Vier strategieën voor innovatie in het onderwijs

26 mei 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Onderwijsinstellingen staan voor de continue uitdaging om aan te sluiten op de veranderende vraag van werkveld en studenten. Innovatie in producten, diensten en de eigen organisatie is hiervoor essentieel – experts van Turner geven vier verschillende aanpakken voor het realiseren van onderwijsinnovatie.

1: Organisch

De organische strategie richt zich op het stimuleren van lokale initiatieven en experimenten. Er wordt vooral ingezet op het ruimte geven aan de enthousiastelingen. De grote meerderheid van onderwijsinstellingen hanteert deze aanpak. 

Het stimuleert eigenaarschap enorm en er komen soms hele mooie dingen uit voort. Bovendien levert het weinig gedoe op. Maar het geeft ook weinig houvast op het tempo waarin de vernieuwing tot stand komt. Het blijft vaak steken bij een aantal mooie kleine initiatieven. 

2: Alles ineens

De alles ineens-strategie mikt op een grootschalige omslag in manier van werken op één moment. Grote vernieuwingen vragen vaak om een samenhangend pakket van aanpassingen in organisatie en systemen, en deze strategie maakt dat mogelijk.

Een ultiem voorbeeld is het benutten van een fusie om momentum te creëren voor de beoogde vernieuwingen. Nadeel is wel dat er vaak een lange aanloop nodig is waarin er nog niets gebeurt en er meer risico’s zijn op serieuze verstoringen in de dagelijkse operatie. 

Vier executie-strategieën voor het realiseren van onderwijsinnovatie

3: Gefaseerd

De gefaseerde strategie heeft een meer planmatig karakter, waarbij vooraf goed wordt nagedacht hoe de totale vernieuwing in hapklare brokken tot stand kan worden gebracht. Een aantal hogescholen past deze aanpak toe, met als voordeel dat er meer focus ontstaat waaruit grotere vernieuwingsstappen kunnen voortkomen. Een nadeel van deze strategie is dat er beperkte ruimte voor de professionals is om een eigen passend tempo te kiezen. Hierbij kunnen de enthousiastelingen onnodig worden afgeremd door de rest van de organisatie. 

4: Apart

De vierde strategie ‘apart’ richt zich op het neerzetten van een apart nieuw onderdeel naast de bestaande operatie. Voordeel is dat je hierin niet belemmerd wordt door de waan van de dag en de cultuur in de bestaande operatie, en echt iets nieuws/anders kunt creëren.

Als voorbeelden worden genoemd een ‘innovatielab’, een aparte leeromgeving voor docenten of een nieuwe opleiding. Uitdaging is echter om vervolgens toch nog de verbinding met die bestaande operatie te maken of die operatie over te zetten naar het nieuwe aparte onderdeel. 

Thema’s waar veel innovatieaandacht naartoe gaat zijn onder meer persoonlijke leerroutes met passende begeleiding, flexibilisering van de talentpool, digitalisering, leven lang ontwikkelen, 21st century skills, moderne didactiek, pedagogiek en tools, publiek-private samenwerking en het verbinden van onderwijs met onderzoek.