Sophie Hoogeboom aan de slag bij Common Eye

22 juni 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Common Eye heeft een nieuwe professional aan boord gehaald: Sophie Hoogeboom. De afgelopen jaren heeft ze ruime ervaring opgedaan in het adviseren van gemeenten, ministeries en samenwerkingsverbanden van overheden en maatschappelijke organisaties.

“We kijken ernaar uit met je samen te werken aan mooie opdrachten en samenwerkingsvraagstukken”, liet Common Eye onlangs al op LinkedIn weten: “Sophie is altijd op zoek naar het vergroten van impact in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij gaat harder lopen zodra het complex wordt en het de kunst is om samen een stap extra te zetten. Daarbij haalt zij inspiratie uit haar achtergrond in de muziek en leunt zij op haar ervaring als adviseur in het brede sociaal domein”, aldus de specialist in samenwerkingen.

Die ervaring heeft ze onder meer opgedaan als adviseur bij (semi-) publiek adviesbureau Andersson Elffers Felix. Daar vervulde ze uiteenlopende projecten rondom samenwerking en multidisciplinaire vraagstukken en voerde ze onderzoek en analyses uit, met een focus op de sectoren zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

Bij het bureau uit Utrecht was zij verder organisator bij onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest en zette zij een onderneming op om een verbinding te maken tussen klassieke muziek en bedrijfsleven. Ook is Sophie als bestuurslid betrokken bij Asko|Schönberg, een toonaangevend ensemble voor nieuwe muziek.

Muziek, verbinding en advies

Haar muzikale achtergrond is een uitstekende aanvulling op haar nieuwe rol binnen Common Eye, Het bureau dat is gevestigd in Bilthoven en ruim twintig professionals telt, adviseert, evalueert, begeleidt en verzorgt trainingen op het gebied van samenwerken.

Sophie Hoogeboom, Adviseur bij Common Eye

Hoogeboom over deze match: “Ik bekijk het adviesvak graag vanuit mijn passie voor muziek. Naast mijn werk en studie heb ik altijd viool gespeeld in diverse orkesten en ensembles. Samen spelen in een orkest is de ultieme vorm van samenwerken. Het is een kick om samen de energie van de muziek over te brengen op je publiek. Die kick zoek ik ook in mijn advieswerk. In mijn projecten besteed ik veel aandacht aan goed luisteren en zoek ik naar kansen om te verbinden.”

In haar nieuwe rol als adviseur zal Hoogeboom zich vooral richten op maatschappelijke vraagstukken in het publieke en sociale domein: “Mijn hart gaat uit naar de kwetsbare groepen in onze samenleving, de mensen voor wie meedoen in onze complexe maatschappij om allerlei redenen lastiger kan zijn. Ik zet mijn kwaliteiten graag in om het brede sociaal domein steeds beter te maken voor de mensen die daar het meeste baat bij hebben.”

Slimme verbindingen en integraal werken

Hierbij zullen het “zoeken naar slimme verbindingen” en “integraal werken” centrale aspecten vormen, vertelt Hoogeboom, die verder toelicht: “Als adviseur word ik geraakt door het concept van het integraal werken. Echt integraal werken is een illusie. Er blijven altijd grenzen tussen mensen, afdelingen of organisaties. Bij dit klassieke organisatievraagstuk zet ik de vraag centraal: hoe maak je slimme verbindingen? “

“Mijn ambitie is om elk vraagstuk te bekijken vanuit het perspectief van de inwoner of cliënt en daar met professional, manager en bestuurder samen van te leren”, aldus Hoogeboom. “Mijn aanpak kenmerkt zich door op een visuele en begrijpelijke manier het vraagstuk terug te brengen tot de essentie. De rode draad is daarbij toch steeds: leer van wat werkt voor de inwoner of cliënt en ondersteun de professional om te kunnen doen wat nodig is.”

Samen blijven leren

Hoogeboom voegt toe: “Het leren maakt de verbindingen slim. Complexe vraagstukken kun je niet oplossen met een simpel antwoord. Ik zeg graag dat ik als adviseur een puzzelaar ben maar bij complexe vraagstukken moeten we de puzzelstukken steeds samen vormgeven. Ik richt me in dat proces op de kunst van het op elkaar ingespeeld raken en samen blijven leren.” 

Het publieke domein opnieuw als werkveld te hebben, daar is Hoogeboom blij om: “Het mooie van werken in het publieke domein vind ik de enorme drive van praktijkmensen en beleidsmensen om het samen nog beter te doen. Die drive wordt flink uitgedaagd door drempels en knelpunten die de weg naar slimmer en beter bemoeilijken. Soms helpt het dan om een versneller in te zetten. Ik sta te trappelen om samen op onderzoek uit te gaan en te leren van wat we tegenkomen om vanuit dat leerproces te komen tot concrete en duurzame resultaten in praktijk en beleid.”

De kersverse Common Eye adviseur besluit: “Dat is dezelfde kick als ultiem op elkaar ingespeeld een symfonie van het podium laten knallen. Naar die kick zoek ik in elke samenwerking met opdrachtgevers en partners.”