Autobranche kwaad op overheid na BPM-doorrekening van KPMG

18 november 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse autokopers betalen sinds september 2017 te veel BPM. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van autovereniging RAI en brancheorganisatie BOVAG. Deze extra kosten worden veroorzaakt door een nieuwe, strengere test om emissiewaarden te meten op basis waarvan de BPM wordt vastgesteld. Opmerkelijk genoeg had de Nederlandse overheid eerder toegezegd dat de meetprocedurewijziging een budgetneutrale maatregel betrof.

BPM, dat staat voor ‘belasting van personenauto’s en motorrijwielen’, werd ingevoerd in 1992 en is een indirecte belasting die moet worden betaald voor iedere in Nederland geregistreerde personenauto, bestelauto en motor. Daarnaast moet ook BPM worden betaald voor personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen die niet in Nederland staan geregistreerd, maar waar een Nederlands staatsburger in ons land wel mee op de weg rijdt.

Vele jaren was de hoogte van de BPM voor een betrekkelijk klein deel afhankelijk van de emissiewaardes van voertuigen. Door druk van het Europese parlement en door de toenemende luchtvervuiling in stedelijke gebieden kwam daar in 2013 verandering in. Sindsdien wordt het BPM-bedrag volledig vastgesteld op basis van de hoeveelheid CO2-uitstoot die een personenauto, bestelauto of motor produceert. De emissiewaardes werden tot een met augustus 2017 aan de hand van NEDC-test bepaald. Sinds september 2017 gebruikt men hiervoor de strengere WLTP-test.

Belofte maakt schuld

Omdat de WLTP-test strenger is dan de oude NEDC-test, vallen bij de nieuwere test de meetwaardes hoger uit, wat binnen de huidige wet- en regelgeving leidt tot een hoger BPM-bedrag voor autokopers. Toch zei Eric Wiebes, destijds verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën, dat bij de omzetting van de oude NEDC- naar de nieuwe WLTP emissietest sprake zou zijn van budgetneutraliteit. “Wiebes heeft destijds gezegd dat het publiek er niet de dupe van mag worden, maar dat is wel gebeurd”, zegt Tom Huyskens van de BOVAG tegenover BNR Nieuwsradio.

Autobranche kwaad op overheid na BPM-doorrekening van KPMG

Hoewel Wiebes deze toezegging deed ten tijde van het kabinet-Rutte II, heeft het huidige kabinet (Rutte III, waar Wiebes bovendien onderdeel van is) de eerdere toezegging overgenomen. Deze belofte heeft betrekking op twee situaties.

De eerste situatie betreft de overgangsfase van NEDC naar WLTP, die loopt van september 2017 tot juli 2020. In deze periode wordt de WLTP-waarde om gerekend naar een NEDC-waarde op basis waarvan de BPM wordt vastgesteld. In de tweede situatie – vanaf 1 juli 2020 – wordt de BPM rechtstreeks geheven aan de hand van de WLTP-meetwaarden.  

Een onbedoeld bijeffect

Uit de toezegging blijkt dat het verhogen van de BPM-inkomsten niet het doel was van de meetprocedurewijziging. Toch heeft de omzetting van de NEDC- naar WLTP-test hier wel toe geleid. Menno Snel, momenteel staatssecretaris van Financiën, ontkent deze relatie echter en stelt dat de stijging van de BPM-inkomsten een gevolg is van veranderende consumentenvoorkeuren en van zwaarder wordende auto’s. Hij baseert deze verklaring op een onderzoek van TNO van begin dit jaar.

Opmerkelijk genoeg werd in dit onderzoek reeds gewezen op de relatie tussen de hogere BPM-inkomsten en de wijziging van de testmethode. In het onderzoeksrapport leggen de experts van TNO uit op welke manier de WLTP-waarden naar de NEDC-waarden kunnen worden vertaald om zo het effect van de transitie van NEDC naar WLTP voor consumenten te berekenen. Volgens die methode is dat effect 5,8 gram CO2 per kilometer. Daarnaast stelt TNO dat dit verschil niet of nauwelijks kan worden verklaard door een toename van gewicht of vermogen, waarmee Snels verklaring sneuvelt.

In navolging van de TNO-studie, schakelde BOVAG en RAI Vereniging recent KPMG in voor een aanvullend onderzoek. Om discussies te voorkomen koos KPMG voor dezelfde methode als TNO. Beide onderzoeken verschillen in omvang van de populatie, eenvoudigweg omdat KPMG beschikte over veel meer praktijkdata van nieuwe autoparken, die bovendien beter te vergelijken waren. De professionals van het Big Four-kantoor lieten hun onderzoeksmethodiek eveneens valideren door onafhankelijke experts van meerdere Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Waar TNO een verschil van 5,8 gram CO2 per kilometer waarnam, noteerde KPMG met zijn uitgebreidere dataset 7,3 gram CO2 per kilometer. Dit verschil in aantal grammen CO2 per kilometer stemt volgens de onderzoekers van het accountants- en adviesbureau overeen met circa €1.000 aan extra BPM per auto. Op basis hiervan komt KPMG tot de conclusie dat tijdens de overgangsfase van de NEDC- naar WLTP-test de Nederlandse overheid tussen de €600 miljoen en €650 miljoen aan extra BPM-inkomsten ontvangt.  

Blik op de toekomst

Vanaf 1 juli 2020 – dat wil zeggen: nadat de overgangsfase is beëindigd – zal het effect dat de WLTP-test heeft op de BPM aanhouden, waarmee de meetmethodewijziging ook in de toekomst geen budgetneutrale maatregel is. Jaarlijks zou het de komende tijd gaan om circa €200 miljoen aan extra BPM-inkomsten voor de Nederlandse overheid, aldus de onderzoekers van KPMG, die benadrukken dat dit bedrag een direct gevolg is van de overgang naar de WLTP-emissietest en niet het gevolg van een toename van het aantal zwaardere auto’s dat in ons land rondrijdt.