Albert van Winden senior adviseur bij KplusV

10 april 2020 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Albert van Winden is begin deze maand in dienst getreden bij KplusV als senior adviseur.

Van Winden is een specialist in afvalbeleid, en was de afgelopen twee jaar directeur/bestuurder van BAR-Afvalbeheer, de afvalorganisatie van de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Bij Twente Milieu NV was Van Winden verantwoordelijk voor de accentverschuiving van afvalinzameling naar het verwaarden van afval naar grondstof.

Tussen deze twee rollen in was Van Winden werkzaam als Programmamanager Optimalisatie Afvalketen voor de gemeente Amsterdam. In die rol was hij betrokken bij de opzet van de nieuwe Directie Afval en Grondstoffen, die de aansturing, administratie en informatievoorziening voor alle afvalgerelateerde activiteiten van alle zeven stadsdelen samen heeft gebracht in één organisatie.
Albert van Winden, Senior Adviseur, KplusVIn zijn functie als senior adviseur bij KplusV gaat Van Winden overheden en organisaties adviseren bij het vormgeven en verduurzamen van hun afvalbeleid. Het adviesbureau beschikt over een speciaal team dat aan onderwerpen werkt zoals het verwaarden en hergebruiken van restmateriaal, het terugdringen van restafval en het implementeren van een circulair grondstofproces. 

Zo helpt KplusV verschillende gemeenten met afvalmanagement. “Nederlandse gemeenten staan voor een enorme uitdaging”, vertelt Van Winden. “Ze willen de hoeveelheid restafval per inwoner terugdringen tot ongeveer 30kg, waar dat nu gemiddeld nog zo’n 180kg is.” 

Hij voegt toe dat dit ook belangrijk kan zijn voor de portemonnee van iedere burger: “Deze drastische verlaging is nodig omwille van verduurzaming, maar ook omdat de verwerkingskosten van restafval stijgen. Minder restafval leidt dus niet alleen tot een verduurzaming van de afvalketen, maar ook tot minder snelle stijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners.”

Van Winden sluit af: “Ik heb er zin in om in dit dynamische werkveld het verschil te zien en voor opdrachtgevers het verschil te maken.”