PNO Consultants legt uit: One Single Hub subsidieregeling

09 oktober 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het kabinet heeft het ‘One Single Hub’-programma gelanceerd, een subsidieprogramma dat partijen helpt die startups en scaleups begeleiden met het opschalen van hun eigen bedrijfsvoering.

Met het nieuwe programma, dat formeel bekend staat als de subsidiemodule Opschaling supportprogramma’s startups en scaleups, wil het kabinet het startup- en scale-up-ecosysteem in ons land verbeteren. Dit sluit aan bij de ambitie van het kabinet om van Nederland een van ’s werelds toonaangevende landen voor innovatie onder jonge bedrijven te maken. Hiervoor is het onder andere van belang dat ondersteuners van startups en scale-ups uit de regionale ecosystemen zich slimmer organiseren en hun krachten bundelen.

In ons land bestaan reeds verschillende ondersteunende programma’s op zowel landelijke, provinciaal, als gemeentelijk niveau. Deze zijn erop gericht de juiste randvoorwaarden voor startups en scale-ups te creëren, om hun bedrijf op te richten en te laten groeien, door onder meer toegang tot kennis, kapitaal, talent, samenwerkingspartners en/of markten te bieden. Voorbeelden van dergelijke accelerators of incubators zijn er voldoende, zoals StartupDelta, YESDelft!, B Amsterdam, Utrecht Inc, HightechXL, Holland Startup of World Startup Factory.

One Single Hub

Volgens PNO Consultants, een specialist in subsidie- en innovatieadvies, hebben regio’s nu vaak hun eigen supportprogramma’s die startups of scale-ups van buiten de regio uitsluiten. Ook is er een wildgroei aan sportprogramma’s, waardoor het voor ondernemers veelal een moeizaam traject betekent.

Om een betere samenwerking tussen de vele programma’s te bewerkstelligen besloot het kabinet daarom One Single Hub te lanceren. Experts van PNO Consultants leggen uit wat het programma inhoudt, voor wie het precies bedoeld is, welke subsidiebedragen mogelijk zijn en meer.

PNO Consultants legt uit One Single Hub subsidieregeling

Welk type projecten kunnen subsidie krijgen?

Voor het aanvragen van subsidie voor een opschalingsproject komen organisaties in aanmerking die een dergelijk project “zelfstandig of binnen een samenwerking uitvoeren”, zo leggen de adviseurs uit. Een opschalingsproject wordt gedefinieerd als ‘een project dat zich door middel van opschaling van één of meer supportprogramma’s richt op een effectieve en efficiënte ondersteuning van de oprichting of groei van startups en scale-ups’.

Concrete activiteiten die voor de One Single Hub-subsidie in aanmerking komen, zijn het geven van advies over opschaling, communicatie, coördinatie, procesmanagement en overige projectactiviteiten die bijdragen aan het doel van een opschalingsproject. Voorbeelden van een opschalingsproject kunnen zijn: 1) het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma’s naar andere regio’s; 2) het samenvoegen van vergelijkbare supportprogramma’s of het in ons land introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland.

Voor welke supportprogramma’s is de subsidie bedoeld?

De Single Hub-subsidieregeling is verder bedoeld voor een keur aan supportprogramma’s, die gecentreerd zijn rondom het bieden van ondersteuning bij bijvoorbeeld toegang krijgen tot financiering, markten, talent, samenwerkingspartners of technologische of wetenschappelijke kennis, ten behoeve van bijvoorbeeld productontwikkeling. Door dit soort randvoorwaarden te leveren, kunnen startups succesvol van start en scale-ups verder groeien.

Voorbeelden van supportprogramma’s kunnen zijn: herscholingsinitiatieven, opleidingen voor digitaal talent, corporate startupsamenwerkingsprogramma’s, programma’s voor het begeleiden van ondernemers bij financieringsaanvragen, het formuleren van businessplannen, of bijvoorbeeld het oprichten van (online) platforms.

Wie mogen One Single Hub subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de One Single Hub-subsidie staat zowel private als publieke organisaties vrij. Wel moet het hierbij gaan om incubators en accelerators in het Nederlandse ecosysteem, die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap. De adviseurs van PNO geven enkele voorbeelden: “Het kan gaan om regionale ontwikkelingsmaatschappijen, onafhankelijke onderzoeksorganisaties en (valorisatiecentra en kenniscampussen bij) universiteiten.”

Subsidiebedragen en budget

Tot maximaal 50% van de projectkosten kunnen aanvragers bij een opschalingsproject via de One Single Hub subsidie terugkrijgen. Bij een zelfstandige aanvraag kan maximaal €125.000 aan subsidie worden ontvangen en in het geval van een samenwerkingsverband kan in totaal maximaal €500.000 worden toegekend, met een maximaal bedrag van €125.000 per samenwerkingspartner*.

Kwaliteit is key!

Wanneer een aanvraag binnenkomt zal PNO Consultants vooral naar de “kwaliteit van de aanvraag” kijken, snelheid heeft geen prioriteit. Diverse criteria zijn bepalend voor de kwaliteit van een aanvraag, leggen de experts uit, die vooral zullen letten op “de bijdrage aan de doelstelling van de subsidie, de kwaliteit van het opschalingsproject (onder meer private vervolgfinanciering), de geschiktheid van de subsidieaanvrager of het samenwerkingsverband en de bijdrage aan het herstel van de economische crisis veroorzaakt door het coronavirus”.

* De One Single Hub regeling loopt van 2020 tot en met 2022. Er zijn jaarlijkse indieningsrondes met vastgestelde budgetten: 2020 (€15 miljoen), 2021 (€7,5 miljoen) en 2022 (€5 miljoen). De eerste deadline is op 12 november 2020.