Tien business process management-trends voor 2020

21 januari 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Jaarlijks doet BPM Consult onderzoek naar trends in het business process management (BPM)-domein. Experts van het procesmanagementbureau lichten de tien belangrijkste BPM-trends voor 2020 uit.

1. Processen worden platform voor talentontwikkeling

De focus van procesverbetering breidt zich uit van het voorkomen van verspilling naar de benutting van menselijke talenten. Uitnutting van menselijk talent wordt een ontwerpcriterium. Het multidisciplinaire procesontwerp gaat het platform zijn voor de talentenregie. Rollen worden herbedeeld en uitgelijnd op ieders talent. Weg met mens volgt proces, welkom proces volgt talent. 

2. Schijnduurzaamheid gaat eraan

Aan de schaamteboom groeien steeds meer vruchten: naast financiële-focusschaamte, positiemachtschaamte, nu ook de ‘ik negeer moeder aarde’-schaamte. Het is definitief not done om procesresultaat te meten met enkel bedrijfseconomische indicatoren. 

Processen worden getoetst op duurzaamheid. Uitstoot, verbruik, afval, uitval, verspilling, fairtrading, circulariteit en duurzame groei worden de nieuwe ontwerpcriteria en prestatie-indicatoren. 

3. Procesmanagement krijgt mindfullness-trekjes

We stoppen met ons gek laten maken door versplintering en gefragmenteerd verbeteren. We gaan aanvaarden dat cycli van vernieuwing versnellen. Welkom focus! Gebruik je processen als basis voor beheersing én innovatie, tegelijk! Dat geeft ruimte en zicht.

Tien business process management-trends voor 2020

4. Proceseigenaren worden van herder nu imker

Waar een herder beveelt, instrueert en strak leidinggeeft, is de werkwijze van de imker voor 2020 passender. De bijen weten het best hoe je honing maakt, de imker loopt ze niet in de weg. Maar als de kast vol is en de bijen stoppen, faciliteert en motiveert de imker; hij haalt de honing weg en biedt optimale condities voor nieuwe verbetering. Proceseigenaren leren hiervan en gaan het imkersvoorbeeld volgen in 2020. 

5. Proceskennis verdiept

Techniek als process mining helpt de proceskennis te verdiepen. Software die via eventanalyse de network function en proces flow visualiseert vertelt je de feiten en rekent af met subjectiviteit. Verrijkend voor validatie van procesontwerpen en het voorspellen van bottle necks, ver voordat ze ontstaan zijn. 

Maar pas op, het vervangt de aloude brown paper-sessie niet. Processen zijn samenwerkingsverbanden van mensen waarbinnen subjectiviteit de objectiefste waarheid is en dynamiek te managen valt. Goede procesmanagers weten deze middelen te combineren. 

6. Datageletterdheid wordt kritische levensvaardigheid

De kloof tussen bedrijven met en zonder databeleid wordt groter. Strategische visie voor datagebruik en ontwikkeling is van levensbelang.

Vertrouwen op gevoel en ondernemerszin neemt af. De richting van de business wordt bepaald op gevalideerde wijze. Datageletterdheid wordt een basisvaardigheid. Organisaties die waarde ontlenen aan data en midden in de digitale transformatie zitten gaan een sprong maken in datageletterdheid. 

7. Procesontwerp als single point of truth

Het is afgelopen met onverzadigbare procesmodelleringsdrang van allerhande naast elkaar werkende staf- en ondersteuningdiensten. Dit veroorzaakt alleen maar ambiguïteit en slurpt tijd. Het procesontwerp wordt als platform ingericht met ieder perspectief zijn eigen laag. Werken op dezelfde basis – de techniek is er klaar voor. 

8. Gemba Walk wordt virtueel

Je proces doorlichten en verbeteren? De Gemba walk blijft leuk en krijgt een virtueel broertje. Loop door je proces met augmented reality; zet je bril op en doe de process walk. Krijg verspillingen op een nieuwe visuele manier in beeld en ervaar hoe verstoringen inbreken op het werkproces van je organisatie.

Ervaar virtueel hoe voorgenomen wijzigingen doorwerken. Leve de beleveniseconomie: de processen met de hoogste Return On Experience (ROX) winnen.

9. Gelijkheid en inclusie ontwerpcriterium

Business wordt verbonden aan hogere doelen dan alleen het bedienen van interne stakeholders. Processen hebben bij te dragen aan een inclusieve maatschappij. De krachten van diversiteit gaan gebruikt worden voor betere processen. 

Social Sustainable Development Goals worden gemapt op procesinrichting. Procesmanagers zijn bezig met het wegnemen van belemmeringen die werknemers tegenhouden bij ontplooiing van hun volle potentieel. Werkzaamheden gaan beter aansluiten bij de diverse talenten, behoeften en mogelijkheden van alle werknemers. Zo worden medewerkers geboeid en geïnspireerd door hun participatie aan een betere wereld.

10. Agile gaat van schaken naar pokeren

Procesmanagers gaan bedrevener worden in ‘planning poker’. Ze zien in dat mensen moeite hebben met het inschatten van complexiteit en hoeveelheid werk.

Ze trekken de stekker uit langlopende verbeterprojecten en starten met kortcyclisch verbeteren. In de grotere complexiteit valt immers veel minder te plannen en te programmeren. Maar des te meer te leren door te doen. Procesmanagers pakken hun fiches op en spelen mee. Ze zijn in beweging en checken snel en periodiek de richting. Ze hanteren de visie als magneet.