Nieuw adviesbureau voor digitale transformatie: Deep Value

01 april 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

IT-specialisten Eqeep en Business as One hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk adviesbureau Deep Value opgericht, dat zich volledig richt op het ondersteunen van klanten bij digitale transformaties.

“We zien dat de gemiddelde levensverwachting van een bedrijf tegenwoordig slechts zeven jaar is. Digitale transformatie is voor bedrijven van levensbelang om mee te gaan met de razendsnel veranderende klantvraag en niet van de markt gedrukt te worden door concurrenten. Tegelijk zien we dat directies het zat zijn om steeds maar weer vermogens aan dure adviesbureaus te betalen zonder dat duidelijk is wat hun adviezen concreet opleveren”, legt directeur Pieter Den Hollander uit. 

“Wij denken dat je pas met succes kunt transformeren als je een helder beeld hebt van hoe je bedrijf ervoor staat en wat de concrete impact is van digitale technologieën”, vervolgt Den Hollander. “Deep Value helpt klanten dat essentiële beeld te krijgen met behulp van een ‘digitale tweeling’, een aanpak die eveneens in de vliegtuigindustrie wordt gebruikt en waarbij eerst de nodige simulaties worden uitgevoerd alvorens vliegtuigen daadwerkelijk te bouwen. Wij stimuleren dus de IT-omgeving van een bedrijf, voeren tests uit en krijgen daardoor een helder beeld van de impact van digitale technologieën binnen een organisatie.”

De ‘digitale tweeling’ van Deep Value maakt het businessmodel op alle onderdelen inzichtelijk en levert de belangrijkste aandachtsgebieden op, laat Den Hollander weten. “Vervolgens kan de inzet van innovatieve digitale technologieën voor deze gebieden eerst worden gesimuleerd en geoptimaliseerd in plaats van direct flink te investeren in de implementatie van de technologie. Deep Value bouwt deze ‘digitale tweeling’ met behulp van zogenaamde Enterprise Intelligence Software.” 

Pieter den Hollander en Onno Hektor - Deep Value

Ook heeft Deep Value een methode ontwikkeld om de ‘digitale tweeling’ effectief in te zetten, geeft Den Hollander aan: “Zodat als het ware een digitale directiekamer ontstaat, waar vanuit het bedrijf bestuurd kan worden. Daarmee onderscheidt Deep Value zich van adviesbureaus die nog steeds het adviesrapport als einddoel zien. De ‘digitale tweeling’ kan bovendien de organisatie continu scannen, waardoor een betrouwbaar beeld ontstaat van de effecten van bijvoorbeeld innovaties.”

Volgens Den Hollander onderscheidt Deep Value zich ook in zijn verdienmodel: “De inkomsten worden niet gebaseerd op uren, maar zijn afhankelijk van het van tevoren afgesproken resultaat dat Deep Value samen met de klant realiseert. Geen resultaat? Dan ook geen rekening.” Naast Den Hollander, die een verleden heeft bij Business as One, is ook Onno Hektor onderdeel van de directie van Deep Value. Hektor vervult de rol van commercieel directeur en kan net als Hollander leunen op veel ervaring in de ICT-wereld.

Krachtenbundeling

Eqeep, een van de twee oprichtende partijen van Deep Value, levert zakelijke software voor operationele, ondersteunende en strategische doeleinden en is gespecialiseerd op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP) en Enterprise Service Management. Eqeep heeft kantoren in ons land en Duitsland en is daarnaast eveneens actief in België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. 

Eqeep zegt op zijn website dat het de investering in Deep Value als een strategische en logische uitbreiding van zijn portfolio beschouwt: “Gezien de kennis en ervaring die nodig is voor digitale transformatie, is gekozen om deze uitbreiding in een aparte onderneming onder te brengen in en samenwerking met adviesbureau Business as One, een bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale transformatie en het bouwen van digitale tweelingen voor organisaties.”

“De methodiek van Business as One helpt organisaties bij het vertalen van de bedrijfsstrategie naar een concreet bedrijfs- en informatiemanagementplan, met inbegrip van een projectportfolio, dat kan worden uitgevoerd, beheerd en gemonitord. Dit doet Business as One door samen met organisaties samenhang en samenwerking te realiseren dwars door alle facetten van de organisatie heen met als uitkomst een realistisch veranderplan”, besluit Den Hollander.