Acht tips voor het aanvragen van WBSO 2020-subsidie

04 november 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Elk bedrijf in Nederland dat research & development uitvoert komt in principe in aanmerking voor een WBSO-subsidie. Met het stimuleren van research & development – speur- & ontwikkelingswerk (S&O) in WBSO-jargon – wil de overheid ondernemers ontlasten en innovatie stimuleren.

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een de fiscale innovatieregeling vanuit de overheid, bedoeld om het bedrijfsleven te stimuleren tot productinnovaties. Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO vast. Voor 2019 bedraagt het budget €1.205 miljoen, voor 2020 stelt het kabinet €1.281 miljoen beschikbaar.

Bedrijven kunnen de WBSO-subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO), waaronder bijvoorbeeld S&O-werkzaamheden van het bedrijf zelf of de medewerkers, en kosten en uitgaven die een organisatie maakt voor het uitvoeren van haar eigen S&O-project. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven die bij dergelijke innovatieve R&D-projecten om de hoek komen kijken.

Acht tips voor het aanvragen van WBSO 2020-subsidie

Wijzigingen in WBSO

Voor het komende jaar heeft de overheid de regeling voortgezet, waarbij deze voor bedrijven nog gebruiksvriendelijker is geworden, zo concludeert PNO Consultants. Het bureau noemt enkele belangrijke wijzigingen ten aanzien van de WBSO-aanvraag voor het komende jaar.

Zo is het maximum aantal WBSO-subsidieaanvragen per organisaties van drie naar vier per jaar verhoogd. “Dat is vooral interessant voor kortdurende ICT- of R&D-projecten”, legt PNO Consultants uit. Verder is het verdwijnen van de ‘wachtmaand’ een belangrijke ontwikkeling. Tot en met dit jaar lag tussen start van een nieuwe maand en de uiterlijk in te dienen aanvraag een hele maand.

Het subsidieadviesbureau uit Rijswijk heeft ruime ervaring met WBSO-subsidieregelingen, daarnaast is het gespecialiseerd in publieke financiering en innovatiemanagement. De 200+ professionals van PNO Consultants ondersteunen organisaties bij het realiseren van subsidie en financiering voor investeringen en innovatieprojecten. Ook levert het bureau consultancydiensten.

Tips voor een complete WBSO-aanvraag

De experts van PNO Consultants hebben acht tips opgesteld voor het doorvoeren van een complete WBSO-aanvraag. In het bijzonder benadrukken de adviseurs dat het belangrijk is goed te checken of een R&D- of innovatieproject wel voldoet aan de eisen die aan een WBSO-aanvraag worden gesteld. Gido Akse, consultant bij PNO Consultants, geeft uitleg.

Ten eerste moeten bedrijven die een WBSO-aanvraag doorlopen checken of het KvK-nummer, de juridische naam en het loonheffingennummer van de entiteit waarvoor de aanvraag wordt ingediend kloppen. Akse: “Wanneer een van deze zaken niet klopt, dan kan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de aanvraag niet in behandeling nemen.” Een tweede stap is checken of de BSN’s (burgerservicenummers) op tijd zijn gemeld. Akse: “RVO baseert immers het uurtarief binnen de WBSO op de BSN’s van WBSO-medewerkers die twee jaar geleden WBSO-activiteiten hebben uitgevoerd.”

Verder dient uitgezocht te worden of het aantal aangevraagde WBSO-uren een reële afspiegeling is van het aantal WBSO-medewerkers. RVO controleert dit namelijk. Daarnaast moet gecontroleerd worden of er sprake is van een fiscale eenheid. “De aanvrager moet ook eventuele samenwerkingen met andere partijen aangeven”, legt Akse uit.

De aanvrager dient verder goed te kijken naar wat de aanvraagperiode is. “Een aanvraagperiode van bijvoorbeeld een half jaar leidt natuurlijk tot meer aangevraagde WBSO-uren dan een aanvraagperiode van drie maanden.” Ook legt Akse uit dat het belangrijk is voor de aanvrager om haar of zijn ‘regimekeuze’ te checken. Afhankelijk van of de aanvrager verwacht veel kosten te maken in een periode kan deze kiezen tussen de forfaitaire variant of voor de daadwerkelijke inschatting van kosten en uitgaven.

“Dit is een belangrijke keuze die aan het begin van het jaar bepaald dient te worden”, legt Akse uit. De consultant raadt aanvragers aan goed te kijken naar de kosten die zij binnen de aanvraagperiode verwachten te maken. Daarop dienen zij vervolgens hun forfaitaire of daadwerkelijke kosten- en uitgavekeuze te baseren.

Wanneer bedrijven zelf de WBSO-subsidie aanvragen, is het volgens Akse belangrijk dat zij “beschikken over het juiste eHerkenningsniveau”. Voor het geval een intermediair de WBSO-aanvraag verzorgt, deelt Akse een laatste tip: “Dan moet het bedrijf controleren of hij of zij een ondertekende machtiging heeft”, zodat aangegeven is dat intermediair de aanvraag voor hen mag indienen.