Vorig jaar voor €600 miljoen aan fietsen gestolen

02 oktober 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Vorig werden zo’n 466.000 Nederlandersslachtoffer van fietsdiefstal. De totale schade kwam uit op een slordige €600 miljoen. Terwijl het aantal gestolen fietsen al jaren terugloopt, neemt de gemiddelde waarde van de gestolen fietsen flink toe, met name vanwege de opkomst van e-bikes.

Het platte Nederland staat al decennia bekend als hét fietsland en met de toenemende aandacht voor duurzaamheid en gezondheid neemt de waardering voor de vertrouwde tweewieler alleen maar verder toe. Bijna iedere Nederlander kan uit eigen ervaring echter vertellen dat er ook een belangrijk nadeel kleeft aan de fiets: hij wordt nogal eens gestolen. Fietsdiefstal is in ons land dan ook al jaren het meest voorkomende vermogensdelict.

Bureau Beke, dat zich bezighoudt met onderzoek en advies op het gebied van veiligheid en criminaliteit, zocht in opdracht van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) uit wat vorig jaar de schade was van al die diefstallen. Aangezien niemand weet is hoeveel fietsen precies verdwijnen – slechts 14% doet aangifte van haar of zijn gestolen fiets – is het niet mogelijk hier een exact prijskaartje aan te hangen.

Aan de hand van literatuuronderzoek, (groeps)gesprekken met 53 experts, drie werkbezoeken en een enquête onder 2.433 mensen heeft Bureau Beke de schade zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ook is de hoeveelheid gestolen fietsen en financiële schade vergeleken met eerdere jaren.

Vorig jaar voor €600 miljoen aan fietsen gestolen

Het afgelopen jaar zijn volgens de onderzoekers zo’n 466.000 mensen slachtoffer geworden van fietsendieven. Waar het aantal slachtoffers tot en met 2014 steeds toenam, is er vanaf 2015 sprake van een gestage daling. Zo waren er in 2017 met zo’n 560.000 slachtoffers nog bijna 100.000 meer dan vorig jaar. Tussen 2012 en 2019 is het aantal slachtoffers zelfs met een kwart gedaald.

Tegelijkertijd stijgt de gemiddelde prijs van de fietsen die in Nederland worden verkocht. Sinds 2007 verdubbelde de gemiddelde aanschafprijs zelfs ruim – van €603 naar €1.243 euro. Dit heeft alles te maken met de razendsnelle opkomst van de elektrische fiets. In 2007 waren die nog dun gezaaid: er werden 840.000 gewone toer- en stadsfietsen verkocht tegenover 84.000 elektrische fietsen. Vorig jaar was de ouderwetse toer- en stadsfiets echter al ingehaald door de e-bike, met respectievelijk 332.310 en 422.940 verkochte exemplaren.

Op basis van de 466.000 slachtoffers en gemiddelde aanschafwaarde van €1.243 komt Bureau Beke uit op een schadepost van een kleine €600 miljoen.

Het bureau doet ook aanbevelingen om deze schade omlaag te brengen. Op het gebied van preventie kan bijvoorbeeld worden ingezet op meer mogelijkheden om fietsen ergens aan vast te maken bij het op slot zetten, aan extra fietsenstallingen en betere voorlichting over goede sloten. Op het gebied van opsporing wordt gepleit voor snel handelen door de politie, meer bevoegdheden voor beveiligers en boa’s en de inzet van lokfietsen.

Volgens S.A.F.E.-voorzitter Jeroen Snijders Blok laat het onderzoek zien dat er nog veel kan worden gedaan om fietsendieven het leven moeilijker te maken: “De huidige aanpak schiet tekort, zowel preventief als repressief. Om het tij te keren is het noodzakelijk dat alle partijen in de keten, met hetzelfde doel voor ogen, samenwerken aan de door Bureau Beke voorgestelde aanpak.”