloof heel erg in wat Neelie Kroes laatst ‘diversity of thought’ noemde. Je wil mensen met allerlei verschillende achtergronden – of dat nou cultureel is of anderszins – die daardoor op verschillende manieren denken. Daar profiteert de organisatie enorm van.”

Ook vóór Black Lives Matter stond het thema diversiteit en inclusie bij PwC al hoog op de agenda. “We hebben een zeer actieve diversiteitsgroep, met daarin ook verschillende communities voor vrouwen, collega’s met een niet-westerse migratieachtergrond, collega’s met een arbeidsuitdaging en de lgbtqi+ gemeenschap. Ook onze bestuursvoorzitter Ad van Gils is erg begaan met het thema en jaagt de discussie bewust aan.”

Daarbij is het bewustzijn dat er ook binnen de eigen organisatie altijd ruimte is voor verbetering essentieel. “De afgelopen periode is een interne ‘kettingbrief’ rondgegaan waarin het thema vanuit verschillende perspectieven werd besproken. Medewerkers deelden onder andere hun persoonlijke ervaringen. Dat is soms best oncomfortabel, om te zien dat ook binnen een organisatie waarvan je denkt dat iedereen heel ruimdenkend is niet iedereen dat altijd zo ervaart. Maar juist daarom moet je die discussie niet uit de weg gaan, en groei gaat altijd gepaard met pijn.”

Binnen de Deals-groep zelf gebeurt ook het nodige. “We hebben een Women in Deals-groep en ik ben zelf ook betrokken bij een initiatief om Inclusion & Diversity in Deals naar een volgend niveau te brengen. Als ik de praktijk vergelijk met een aantal jaar terug, zie ik dat er een veel breder spectrum aan mensen zit, met hele uiteenlopende achtergronden.”

Persoonlijk contact

Voor de komende jaren ziet Van Zuijlen in ieder geval nog genoeg mooie uitdagingen om aan te werken – binnen de gezondheidszorg, de bredere maatschappij en PwC zelf. “Absoluut. Ik heb erg veel zin om daar de komende jaren mijn steentje aan bij te dragen. En voor de kortere termijn kijk ik natuurlijk erg uit naar het moment dat we weer meer persoonlijk contact kunnen hebben. We doen het ook nu heel goed, maar er gaat toch niets boven de echte ‘live’ interactie met klanten en collega’s.”