PlanMen en PlanMotion werken samen in de zorgmarkt

09 juli 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

PlanMen, een consultancy- en softwareleverancier gespecialiseerd in workforce management, heeft een partnership gesloten met PlanMotion, een leverancier van software voor personeelsplanning.

Samen hebben de twee bedrijven een dienst in de markt gezet die zorgorganisaties helpt met een van hun meest acute vraagstukken in de Covid-19 wereld van vandaag: personeelsplanning. De dienst helpt organisaties inzicht te krijgen in de vraag naar zorg en de capaciteit en beschikbaarheid van resources, en vervolgens bij het optimaliseren van de planning. 

Volgens PlanMen is er binnen de zorg een grote vraag naar verbetering op dit vlak. Deze behoefte leefde al voor de coronacrisis. Al in 2018 waarschuwde een rapport voor het nijpend tekort aan personeel in de zorg, en dit is sindsdien alleen maar gegroeid. Dit heeft geleid tot meer stress en ontevredenheid onder het personeel van diverse organisaties, wat onder de streep heeft gezorgd voor alarmerend hoge percentages in verzuim en verloop

PlanMen en PlanMotion werken samen in de zorgmarkt

Hoewel veel aandacht uitgaat naar het verhogen van de omvang van zorgpersoneel en het inrichten van hun werkomgeving, ligt een deel van de oplossing ook in capaciteitsmanagement. “Met capaciteitsmanagement valt veel te winnen voor zorgorganisaties”, zegt Arjan Spruijt, een directeur bij PlanMen. “Capaciteitsmanagement is cruciaal om de organisatie financieel gezond te houden maar ook om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en medewerkers tevreden te houden.” 

Toch is er te weinig aandacht voor het onderwerp. In het ‘care’ segment (verzorging, GGZ, thuiszorg etc.) is volgens onderzoek van PlanMen slechts 11% bezig met het thema, terwijl in de ziekenhuizen dit percentage veel hoger ligt. De aandacht gaat echter vooral uit naar de patiëntenstromen en niet de inzet van medewerkers. 

Door gebruik te maken van de software van PlanMotion en de bewezen aanpak van PlanMen willen de twee partners zorgorganisaties begeleiden bij het realiseren van verbetering op dit vlak. PlanMen levert de kennis en kunde op het gebied van workforce management en de processen, terwijl PlanMotion de tool levert. 

“Capaciteitsmanagement is een complex proces waar veel informatie en processen samenkomen”, legt Spruijt uit. “Dit kun je niet als mens, hier heb je software voor nodig. Met de software van PlanMotion kan een zorginstelling continu anticiperen, acteren en bijsturen.” 

De twee partners gaan de komende periode samenwerken op het gebied van het vermarkten, de implementatie en de doorontwikkeling.