Britse management consulting markt groeit met 8%

21 januari 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De managementconsultancymarkt van het Verenigd Koninkrijk (UK) is het afgelopen jaar met 8,3% gegroeid. Dit is het op één na hoogste groeipercentage sinds de financiële crisis. Hoewel minder optimistisch dan een jaar geleden, verwacht 76% van de adviesbureaus uit de UK dat de vraag naar managementadviesdiensten de komende 12 tot 24 maanden zal toenemen.

De overgrote meerderheid van de adviesbureaus in het Verenigd Koninkrijk (86%) zegt met een tevreden tot boven verwachting goed gevoel terug te kijken op de adviesopdrachten die ze de afgelopen twaalf maanden hebben uitgevoerd. Dat blijkt uit een analyse van branchevereniging ‘Management Consultancies Association’ (MCA), die ongeveer 500 Britse adviesleiders ondervroeg voor zijn onderzoek.

Meer dan een derde van de adviesbureaus (34%) sloot 2019 af met een resultaat dat hoger was dan aanvankelijk verwacht, wat tegen de achtergrond van Brexit beslist een prestatie is. Tamzen Isacsson, CEO van MCA, geeft toelichting: “De adviesbranche heeft afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt en heeft voldaan aan de toenemende eisen van klanten uit de publieke en private sector.”

Met 8,3% groeit de Britse adviesmarkt ongeveer net zo hard als zijn Duitse evenknie. De Franse adviesmarkt deed het nog iets beter dan de Britse en Duitse: volgens Syntec Conseil – de Franse branchevereniging voor de managementconsultancysector – groeide de omvang van de Franse adviesmarkt met 11% naar een totale waarde van iets meer dan €8 miljard. 

Omvang van Britse managementconsultancymarkt

De groei van de Britse adviesmarkt werd voor een belangrijk deel voortgedreven door een toename van de hoeveelheid technologisch advieswerk, wat te midden van een snel digitaliserende zakelijke omgeving niet opmerkelijk is. Verder was de vraag naar digitale adviesdiensten binnen het gehele businesslandschap hoog. De vraag naar services zoals digitaal strategisch advies, IT-programmabeheer, robotics process automation, digitalisering van klantervaringen en ontwikkeling van applicaties nam het het meest toe. 

De omvang van de dienstverlening op het gebied duurzaamheidsvraagstukken groeide in 2019 ook flink. Zo geven adviesbureaus aan dat zij steeds vaker door bedrijven worden gevraagd om hen te adviseren over milieu- en duurzaamheidskwesties. Veelgevraagde diensten op dit gebied zijn het herzien van bedrijfsmodellen voor duurzaamheid, het identificeren van veranderende duurzaamheidsverwachtingen van klanten, het detecteren van risico’s ten gevolge van klimaatverandering en het implementeren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

Extra uitgaven van de Britse overheid aan externe consultants was een andere groeimotor voor de adviesmarkt van het Verenigd Koninkrijk. De reden dat deze uitgaven stegen – net zoals vorig jaar in Nederland – is dat de publieke sector een aantal belangrijke hervormingen en projecten door- en uitvoerde. Advieswerk met betrekking Brexit zorgde ook voor groei, maar dit werk werd met name uitgevoerd door een handjevol grotere bedrijven, zoals McKinsey & Company, Boston Consulting Group en de Big Four.

Groeiontwikkeling van de adviesbranche in de UK tussen 2006 en 2019

Niet alle Britse adviesbureaus slaagden erin mee te surfen op de groeigolf van 8,3%. Volgens de MCA is het verschil tussen de beste en de slechtste presterende adviesbureaus toegenomen. In vergelijking met het onderzoek van vorig jaar verklaarde een iets groter aantal adviesbureaus dat hun resultaten beneden verwachting waren – onder middelgrote en kleine bedrijven steeg dit aantal in vergelijking met het onderzoek van vorig jaar met 3%, terwijl bij grotere adviesorganisaties een toename van 5% werd waargenomen.

Een blik op de toekomst

De verwachtingen voor 2020 zijn volgens het onderzoek van MCA optimistisch. Zo geeft 76% van de ondervraagde Britse adviesbureaus aan te verwachten dat hun consultancyactiviteiten de komende 12 tot 24 maanden zullen toenemen. Het optimisme is in vergelijking met het onderzoek van vorig jaar wel gedaald; toen ging het om 86%.

De overheid voorop, gevolgd door de infrastructuurbranche, gezondheids-, levenswetenschappen-, energie- en resourcessector, zullen in toenemende mate om advieswerk gaan vragen. Digitaal advieswerk blijft in 2020 het snelst groeiende servicegebied.

Uitdagingen die door de Britse respondenten worden genoemd zijn het vinden en behouden van talent, het ontwikkelen van innoverende bedrijfsmodellen om in te spelen op de veranderende klantvraag en, in het geval van grotere adviesbedrijven, weerstand bieden tegen het groeiende leger van onafhankelijke consultants en niche-adviesbureaus die veelal tegen een lager tarief diensten uitvoeren.