Tien projectmanagement- en PMO-trends voor 2020

17 februari 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Jaarlijks stellen de adviseurs van Improven Projects & Change een lijst op van de belangrijkste projectmanagementtrends. Zij delen tien trends en ontwikkelingen voor 2020. 

Hybride projectmanagement

Hybrid, blended, bi-model? Het zijn drie termen voor ongeveer dezelfde ontwikkeling in ons vakgebied: het combineren van waterval- en agile-technieken. Niet voor elk project is een waterval-aanpak de juiste, net zoals een agile-aanpak niet altijd goed past. Voor veel projecten zal het lonen om een combinatie te maken van de verschillende mogelijkheden die beschikbaar zijn om een aanpak te ontwerpen die goed past bij wat de specifieke verandering en de organisatie nodig heeft.

Dat klinkt als ‘maatwerk’ en dat is precies wat het is! Dit vraagt veel van de projectmanager en de projecteigenaar als het gaat over kennis van (en ervaring met) de verschillende mogelijkheden. 

Blended projectportfolio-management

Als steeds meer organisaties inzien dat ‘one size does not fit all’ en de keuze voor een bepaalde aanpak af laten hangen van de opgave, ontstaat een ‘blended’ projectportfolio. In een dergelijk portfolio worden watervalprojecten, hybride projecten en agile veranderingen in samenhang beheerst. Maar het beheren van een dergelijk projectportfolio is een stuk complexer dan een regulier projectportfolio.

Zo vraagt een project (waterval of hybride) om een businesscase en een voortgangsrapportage, terwijl dat bij scrummen eigenlijk niet de bedoeling is. Over hoe we dan deze appels en peren gaan vergelijken, wordt steeds meer duidelijk. Maar dit vraagt veel van de capaciteiten van diegene die het portfolio beheerst.

Tien projectmanagement en PMO trends voor 2020

PMO’s van operationeel naar tactisch

De verandering van de rol van het project management office (PMO) zal dit jaar nog duidelijker zichtbaar zijn. De verantwoordelijkheden verschuiven van het registreren en faciliteren naar proactief ondersteunen van het managementteam bij het vaststellen van prioriteiten naar het sturen en beheersen van het (blended) projectportfolio in plaats van de onderliggende projecten. 

Dit maakt dat veel organisaties ervoor kiezen om in plaats van een PMO voor een project of programma een centraal PMO (of enterprise PMO) in te richten. Een CPMO kan door de centrale rol meer waarde toevoegen aan de strategische doelen van de organisatie. 

Next generation projectmanagement-tooling 

Veel organisaties maken gebruik van projectmanagementsoftware om overzicht, inzicht en meer grip te creëren op projecten en portfolio’s. Anno 2020 innoveren de cloud-based PM-tools zich steeds meer als collaboratieve werkplek, waarbij deze tools zich ontwikkelen als ‘smart hub’ waar alle moderne facetten van projectmanagement mogelijk zijn. 

Versterkt met data analytics, Al-gedreven workflows en intelligente dashboards in combinatie met slimme technologie voor efficiënte communicatie voor interne én externe teams, spelen PM-tools steeds meer een centrale rol in een projectorganisatie. Dit zorgt voor een uitdaging binnen centrale PMO’s om deze innovaties zo effectief en efficiënt en als ‘enabler’ van projectsucces te begeleiden. 

Projecteigenaarschap & waarde

De projecteigenaar wordt steeds beter zichtbaar. Om ervoor te zorgen dat projecten waarde blijven toevoegen, is het essentieel dat de projecteigenaar en projectmanager continu met elkaar valideren of het project nog de juiste waarde toevoegt. Binnen en buiten de organisaties verandert de context in rap tempo. Dit beïnvloedt niet alleen de realisatie van de beoogde projectresultaten, maar ook of die resultaten überhaupt nog wel bijdragen aan de doelen van de organisatie.

Wat vorige maand een verstandige keuze was, kan nu alweer achterhaald zijn. Het is aan de projecteigenaar om dit in de gaten te houden, want de projectmanager focust zich op de resultaten die met de projecteigenaar zijn afgesproken.  

Implementeren is waarde creëren

Systeem opgeleverd, maar niemand gebruikt het… Operatie geslaagd, patiënt overleden. Elk project dat hiermee kampt in 2020 is er één te veel. Er vindt gelukkig een verschuiving plaats, waarbij steeds meer focus komt te liggen op wat het project voor de organisatie moet bereiken. Naast het feit dat dit de verantwoordelijkheid is van de projecteigenaar, stellen we die vraag nu ook concreet aan de stakeholders, zetten het in het projectplan en beschrijven ook hóe we gaan meten in welke mate de doelen (waarde) worden bereikt.

Tip: vraag het de stakeholders voorafgaand aan het project, enquêteer ze tijdens én kort na het project, zodat je op de verwachte waarde nog kunt bijsturen. Weinig moeite voor een grote win!  

Storytelling als communicatiemiddel

Het betrekken van stakeholders is sowieso een kritische succesfactor bij het managen en uitvoeren van projecten. Projectmanagers zullen creatiever moeten worden in hun communicatieaanpak. Een manier die we vaker zullen zien, is storytelling. Het doel van storytelling is om betrokkenheid te creëren met een (persoonlijk) verhaal als middel. Door het gebruik van verhalen kunnen de hersenen de informatie beter opslaan en wie houdt er nou niet van een held die alle obstakels overwint met een happy end? 

Storytelling maakt het mogelijk stakeholders mee te nemen in het verhaal achter het project, de visie te delen en zichtbaar te maken door een beeld te schetsen hoe de projectresultaten voor hen waarde zullen gaan hebben.  

Roadmaps voor lange termijn visie en samenhang

Steeds meer organisaties willen verder vooruitkijken in hun projectportfolio. Roadmaps zijn daarvoor het aangewezen hulpmiddel. De laatste jaren is er toenemend gebruik van zogenaamde subway maps of metromappen. Door daarin slim gebruik te maken van de visuele effecten van lijnen, knooppunten (stations) en kleuren (domeinen of thema’s) kun je daarin doelen, mijlpalen en verbanden in de tijd zichtbaar maken. 

Door ze uit te vergroten (A0 of A1) en ze op een strategische plek op een muur te bevestigen gaat zo’n metromap de herkenbare ‘stip op de horizon’ worden voor alle betrokkenen. Roadmaps maak je dan ook samen.

Product increment planning

Grote organisaties ervaren dat structuur hard nodig is wanneer meer dan vijf scrumteams software ontwikkelen voor hetzelfde product. Onder die organisaties wint het Scaled Agile Framework (SAFe) aan populariteit. SAFe schrijft voor dat de sprints van de scrumteams tegelijk plaatsvinden, onderlinge afhankelijkheden continu geïdentificeerd worden en het mandaat van de product owner verschuift naar de bovenliggende product manager. 

Elke drie maanden zitten alle scrumteamleden fysiek bij elkaar in een program increment planning event om de planning voor de komende maanden te bepalen en invulling te geven aan de roadmap. Ondanks dat fanatieke agilisten deze ontwikkeling hekelen, weerhoudt dit grote agile organisaties niet om door middel van frameworks als SAFe hun scrumteams te structureren conform het ‘Spotify-model’.  

NextGen in projecten

Door de toenemende vraag van technologie, wendbaarheid en stijgende complexiteit in projectorganisaties is de behoefte aan de volgende generatie van projectprofessionals nog nooit zo hoog geweest als nu. De millennial-projectprofessional is een feit en inmiddels merkbaar binnen projectteams. Deze nieuwe generatie aan projectprofessionals, opgegroeid met snelle veranderingen en technologie, weet projectorganisaties te transformeren vanuit een digitale blik, met frisse inzichten en oog voor maatschappelijke impact.