Hou langetermijn in het oog bij COL- en TOPSS-aanvraag

12 mei 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De overheid heeft twee regelingen gelanceerd om startups, scale-ups en innovatieve mkb’s door de coronacrisis te slepen. Terwijl de regelingen de hoognodige lucht kunnen bieden in deze moeilijke tijden, benadrukt corporate finance-expert Marco Karremans van PNO Consultants dat ondernemingen die er gebruik van maken goed naar de lange termijn moeten kijken: “Startups zijn zo gedreven. Die willen gewoon doorzetten. Maar je moet goed kijken of het plan dat er lag vóór de crisis ook nu nog realistisch is.”

Kort na het begin van de ‘intelligente lockdown’ kondigde het kabinet verschillende steunmaatregelen aan om bedrijven overeind te houden. Al snel kwam er echter kritiek dat vooral gevestigde bedrijven hiermee werden geholpen. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’s vielen veelal buiten de boot. De kritiek werd ter harte genomen en eind vorige maand werden de Corona-Overbruggingslening (COL) en het Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) gelanceerd.

“Een hele belangrijke stap”, stelt Marco Karremans van INNFLOW, de corporate finance-tak van de PNO Groep. “De al bestaande NOW-regeling werkt goed voor gevestigde bedrijven die al jaren gewoon omzet draaien en nu ineens hard geraakt worden door de coronacrisis. Maar startups en scal-ups komen vaak niet in aanmerking. Ze hebben sowieso nog maar weinig omzet. Ze bestaan vaak net en kunnen niet aantonen dat de omzet met 20 à 30% is gedaald.”
 

Dashboard COL-regelingBovendien zijn juist deze bedrijven zo belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse economie, stelt Karremans: “Grote bedrijven als KLM krijgen enorme bedragen, terwijl veel werknemers niet uit Nederland komen. Bovendien zijn dat vaak niet de bedrijven die zorgen voor innovatie, voor de toekomstige verdienkracht van Nederland én voor het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Dat moet juist van de startups en scale-ups komen. Daarom is het heel goed dat ook zij nu worden geholpen. Daarmee onderscheidt Nederland zich ook echt positief van veel andere landen.” 

COL en TOPPS

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’s komen in aanmerking voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Daarmee kunnen veelbelovende maar nog fragiele bedrijven tussen de €50.000 en €2 miljoen lenen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), om zo hun werkkapitaal en investeringskosten te kunnen dekken. De COL-faciliteit is in het leven geroepen voor bedrijven die zijn gefinancierd met extern, niet-bancair geld. In totaal is hiervoor €100 miljoen gereserveerd. 

Daarnaast heeft Invest-NL het Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) geopend. Dit programma is gericht op innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief, die door de crisis moeite hebben met het ophalen van geld. Voor hen stelt Invest-NL nog eens €100 miljoen beschikbaar. Daarbij geldt dat Invest-NL in beginsel tot 50% van de financieringsronde financiert in en dat minimaal 50% moet worden gefinancierd door huidige of nieuwe investeerders of financiers. Startups en scale-ups die zich richten op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen – zoals werkgelegenheid, CO2-reductie en R&D – krijgen hierbij voorrang.

Aanvraag

INNFLOW helpt ondernemingen die een beroep willen doen op de regelingen bij het indienen van een robuuste aanvraag. 

Dashboard TOPSS-regeling“De regelingen zijn net gelanceerd maar de telefoon staat al roodgloeiend”, vertelt Karremans. “We begeleiden de ondernemers in het aanvraagproces. Daarvoor moeten ze in totaal 83 vragen beantwoorden. Daar zitten hele makkelijke tussen, zoals je KvK-nummer, maar ook diepgaande vragen – denk aan de bedrijfsstrategie, het businessplan en de aandeelhoudersstructuur. Uiteindelijk heb je toch te maken met niet bancaire leningverstrekkers en dat vraagt om een extra goede onderbouwing, een soort van due diligence. Wij helpen daarbij.” 

Het ondersteunen van financieringsaanvragen is alledaags werk voor PNO Consultants, maar de COL- en TOPSS aanvragen zijn toch wel bijzonder: “Door de crisis verandert ineens veel van de informatie die moet worden aangeleverd, van de financiële situatie tot de groeiprognoses. Hier moet goed naar worden gekeken, en bovendien in recordtempo. Normaal gesproken is de businesscase al op orde en gaan we op zoek naar passende investeerders of financiers. Dan kan het proces wel drie tot vijf maanden duren. Nu worden de aanvragen in drie tot zes weken beoordeeld. Dat doen de ROM’s en Invest-NL erg goed.”

Stormloop

Wel werd er al snel vanuit verschillende kanten opgemerkt dat de in totaal €200 miljoen weleens te weinig zou kunnen zijn, en de eerste cijfers lijken dat te bevestigen. In de eerste week na de openstelling van de regelingen hebben duizenden ondernemingen al een aanvraag ingediend, samen goed voor meer dan €500 miljoen: €385 miljoen aan COL-aanvragen en €130 miljoen aan TOPSS-aanvragen.

“De regelingen zijn een mooi hulpmiddel voor de korte termijn. Maar je moet goed kijken of het plan dat er lag vóór de crisis ook nu nog realistisch is.”

“De €200 miljoen lijkt inderdaad al op”, bevestigt Karremans, die wel benadrukt dat niet alle aanvragen zullen worden ingewilligd. “Bovendien heeft men al laten doorschemeren dat er meer geld beschikbaar kan komen indien dat nodig is. In principe geldt er nu wel een ‘first come, first served’-principe, maar bij de TOPSS-regeling wordt ook geselecteerd op basis van de bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaves, met name op het gebied van duurzaamheid. We zaten al met een klimaatcrisis. De coronacrisis eist nu even alle aandacht, maar daarmee is de klimaatcrisis niet verdwenen. Daarom proberen ze dat hiermee te combineren.”

Geheel in lijn met de duurzame gedachte, adviseert Karremans ondernemingen tot slot om nadrukkelijk naar de lange termijn te blijven kijken. “De regelingen zijn een mooi hulpmiddel voor de korte termijn. Ze geven wat ruimte om door deze moeilijke tijd te komen. Maar gebruik die tijd wel voor een herbezinning. Startups zijn zo gedreven. Die willen gewoon doorzetten. Maar je moet goed kijken of het plan dat er lag vóór de crisis ook nu nog realistisch is.”

“Kijk ook of je langetermijn-financieringsstrategie nog de juiste is. Geld krijgen is leuk, maar je zit voor de lange termijn vast aan een lening of investeerder. Ga daarom zorgvuldig te werk, juíst nu.”