De gemeenten met de beste financiële huishouding

28 mei 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Welke Nederlandse gemeenten hebben de beste financiële huishouding en zijn voor hun inwoners en bedrijven financieel het meest gezond? Een overzicht van de beste gemeenten.

Wonen in een gemeente die de financiën op orde heeft, is voor zowel burgers als bedrijven belangrijk. Financieel sterke gemeenten hebben meer ruimte om te investeren in de leefbaarheid van de omgeving, of om belangrijke processen te ondersteunen, zoals digitalisering en de uitvoering van taken in het sociaal domein.

En het kan dienen als een belangrijke raadgever voor de eigen portemonnee – immers, gemeenten die niet gezond zijn en door hun reserves heen zijn, wenden zich vervolgens veelal tot de inwoners. Denk aan hogere belastingen en heffingen, zoals de onroerende zaakbelasting, roerenderuimtebelasting (RRBE), rioolheffing of waterschapsbelasting.

Gemeenten met >100.000 inwoners

1. Tilburg
Aantal inwoners: 217.259
Financiële gezondheid: 10/10

2. Amsterdam
Aantal inwoners: 862.965
Financiële gezondheid: 10/10

3. Dordrecht
Aantal inwoners: 118.654
Financiële gezondheid: 10/10

4. Alphen aan den Rijn
Aantal inwoners: 110.986
Financiële gezondheid: 10/10

5. ‘s-Hertogenbosch
Aantal inwoners: 154.205
Financiële gezondheid: 10/10

6. Zoetermeer
Aantal inwoners: 124.944
Financiële gezondheid: 9/10

7. Eindhoven
Aantal inwoners: 231.642
Financiële gezondheid: 9/10

8. Rotterdam
Aantal inwoners: 644.618
Financiële gezondheid: 9/10

9. Amersfoort
Aantal inwoners: 156.286
Financiële gezondheid: 9/10

10. Maastricht
Aantal inwoners: 121.565
Financiële gezondheid: 9/10

Gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners

1. Amstelveen
Aantal inwoners: 90.838
Financiële gezondheid: 10/10

2. Zeist
Aantal inwoners: 90.838
Financiële gezondheid: 9/10

3. Oosterhout
Aantal inwoners: 55.616
Financiële gezondheid: 9/10

4. Heerhugowaard
Aantal inwoners: 56.762
Financiële gezondheid: 9/10

5. Capelle aan den IJssel
Aantal inwoners: 66.818
Financiële gezondheid: 9/10

6. Katwijk
Aantal inwoners: 65.302
Financiële gezondheid: 9/10

7. Oss
Aantal inwoners: 91.451
Financiële gezondheid: 9/10

8. Hardenberg
Aantal inwoners: 60.574
Financiële gezondheid: 9/10

9. De Fryske Marren
Aantal inwoners: 51.430
Financiële gezondheid: 9/10

10. Hoorn
Aantal inwoners: 73.004
Financiële gezondheid: 9/10

Gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners

1. Epe
Aantal inwoners: 33.145
Financiële gezondheid: 10/10

2. Teylingen
Aantal inwoners: 37.061
Financiële gezondheid: 10/10

3. Heemskerk
Aantal inwoners: 39.164
Financiële gezondheid: 10/10

4. Moerdijk
Aantal inwoners: 36.961
Financiële gezondheid: 10/10

5. Drimmelen
Aantal inwoners: 27.150
Financiële gezondheid: 10/10

6. Edam-Volendam
Aantal inwoners: 36.099
Financiële gezondheid: 10/10

7. Ermelo
Aantal inwoners: 26.858
Financiële gezondheid: 10/10

8. Beekdaelen
Aantal inwoners: 35.969
Financiële gezondheid: 10/10

9. Wassenaar
Aantal inwoners: 26.211
Financiële gezondheid: 10/10

10. Hof van Twente
Aantal inwoners: 34.940
Financiële gezondheid: 10/10

Gemeenten met <25.000 inwoners

1. Staphorst
Aantal inwoners: 17.003
Financiële gezondheid: 10/10

2. Baarle-Nassau
Aantal inwoners: 6.847
Financiële gezondheid: 10/10

3. Son en Breugel
Aantal inwoners: 16.904
Financiële gezondheid: 10/10

4. Asten
Aantal inwoners: 16.710
Financiële gezondheid: 10/10

5. Beesel
Aantal inwoners: 13.519
Financiële gezondheid: 10/10

6. Tubbergen
Aantal inwoners: 21.276
Financiële gezondheid: 10/10

7. Roerdalen
Aantal inwoners: 20.615
Financiële gezondheid: 10/10

8. Maasgouw
Aantal inwoners: 23.716
Financiële gezondheid: 10/10

9. Rucphen
Aantal inwoners: 22.572
Financiële gezondheid: 10/10

10. Hillegom
Aantal inwoners: 21.966
Financiële gezondheid: 10/10

Over het onderzoek

De data is afkomstig van een grootschalig onderzoek van accountants- en advieskantoor BDO, getiteld ‘Benchmark Nederlandse gemeenten’. Het onderzoek beoordeelt de financiële gezondheid van alle Nederlandse gemeenten, en kijkt naar vijf financiële kengetallen: solvabiliteit, netto/gecorrigeerde schuldquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en de jaarlijkse gemeentelijke begroting.

Solvabiliteit is de mate waarin een gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze wordt berekend op basis van het eigen vermogen en de totale bezittingen van de gemeente. Hoe hoger de solvabiliteit, des te groter de buffer die gemeenten hebben om tegenvallers op te vangen.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de totale baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is veelal gunstig. 

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de waarde van de grond is ten opzichte van de baten. Hoe minder grond een gemeente verkoopt, hoe hoger de grondpositie en hoe hoger de boekwaarde. De boekwaarde van de voorraden grond moet tenslotte worden terugverdiend door verkoop.

Structurele exploitatieruimte: hoe worden middelen besteed? Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is. Met name de toekomstverwachtingen komen hierbij in beeld. 

De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag is, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt, is een beleidskeuze.