Zes stappen om de supply chain meer robuust te maken

09 september 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Covid-19 crisis heeft het belang laten zien van het hebben van veerkrachtige en flexibele supply chains. Bedrijven actief in uiteenlopende sectoren – waaronder grote bedrijven als Adidas en Apple – hebben ervaring uit de eerste hand als het gaat om de negatieve impact die een suboptimale supply chain kan hebben op productieprocessen of diensten aan consumenten.

De afgelopen jaren lag de focus van supply chains vooral op efficiëntie en kostenbeheersing. Maar door de coronacrisis zijn bedrijven tot nieuwe inzichten gekomen omtrent de manier waarop waardeketens beoordeeld en ingericht moeten worden.

“In de nasleep van de coronacrisis ligt het voor de hand dat bedrijven veel bewuster naar risico’s zullen kijken. We zien nu meer de noodzaak om de sourcing-strategie aan te passen, door bijvoorbeeld productie of inkoop beter te spreiden, leveranciers dichter bij huis te zoeken (‘nearshoring’) en leverancierskwalificaties anders te definiëren”, vertelt Ellen Joyce Dijkema, een supply chain expert in de consultingpraktijk van BDO.

Een andere trend is dat bedrijven en leveranciers meer open zijn om zekerheid in te bouwen. Zo proberen ze een buffer of voorraad aan te leggen of alternatieve leveringsmogelijkheden te zoeken. En, “zogeheten just-in-time leveringen worden vaker vervangen door een ruimere tijdsplanning”, geeft Dijkema aan.

Ze adviseert bedrijven ongeacht hun grootte om de tijd te nemen om hun supply chains klaar te stomen voor het ‘nieuwe normaal’. Hierbij moeten ze tal van factoren onder de loep nemen, waaronder strategie, beheersing, betrouwbaarheid, flexibiliteit en kosten, om zo de supply chain meer robuust te maken:

Zes stappen om de supply chain meer robuust te maken

1: Monitor verandering van de vraag
Het is essentieel om dagelijks veranderingen in de vraag goed in de gaten te houden. Zo heeft de organisatie een goed beeld ten aanzien van de benodigde producten en voorraden en kan de inkoopstrategie erop worden aangepast.

2: Communiceer met belangrijke leveranciers
Het is zeer belangrijk om richting de belangrijke leveranciers een transparante partner te zijn. Goede afspraken dienen gemaakt te worden en belangrijke informatie dient te worden gedeeld, zodat leveranciers kunnen inspelen op de behoefte van de organisatie.

3: Prioriteer in klanten en producten
Organisaties dienen prioriteit te geven aan (de juiste) klanten en producten. “Het is daarbij belangrijk om weloverwogen keuzes te maken en werkkapitaal te investeren om de winstgevendheid te maximaliseren, maar ook om het verliezen van kritische klanten te voorkomen en reputatierisico’s te minimaliseren.”

4: Beperk leveranciersrisico’s
Een ander belangrijk tip is het zoveel mogelijk beperken van leveranciersrisico’s. Organisaties zouden een inschatting moeten maken van de toekomstige toeleveringsketen, inclusief mogelijke manieren om hun leveranciers te diversifiëren.

Daarnaast moeten ze het kosten-batenvoordeel van het continu onderhouden van dubbele faciliteiten of routes vanuit de total-cost-of-ownership-gedachte beoordelen. “De coronacrisis heeft de noodzaak aangetoond om goed te diversifiëren om verstoringen van kritische componenten te beperken en de wendbaarheid te vergroten.”

5: Voetafdruk supply chain herevalueren
Organisaties dienen te herevalueren wat de voetafdruk van hun supply chain is. Het wordt organisaties aangeraden om na te gaan of hun leveranciers, productiefaciliteiten en magazijnen op de juiste plaatsen gevestigd zijn. Mogelijk treden er veranderingen op, die in overweging genomen dienen te worden, gezien het kritische belang voor de producten van het bedrijf en de mogelijkheid voor verstoring (al dan niet ingegeven door ‘beschermende wetgeving’.)

6: Transparantie en zichtbaarheid van de supply chain vergroten
Een laatste tip voor organisaties is zich uitsluitend te richten op mogelijkheden met een hoge impact, om de transparantie en zichtbaarheid van de supply chain te vergroten. Deze crisis heeft hiaten blootgelegd. Opkomende digitale technologieën gericht op het ontsluiten van netwerken en creëren van end-to-end zichtbaarheid kunnen worden ingezet om verbeteringen te realiseren.