Fietskopers steeds duurder uit door luxe fiets en e-bikes

14 maart 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Nederlanders kopen ten opzichte van vijf jaar geleden aanzienlijk minder nieuwe fietsen. Maar als wordt overgegaan tot aanschaf dan trekken ze de portemonnee – het gemiddelde aankoopbedrag is in deze periode flink gestegen, naar een gemiddelde prijs van bijna €850. De verkoopprijs wordt met name gestuwd door de stijgende vraag naar dure, luxueuze fietsen, en door de toenemende populariteit van e-bikes. Fietsbendes en kruimeldieven lijken de trend te hebben opgemerkt, het aantal fietsdiefstallen neemt toe.

Sinds 2006 is de prijs van een nieuwe fiets in Nederland gestegen van €582 naar €844 in 2014. Een stijging van 45% van het gemiddelde aankoopbedrag, blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van beschikbare data in de markt. Nog nooit lag de gemiddelde prijs voor een fiets zo hoog. Bij de vakhandel – de erkende fietsenzaak – betalen Nederlanders gemiddeld nog meer voor een nieuwe fiets, namelijk €974. Hoewel dit bedrag iets lager ligt dan in het jaar daarvoor (€989) is het nog steeds veel meer dan de €677 die men gemiddeld in 2006 neertelde voor nieuwe tweewielers.

Dalende aantallen, groeiende waarde
Een diepere analyse van de fietsenmarkt in Nederland toont een gemixt beeld. Het aantal verkochte fietsen per jaar loopt op een kleine stijging in 2014 na hoofdzakelijk terug. Werden er in 2008 nog ruim 1,3 miljoen fietsen verkocht, in 2014 waren dit er nog net meer dan een miljoen. De waarde van deze verkochte fietsen heeft redelijk geschommeld in de afgelopen pakweg 7 jaar. Na een recordwaarde van bijna €930 miljoen in 2009 daalde de marktwaarde naar onder de €750 miljoen in 2012. Sindsdien is de totale waarde van de verkochten fietsen, gestuwde door de hogere verkoopprijs, in twee jaar tijd gestegen naar €887 miljoen in 2014.

Vergelijkbaar met de e-commerce trend die andere sectoren in zijn greep houdt, kampt ook de fietsenmarkt met een steeds groter wordende online kanaal. Online webwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond, traditionele fietsverkopers voegen online toe aan hun verkoopmix en de grotere ‘pure play’ online spelers als Fietsenwinkel.nl en Fietsenstunt.nl weten hun aanbod en bedrijfsvoering steeds meer te professionaliseren. Werden er volgens de data in 2008 nog minder dan 5% van het totaal (67.000 fietsen) online verkocht, in 2014 is dit aantal met ruim 135% gestegen naar bijna 158.000 fietsen – oftewel 15% van het totaal aantal verkochte fietsen. In de jaren daarvoor schommelde het aandeel nog tussen de 8% en 10%. Naar verwachting neemt deze trend de komende jaren alleen maar verder toe.

E-bikes
Het stijgende gemiddelde aankoopbedrag van nieuwe fietsen is voor een groot deel te verklaren door de toename van het aantal e-bikes, of elektrische fietsen (met een oplaadbare batterij), die verkocht worden. Net als in de rest van Europa neemt het aantal verkochte e-bikes toe, en deze zijn vaak duurder dan een normale stadsfiets. Volgens onderzoek van de Consumentenbond lopen de prijzen uiteen van circa €800 tot €3.100 voor de meest ‎luxueuze varianten, Van de 1,05 miljoen fietsen verkocht in 2014 waren er 223.000 elektrisch, goed voor een aandeel van 21%. In 2011 was dit aandeel nog 15%, terwijl in 2007 slechts 6% van de verkochte fietsen elektrisch was.

Mede als gevolg hiervan worden er steeds meer fietsen in hogere prijsklassen verkocht. Het aantal nieuwe fietsen met een prijs van minder dan €300 is gedaald van 30% in 2006 naar 14% in 2014, terwijl het aantal fietsen dat meer dan €900 kost nog nooit zo hoog is geweest als in 2013 en 2014 – respectievelijk 28% en 27%. Opvallend is dat ook het aandeel fietsen van tussen de €500 en €699 met 22% een hoogtepunt heeft bereikt. Kortom: het koperspubliek is bereid geld uit te geven aan een kwalitatief hoogwaardige fiets, een trendbreuk met de jaren van voor de crisis, toen verhoudingsgewijs de verkoop van fietsen in de goedkopere prijsklasse juist terrein won.

Fietsendiefstal: een verband?
Dat fietsen steeds meer waard worden blijft ook bij fietsendieven niet opgemerkt. Hoewel het aantal geregistreerde fietsendiefstallen van 2008 tot 2012 een daling vertoonde van ruim 128.000 naar 105.500 gestolen fietsen, is sindsdien het aantal fietsendiefstallen ieder jaar toegenomen. In 2014 werden er ruim 113.000 diefstallen geregistreerd, maar aangezien niet iedereen aangifte doet wanneer zijn of haar fiets gestolen is, ligt het daadwerkelijke aantal vele malen hoger. Schattingen lopen uiteen van 600.000 tot ruim 900.000 gestolen fietsen per jaar. Zelfs in het gunstigste scenario zorgt dit voor een maatschappelijke schadepost van zo’n €600 miljoen, stelt branchevereniging RAI.